De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 11 december 2012
pagina 11
Dat was op 8 december 1940 in de
Geuzenstraat 3a. Op de hoek Ael-
brechtskade - Geuzestraat zat café Van
Ekeren en aan de overkant tabakzaak
Van de 0eck. Op nummer 7 woonde
eierenboer Breedveld en op de hoek
Geuzestraat - Van der Hilstdwarsstraat
firma Kooy met zijn hooi, stro en paar-
denstallen. Bij Breedveld hielp ik elke
woensdagmiddag eieren sorteren op
ware grootte en als er een dubbeldooier
bij zat en meneer Breedveld keek
niet, tikte ik er een deukje in, want die
konden dan niet meer verkocht worden.
Als het werk ‘s avonds gedaan was,
kreeg ik altijd vijftien kneuzen mee
voor mijn moeder en daar zaten dan die
dubbeldooiers bij.
Garages
Ik heb op de Hooidrift op school
gezeten. Eenmaal in de week gingen
wij ‘s avonds figuurzagen bij de Silo
in de Opzoomerstraat. Tegenover de
Hooidrift voer een pontje waar we
vrijdagsavonds mee naar de overkant
gingen. Naar het badhuis in de Bruijn-
straat. Op de Aelbrechtskade had je drie
garages, Stokkers, Nieuwenhuyzen en
Putten, met die grote kraanwagens, die
aan de overkant langs de Schie stonden.
Nieuwenhuyzen had een takelwagen
waar Sjors Kastelijns op zat. Daar ging
ik als jongen mee mee om dumpauto’s
op te halen en deze naar sloperijen te
brengen. Een leuke tijd.
De drie garages liepen door van de
Aelbrechtskade naar de Van der Hilst-
dwarsstraat, waar het altijd een drukte
was. Ik ben in 1959 in dienst gegaan
in Grave in de Generaal De Bonska-
zerne, waar ik mijn vrouw heb leren
kennen. Daar ben ik op 19 juli 1961
mee getrouwd en we zijn gaan wonen
in de Van der Hilststraat 26, met op de
hoek van de Aelbrechtstraat levensmid-
delenzaak Lindhout en in de Aelbrecht-
straat waterstokerij Stolk, waar ik elke
maandagmorgen twee emmers warm
water moest halen voor de was. Op de
foto sta ik naast Karel Hoogendoorn en
Sjaak Groen, die helaas al zijn overle-
den. Ik hoop dat er nog mensen zijn,
die zich herkennen op de foto. Wellicht
heb ik ze hiermee een plezier gedaan
en ik hoop op wat reacties
06-21416884
Ik ben Rinus Been die elke twee weken als een speer De Oud-Rotterdammer ga opha-
len om te kijken wat er nu weer in staat over onze oude stad. Opeens dacht ik, waarom
schrijf ik niet eens zelf over waar ik in Rotterdam geboren ben.
Jongensjaren rond de Aelbrechtskade
Ook bij het schap (zoet)broodbeleg
dwalen mijn gedachten af naar de
kindertijd. Ik moest het maar al te
vaak, eind jaren veertig, doen met een
boterham ‘tevredenheid’, een boterham
met suiker. Ik werd regelmatig door
mijn moeder er op uit gestuurd om
boodschappen te doen en kreeg dan
een portemonnee mee met daarin een
briefje waarop stond wat de winkelier
aan Keesje mee moest geven. Meestal
zat er ook geld in de portemonnee,
maar soms werd er middels hetzelfde
briefje het verzoek gedaan de meegege-
ven artikelen even op te schrijven.
Een halfje brood halen, was een sport
op zich; meestal werd het brood door
mij onderweg uitgehold, ik kon het
niet laten, tot grote ergernis van mijn
moeder. Het was heel gewoon om een
pond of anderhalf pond aardappels
te kopen en als het nieuwe aardap-
pels waren, moesten die meestal ook
geschrapt worden. Dat kostte, meen ik,
twee of drie cent extra. De aardappelen
werden dan in een schrapmachine, een
water verslindend apparaat dat leek
op een potkachel, met een draaiende
trommel, gedaan. Na een paar minuten
konden de piepers in een meegebracht
pannetje of teiltje gelost worden. Thuis
moesten nog wel even de pitten worden
verwijderd.
Franse slag
Ook kreeg ik wel eens de opdracht stof-
fer en blik of zwabber ter hand te ne-
men om het huis op te schonen. Dat ik
dit met de Franse slag deed, werd over
het algemeen door de vingers gezien.
Echter het uitslaan van de zwabber en
of stofdoek, door het geopende raam,
werd mij niet in dank afgenomen door
passanten of buren die ook het raam
open hadden staan. Met de komst van
vaste vloerbedekking was dit euvel snel
van de baan. De Jabo vloerbedekking
werd voortaan, met de in opmars zijnde
(
slee)stofzuiger, schoon gehouden.
Eén keer per week in bad was de ge-
woonste zaak van de wereld. Emmers
heet water werden bij de waterstoker
gehaald en thuis in een grote teil
gedaan en dan maar badderen. Ik was
enig kind, maar bij de buren was het
altijd een sport wie van de twee het
eerst in bad mocht. De opkomst van de
geiser bracht daar gelukkig verandering
in en menig ‘doe het zelver’ heeft zijn
eigen douche gebouwd in bijvoorbeeld
een gangkast. Tegels leggen was werk
voor de vakman; maar voor de ‘doe het
zelver’ was er hardboard, waarmee een
zelf gebouwde douche afgewerkt kon
worden. Binnen de kortst mogelijke
tijd viel dat spul van de muur, het was
absoluut niet waterbestendig.
A.C. van Dijk (Kees)
0618395805
Als ik in een willekeurige supermarkt mijn boodschappen doe en ik zie al die verschillende
merken tandpasta, dwalen mijn gedachten af naar vroeger. Ik herinner me de merken Col-
gate, Medinos, Castella, Prodent en het blikken doosje Ivorol nog. Vooral dat doosje Ivorol
roept bij mij gemengde gevoelens op, want het hele gezin doopte zijn of haar tandenborstel
in hetzelfde doosje. Toen wist ik niet beter, maar ik zou er nu niet aan moeten denken.
Een douche van hardboard
LEZERSVOORDEEL
Unieke cd en dvd The 3 Jacksons
De nieuwe cd + dvd van The 3 Jacksons kreeg de naam Famous Medleys. Van de
zestien gepresenteerde medleys zijn er veertien nooit eerder op cd uitgebracht,
zodat het voor elke liefhebber van dit populaire accordeontrio een prachtige
aanvulling vormt op de verzameling. Nummers als All of me en Goody, Goody
verschenen nooit eerder op plaat of cd,
zodat het echt genieten wordt voor de fans.via de Oud-Rotterdammer
€ 11,95
U kunt de cd en dvd bestellen via
of door het inzenden van onderstaande bon naar
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel.
Met korting naar John Buijsman
Voor het eerst in de Rotterdamse Schouwburg
te zien: lunchpauzevoorstellingen. De voor-
stelling met John Buijsman is bedolven onder
de goede kritieken van Telegraaf tot NRC.
Data: 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26 december. De
voorstelling duurt 45 minuten en als lezer van
De Oud-Rotterdammer kunt u tegen inlevering
van deze de bon profiteren van een gereduceer-
de prijs. U betaalt in plaats van € 13,50 maar
€ 10,50
p.p.
Meer info over deze voorstelling vindt u op pagina 16
Naam:
..................................................................................................
Voorletters:
......................
Straat:
............................................................................................................................................................................
Postcode:
.................................................
Plaats:
..................................................................................................
Email:
......................................................................................................... .................................................................
Telefoon:
.........................................................................................................
Handtekening
.........................................................................................................
De Oud
Dé gratis krant voor de 50-plusser
Oplage: 122.000 ex.