Muziekvereniging RET helaas foetsie

15 mei 2015, door Fred Wallast
muziekv RET 1

Mies Jansen, links boven met zijn kleine trom

In De Oud-Rotterdammer stond een tijd geleden een stukje met een foto, die is gemaakt met de opening van de remise Kleiweg. Helemaal achterin staat mijn man Mies Jansen achter de kleine trom, naast hem Frans Rovers met de grote trom. De dirigent was Dirk Boot en de voorzitter Van Dongen. De club was heel gezellig. Donderdagavond was er repetitie inde kantine aan de Kleiweg, daar zorgde ik (Riet, vrouw van Mies) voor de koffie. Na afloop van de repetitie nog gezellig na kletsen met een pilsje. Eens in de maand een dansje en een gezellige avond in de kantine. Wij zijn ook wel eens met elkaar een dagje uit geweest met een bus van de RET. De harmonie gaf dan een concert in een bejaardentehuis, verpleeginrichting of kindertehuis. Dit was altijd heel erg leuk en na afloop met elkaar ergens eten en daarna weer naar huis. We moesten een keer met de pont overvaren daar raakte de pont vast (zie foto, waarop de heren elkaar raad geven).

Bij het overvaren met de pont ging het mis

Bij het overvaren met de pont ging het mis

Er waren ook drie-stedendagen met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, wat altijd heel gezellig was. Als het in Rotterdam was zorgden wij vrouwen voor het eten en drinken. De drie korpsen traden dan op, ergens in de stad, meestal op de Lijnbaan. Als het in Den Haag was op Scheveningen en in Amsterdam op de Dam. Vaak werden lunches in de kantine verzorgd door de betreffende harmonie, alles door vrijwilligers geregeld. We gingen we dan met bussen de stad door, onder leiding van de heer Op ’t Hof. Maar toen ging de geldkraan dicht en werd eerst de drumband en daarna de majorettegroep opgeheven.

Ook de majorettegroep moest worden opgeheven

Ook de majorettegroep moest worden opgeheven

Daarna werd het steeds moeilijker de harmonie te laten voortbestaan en die is enige jaren geleden dan ook opgeheven. Jammer, het waren gloriejaren met veel plezier en ontspanning. En dat is helaas foetsie.

Riet en Mies Jansen


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Spido januari