Page 1 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

De Oud De Oud

Dé gratis krant voor de 50-plusser

Oplage: 121.500 ex.

Dinsdag 28 juni 2011 - Jaargang 7, nr. 13

EEN ROTTERDAMS FAMI L I EBEDR I JF S I NDS 1888

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

Begrafenis - Cremat ie

010 - 447 99 00 www.vanderspekui tvaart .nl

Het aantal mensen dat de hon-derd haalt, stijgt gestaag, maar niet op de manier van Koos de Ru. Deze bekende centrumbe-woner collecteert nog regelma-tig, verschijnt af en toe in ‘Man bijt hond’, woont nog zelfstan-dig, leest zonder bril en werd 3 juni 2011 honderd jaar.

Collecteerbeest een eeuw oud

Koos de Ru heeft twee slogans die trouw verkondigd worden aan beken-den die hij tegenkomt. ‘Gezondheid, de rest komt vanzelf’ en ‘Elke dag een glimlach omdat je leeft’. Van huis uit is hij acteur/model. “Mijn artiestennaam was Jacques de la Rue. Ik heb in mijn jonge jaren 500 keer de rol van Ivanhoe mogen spelen, allemaal in de open lucht. Ik moest van iets afspringen. Ach, ik was een veertiger. Toen kon ik dat nog, ha, ha. Ik heb ook allerlei kleine rollen in Nederlandse films gespeeld. Soms als figurant, soms met tekst. Model zijn heb ik langer volgehou-den. Over de tachtig was ik en ze bleven me vragen. Op een moment was ik het oudst werkende model van Nederland. Toch bood het bestaan als acteur destijds geen zekerheid. Mijn vrouw en ik zijn toen een antiek-zaak aan de Mauritsweg begonnen.

Die hebben we jaren gehad. We verkochten goede kwaliteit, hoor. Er staan nog dingen uit de zaak in mijn woonkamer.”

Ongeveer acht jaar geleden keek Koos de Ru geschrokken naar televi-

siebeelden van natuurrampen die in de wereld plaats hadden gevonden. “Ik vroeg me af wat ik kon doen om die mensen te helpen. Ik ben geen reddingswerker, maar was er niets anders? Ik raakte in gesprek met een politieagent die ik ken. Hij gaf me het advies om eens contact op te nemen met het Rode Kruis. Na een gesprek besloot ik te gaan collecteren.

Melkbus

Maar op een saaie manier rondlopen met een collectebus, dat vond ik maar niks. Ik zei tegen mezelf: “Koos, jij moet als collectant meer opvallen. Je bent artiest, ga wat verzinnen!” Ik kom vaak bij Vreugdenhil aan de Karel Doormanstraat en daar zag ik een veertig jaar oude melkbus staan. Die bezorgde me inspiratie. Ik mocht hem meenemen, maar ik werd wel gewaarschuwd. Dat zwarte ding was eigenlijk van koper. Nou, ik heb het geweten. Alles bij elkaar opgeteld heb ik elf uur staan poetsen voordat die bus toonbaar was. Ik heb dat melkgevaarte op een wagentje gezet en ging buiten aan de slag. De opbrengst was een stuk beter!”

Deze theatrale manier van collecteren viel niet alleen het publiek op. Lokale ondernemers merkten het ook en een aantal van hen besloot spontaan hem te helpen. Bij banketbakker Specker krijgt Koos rond 5 december een zak strooigoed. “Heel effectief. Als ik de kinderen wat lekkers aanbiedt, dan geven papa of mama al snel wat voor het goede doel”, stelt de altijd goedlachse Koos tevreden vast. “Ik scherm met mijn leeftijd als ik collecteer. Ik vind het niet alleen ge-weldig dat ik honderd jaar heb mogen worden, maar ik ben ook zo blij met de manier waarop het is gebeurd. Kijk nu toch eens wat ik allemaal nog kan! Zolang het me lukt, blijf ik in ieder geval collecteren, maar mét een stukje theater. Op de Oude Binnen-weg staat voor een kaaswinkel een beeld van een grote koe. Die mag ik wel eens lenen als ik collecteer. Goed voor mijn collecteerbusiness.” Bijna drie jaar geleden overleed de vrouw van Koos, die aan Alzheimer leed. Daarom is hij voor de Alzhei-merstichting gaan collecteren en voor het Koningin Wilhelminafonds. De organisaties waarvoor hij col-

lecteert likken hun vingers af bij de opbrengst van dit collecteerbeest! De laatste tijd heeft hij verschillende hoeden met daarop de data van de collecteweek van het goede doel. In de voorafgaande tijd paradeert hij met zijn aankondigingshoed op door de stad. “Ik mag gefotografeerd worden, maar alleen tegen een kleine bijdrage voor het goede doel. Ik heb soms al vijftig euro als de collecte nog moet beginnen!”

Anne-Rose Hermer

Deze week o.a.:

Gered uit de Merwehaven

- Pag 3

Emigreren naar Canada

- Pag 9

Legendarisch Phoenix

- Pag 15

Arie Mast overleden

- Pag 19

Zie onze produ behandelingen in deze krant

ontvang n

gratis ora tandenBor

I M P L A N T O L O G I E E N T A N D P R O T H E T I

- Met z’n hoed kondigt hij de de datum van een nieuwe collecte aan -

- Op z’n minst een opvallende collectant -

- Koos de Ru heeft ook een rijk leven als artiest en model achter de rug -

Page 1 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »