Page 15 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 28 juni 2011 pagina 15

De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaar t. De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten.

World Ship Society

Rotterdam Branch

- Foto: Cees van Noort van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

A/S Dampskibsselskabet TORM is een grote Deense rederij met ruim 140 tankers en zestien bulkcarriers met het hoofdkantoor in Hellerup, vlakbij Kopenhagen. Als eerbetoon aan Ditlev Torm, die de rederij in 1889 heeft opgericht, begint het merendeel van de scheepsnamen met TORM. Dat staat ook aan beide zijden op de scheepshuid en de schepen zijn, mede door hun roestbruin geverfde opbouw, van veraf herkenbaar. Of die roestbruine kleur mogelijke roest moet verdoezelen is niet bekend, maar zeker is dat het beduidend minder besmettelijk is dan wit. Wel mag gezegd worden dat de TORM schepen er altijd goed onderhouden en netjes verzorgd uitzien. Zo ook deze TORM tanker die, in lijn met het feit dat schepen vrouwelijk zijn, LAURA is genoemd, evenals haar tweelingzusje LENE.

Ze zijn van 2008, terwijl de vierling LANA, LILLY, LOTTE en LOUISE van 2009 zijn. De zes zusterschepen, elk met een draagvermogen van 53.000 ton, vervoeren allerlei olieproducten en vijf ervan varen onder de vlag van DIS, het fiscaal aangename Deense Internationale Register. De LANA echter, is hiervan uitgezonderd, want die is geadopteerd door Singapore.

Een vreemde pinguïn in de bijt, zoals een in het ijs gemaakte opening wordt genoemd. Die openingen maken ze vaak in de winter, want de schepen heb-ben een versterkte romp en zijn 1A ICE 1A Super FS (Finnish-Swedish) gecertificeerd, waarmee men nog onder behoorlijk zware ijscondities in de Oostzee en Finse Golf kan varen.

In de vrije natuur komen pinguïns alleen voor op het zuidelijk halfrond en de meeste leven in de buurt van Antarc-tica. Het zijn wel vogels, maar vliegen kunnen ze niet. De opbouw van de TORM LAURA is fraai uitgedost met zo’n exemplaar (onder de brug) dat ook niet kan vliegen, maar wel meevaart. Gezien het opschrift ◊SUPER ICE◊ is dat in koude streken en dat is mooi meegenomen voor deze zeewatervogel.

Een pinguïn onder de brug

Legendarisch Phoenix

Bonje en jaloezie tussen de zaterdag- en de zondagsectie was de reden dat de zaterdagsectie de taak neerlegde. Het ‘dissidente’ bestuurslid Martin de Jong stapte op en met hem meerdere sectieleden. ‘Wat nu?’, Overgaan naar een andere club? Nee, we richten een nieuwe club op met de naam Phoenix! Prachtig plan, maar er was destijds geen overschot aan velden in Rotterdam en hoe kom je aan een accommodatie voor het snel naderende nieuwe voetbalseizoen? Als je de trainers en spelers, die zich massaal aanmeldden, vast wilt houden, moeten ze wél kunnen voetballen. Op zoek naar onderdak dus. Met achtereenvol-gens Energieboys, DDC en NRC werd geen overeenstemming bereikt, maar bij Aeolus aan de Oude Kleiweg op Zestienhoven, was het raak. Phoenix en Aeolus, in de mythologie de God der Winden, onder één dak. Het zou een korte, maar mooie samenwoning worden.

Aan de slag! Fysiotherapeut Leo Taal werd voorzitter, Martin de Jong se-cretaris, Cees Bos elftalleider, Willem Roeffel verzorger, Arie van der Giesen trainer en Pr-man Cees Geers zeulde Rotterdam af op zoek naar sponsors en publiciteit. Dit waren de mannen van het eerste uur. Het kon beginnen. Koos van Oosterhout nam het op zich gastheer te zijn voor de scheidsrech-ters en groeide tevens uit tot een soort

archivaris van de club. Bij sporthuis Pim Doesburg uit de Noordmolenstraat werd het tenue gekocht. De deal was dat Pim, wiens broer Cees tot de selectiespelers behoorde, dan de keeperstraining zou verzorgen. Het begin van de competi-tie ’73/’74 was niet slecht, het vervolg ook niet! Phoenix begon uiteraard in de derde en laagste klasse van de, toen nog, afdeling Rotterdam van de KNVB en werd het eerste seizoen ongeslagen kampioen. Het tweede sei-zoen ook en pas drie wedstrijden voor het einde van het derde seizoen werd van GGK voor het eerst verloren.

Rotterdamse voetbalbond Maar Phoenix werd wél weer kam-pioen en werd zelfs kampioen van de afdeling Rotterdam. Jan Bijloo, de legendarische voorzitter van de, zoals Bijloo altijd zei: ‘Rrrrotterdamse voetbalbond, reikte de kampioens-schaal uit.

Phoenix promoveerde naar de KNVB. Trainer Arie van der Giesen had dan ook wel de beschikking over een stel kanjers. Het eerste elftal met mannen als Cees Doesburg, Karel Dentro, Piet Lengton, Leen van Diggele, Gerrie van der Lek, werd het tweede seizoen versterkt met de zwagers Piet Luck en Gerrit den Butter (ex-Excelsior), Wim den Haan (ex-Feyenoord) en John van Diggele die een paar jaar later Excel-

sior zou versterken. Van Zwart-Wit ’28 – de ploeg waar trainer Arie van der Giesen als speler het Nederlands ama-teurelftal haalde – kwamen Hans Hel-leman en Joop Hak. Phoenix was een club om rekening mee te houden. In de KNVB-competitie haalde Phoenix de tweede klasse. De club verhuisde van het gezellige Aeolus naar het complex van Nado V. in de wijk 110 Morgen. Eén jaar later ging Phoenix op in Xerxes waarvan het de zaterdagafde-ling werd. Einde Phoenix.

Terug naar die beginjaren. Het streven van het bestuur was een club te zijn waar, naast sportieve prestaties, ook gezelligheid hoogtij zou vieren. Prestaties waren er en gezellig was het ook! Het eerste elftal was natuurlijk het vlaggenschip, maar ook de lagere elftallen kenden een eigen identiteit en saamhorigheid. Er was een studenten-team waar het vocabulaire toch anders was dan de ‘gewone’ voetbaltaal. Maar samen aan de gezellige bar van Aeo-lus, ging dat fantastisch. Toen kwam er ook nog een ‘journalistenteam’. Er moest een benefietwedstrijd komen, vond Cees Geers. Een wedstrijd van de scheidsrechters betaald voetbal tegen een team van Rotterdamse sportjour-nalisten. Het credo was: ‘Gezonde sportmensen spelen voor hun gehan-dicapte medemens’. De opbrengst kwam ten goede aan een Rotterdamse mytylschool voor de aanschaf van vi-

deoapparatuur. Die missie slaagde! De scheidsrechters kwamen met o.a. Leo van der Kroft, Henk Pijper, Charles Corver, Cees de Bruin en Frans Derks. De journalisten speelden met o.a. Peter Ouwerkerk, Piet Ocks, Victor Deco-ninck en Hans Coolegem. Er waren niet genoeg spelers en Ahoy’ zorgde met Peter Bonthuis en Ben de Brouwer voor de broodnodige aanvulling. Dit team vond het zó leuk om te spelen dat op diezelfde zaterdagmiddag in 1975 werd besloten om als Phoenix 5 competitie te gaan spelen. Drie seizoenen hielden ze het vol. In die tijd werd het vijfde twee maal kampioen en degradeerde het in het laatste jaar. Toen was de lol er af.

Buitenspel!

Het tweede kampioenschap hing trouwens aan een zijden draad. In de laatste wedstrijd van de competitie was mede kampioenskandidaat BVCB uit Bergschenhoek de tegenstander. Phoenix 5 had aan een gelijkspel genoeg, maar verliezen betekende dat BVCB kampioen zou zijn. In de laatste minuut scoorde BVCB na een scrim-mage voor het doel. Scheidsrechter

Bas Schipper wees aarzelend naar het midden, heel Phoenix rende naar die arme Bas. Buitenspel natuurlijk! Bas ging naar gelegenheidsgrensrechter Jan Bruijs. ‘Heeft u gevlagd?’, vroeg de scheids netjes. ‘Ja’, zei Jan en schaamde zich rot. ‘Maar toen keek u net de andere kant op’. Afgekeurd en de champagnekurken vlogen over Zestienhoven. Bas Schipper bleef mee feesten tot in de late uurtjes en toen hij hoorde dat er wéér een elftal scheidsrechters zou komen spelen voor een nieuwe benefietwedstrijd, wilde hij zich als speler opgeven. Dat was lastig. Schipper floot in de reserve onderafde-ling en paste niet echt bij Frans Derks c.s. Iemand van Phoenix zei nerveus: ‘Dat gaat niet, want het programma-boekje met de namen wordt maandag gedrukt en daar staan pasfoto’s van de spelers bij’. Bas Schipper dacht lang na, pakte toen zijn rijbewijs en haalde zijn foto eraf. ‘Asjeblieft’, zei de arme scheids die toch nog naar huis moest rijden.

Door Nico Tempelman nicotempelman@hotmail.com

Phoenix, een zaterdagvoetbalvereniging met een korte, maar memorabele geschiedenis. In de Griekse mythologie staat de vogel Phoenix voor herrijzenis uit zijn eigen as. Deze club herrees uit de as van vv Hillegersberg. Het Vrije Volk van 10 mei 1973 kopte op de sportpagina: ‘Scheuring bij voetbalclub Hillegersberg’.

- Het journalistenteam gehurkt v.l.n.r. Peter Ouwerkerk, Piet Ocks, Hans Coolegem, Victor Deco-ninck, Gerard van Zuuren en Cees Geers. Stand v.l.n.r. Hans van Houdt, Ben de Brouwer, Alex

de Hoogh, Peter Bonthuis, Nico Tempelman en Roelf van der Kooy. -

Page 15 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »