De Oud Rotterdammer Week 34 - page 5

Een heel leuk zoekplaatje deze keer. Je moet heel goed kijken, maar dan is het niet zo moeilijk. Het is, zo
te zien, een gezellige, feestelijke boel. Muziekkorps, heel veel kinderen, maar ook volwassenen. Er wordt
hier iets gevierd. Maar wat? En waar dan wel? Heeft u enig idee, herkent u het meteen doordat u er zelf
bij was of heeft staan toekijken. We zijn reuze benieuwd. Stuur ons uw herinneringen aan het feest of de
buurt waar zich dit afspeelde. Dat kan per email naar
of op papier naar De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of via onze website
-
rotterdammer.nl, waar u de foto ook beter kunt bekijken.
Hans: “Alle feitjes en namen zullen wel al bekend
zijn. Daarom iets wat niet veel weten, het was
de hond van Joekie Simak zelf. Zij woonde
toentertijd nog met haar man Huib Noorlander
in Rotterdam Zuidwijk en hun eigen hond heette
Lodewijk. Fikkie heet dus eigenlijk Lodewijk.”
John de Vries: “Ik kan me dat beeldje nog goed
herinneren hij stond bij de Westersingel (plein)
Wij gingen daar vaak demonstreren met de hip-
pie- cq Provo-beweging. Dan hielden wij om 11
over 11 een sit-in demonstratie en werden dan
verwijderd door motoragenten en agenten te
paard. Het was zo tussen 1968 en 1970.”
Mevrouw De Boer-Overbeeke: “Het beeldje staat
op de Oude Binnenweg, tussen de twee pleinen.
De maakster van het beeldje is Loeki Metz.
Mijn man, Meindert de Boer, was beeldhouwer
en heeft met Huib Noorlander (echtgenoot van
Loeki) op de academie gezeten. Ook hebben zij
nog samen gewerkt. Het hakken heeft Huib van
Meindert geleerd.”
Ruud Kuipers: “Dit beeldje werd aangeboden ter
ere van het tiende lustrum van het Rotterdams
studentencorps. Kunstenares Joeki Simak maakte
het beeldje, dat Karel Paul van der Mandele in
1963 onthulde in het Hermesplansoen. Later
stond het beeldje op de Oude Binnenweg. Fikkie
staat eigenlijk voor jonge honden die studenten
ook zijn, lekker eigenwijs. Ondanks dat hij drie
keer ontvoerd is, keerde hij altijd weer terug
op de Oude Binnenweg. Die drol die erbij ligt,
hoorde er eigenlijk niet bij, maar is later aange-
boden door de Roteb in het kader van Schoon
Rotterdam. Hoewel er in Rotterdam ruim 200
beelden staan, verdient Fikkie naar mijn gevoel
zeker een plaats in de top vijf.”
Riet Scheepbouwer: “Ik weet hier nog een paar
dingen van. Zoals dat de maakster een kunstena-
res was. Mijn moeder, die kort geleden overleden
is, heeft bij haar in de huishouding gewerkt toen
wij, mijn zus en ik, nog jong waren. Mijn moeder
noemde de hond Fikkie en die heeft zelfs nog
eens bij ons gelogeerd.”
Sharon Bohner: “Ik ken dat beeldje heel goed.
Dat stond op de Oude Binnenweg voor een
poffertjes-/pannenkoekenhuisje. Zeer sfeervol
was het. Het leek heel oud, maar ik geloof dat
het meer een soort noodgebouw was van na de
oorlog. Toentertijd kende ik niet zo goed Neder-
lands en wat ik sprak was meestal wat ik van mijn
jonge kinderen van 3 en 5 heb geleerd. Ik heb dus
altijd pantoffeltjes besteld in plaats van poffer-
tjes! En nooit, echt nooit, heeft het personeel mij
gecorrigeerd en kregen wij altijd keurig netjes
onze ‘pantoffeltjes’.”
W. Sprenkels: “Volgens mij is dit het hondje
Fikkie dat in 1963 werd onthuld in het Hermes-
plantsoen ter ere van de studentenvereniging. Het
was van een Hongaarse kunstenares en was rond
1966 een verzamelplaats voor provo’s waarbij
happenings werden gehouden. Of het beeldje daar
nog staat, weet ik niet. Ik ben zelf in 1969 uit
Rotterdam vertrokken. Mijn herinnering hieraan
is dat ik in 1966 heel erg moest plassen. Ik was
zwanger van mijn oudste zoon en heb toen mijn
plasje maar achter Fikkie gedaan. Het was een
hele opluchting voor een zwangere vrouw in
nood. Veel succes met uw blad en dank aan mijn
neef die regelmatig zorgt dat ik De Oud-Rotter-
dammer ontvang.”
Andre van Leeuwen: “Fikkie, dat hondenstand-
beeldje, stond in het Hermesplantsoen, vernoemd
naar sociëteit Hermes, waarin het Rotterdamsch
Studenten Corps (RSC) was gevestigd. Het
beeldje, gemaakt door de Hongaarse kunstenares
Joeki Simak, werd onthuld door de beroemde
Rotterdammer Mr. Dr K.P. van der Mandele.
In 1963 is dit beeld aan de stad aangeboden ter
gelegenheid van het 10e lustrum van het RSC.
Het standbeeld is in 1975 verplaatst naar de Oude
Binnenweg, nabij de Westersingel. De initiatief-
nemer van de plaatsing en aanbieding aan de stad
Rotterdam was ook het Studentencorps RSC.
Dat het Studentencorps Fikkie in 1963 op een
voetstuk plaatste heeft alles te maken met de tijd
waarin Nederland leefde. De tijd van de provo’s.
En als je provo zegt, denk je bijna automatisch
aan Amsterdam. Toch kreeg, vooral in studen-
tenkringen, de provobeweging in Rotterdam ook
enige voet aan de grond. Provo’s werden aanvan-
kelijk vooral bekend vanwege hun zitstakingen,
zogenaamde happenings, rond het Lieverdje, een
beeldje in Amsterdam, waar ze geregeld de orde
verstoorden. Dat kunnen wij ook, dachten de
studenten in Rotterdam. Dat doen we dan bij onze
Fikkie, het hondje met de grote oren. Waarom een
hondje? Wel het hondje is, net als studenten, jong
en tegendraads, zei men.
Van het hondje herinner ik mij niet zo veel. Wel
van een protestactie, een happening dus, die
daar op een zaterdagavond eind jaren zeventig
werd gehouden. Precies weet ik het niet meer.
Ik weet nog wel dat in de tijd van de beruchte
Vietnamoorlog een protestbijeenkomst gehouden
zou worden op de kruising Westersingel/Oude
Binnenweg. Het was een bijeenkomst die strikt
geheim moest blijven. Toch was de politie er via
via achter gekomen. Naast Fikkie lag zijn drol,
die zoals de studenten vonden onherroepelijk bij
Fikkie hoorde, omdat hij, zoals men zei, ‘tegen-
draads’ was. De happening, begreep de politie
uit geheime berichten, zou plaatsvinden om 0.00
uur op zaterdag-/zondagnacht. De protestgangers
zouden op de tramrails gaan zitten.
Als ik het mij goed herinner, heeft de politie toen
de volgende afspraken gemaakt.
Ten eerste zouden er rechercheurs voor het raam
zouden gaan zitten op de eerste etage van de
winkel op de hoek van de Oude Binnenweg. Een
winkel waar kinderwagens en andere attributen
voor baby’s werden verkocht. Zij zouden hun
collega’s informeren over de activiteiten op straat.
In de tweede plaats werden 60 politiemensen
met grote judo-ervaring opgeroepen op wacht te
zitten in het bureau aan de Westersingel, schuin
tegenover de protestplaats. Ze zouden daar in
uniform, ongewapend en vroegtijdig aanwezig
zijn. Er werd, had de politie begrepen, geweldloos
geprotesteerd. Dus wilde de politie ook zonder
wapengeweld de openbare orde handhaven.
Afgesproken werd dat de rechercheurs boven de
winkel een seintje zouden geven als de happe-
ning begon en als de protestgangers de tramrails
zouden bezetten, zou de politie in actie komen.
En zo gebeurde. Toen het sein kwam dat de
tramrails werden bezet, kwamen de ongewapende
politiemannen naar buiten. Eén voor één. Iedere
agent zocht een op de rails zittende protestganger
uit, sommeerde hem weg te gaan en na weigering
werd de weigeraar onmiddellijk in de houdgreep
genomen en meegenomen naar het politiebureau.
Al snel konden lijn acht en lijn vier (geloof ik)
weer gaan rijden en was de openbare orde her-
steld. In het politiebureau was de officier van jus-
titie aanwezig om de gearresteerden mee te delen
dat zij de andere dag, op zondagmorgen om 10
uur, op de Noordsingel moesten zijn om daar de
terechtzitting van deze zaak mee te maken en aan
te horen welke straf hen zou worden opgelegd.
De gearresteerden werden afgevoerd en sliepen
die nacht op het Haagseveer. De andere morgen
veroordeelde de rechter hen tot een hechtenis van,
ik geloof, zes dagen die zij netjes uitzaten. Daarna
waren de happenings in Rotterdam voorbij.”
Fikkie heette eigenlijk Lodewijk
De foto van Fikkie in Ken je dit nog 115 vormde voor weinig lezers een groot
raadsel. Bijna iedere Rotterdammer kent het beeldje, dat een grote faam heeft
voor zo’n klein kunstwerk. Dat heeft het mede te danken aan het feit dat Fikkie in
Rotterdam het symbool werd van de provobeweging, zoals het Lieverdje dat was
in Amsterdam. Ook de naam van de maakster en de plek waar het beeldje stond
kwamen aan het licht.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 23 augustus 2016
pagina 5
115
Ken je dit nog?
117
Nr.
Nr.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook