Page 21 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet. TANTE POST

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 28 juni 2011 pagina 21

Cox en Parijs

“Bij het lezen van het aardige artikel van Gerard Cox (CCtje) van 14 juni kwamen bij mij enkele herinneringen naar boven van eenzelfde trip naar Parijs, die ik gemaakt heb in 1955. Ook met een vleeswagen vanaf het abattoir in Rot-terdam. In mijn geval was het een wagen van de fa. Molendijk en kostte mijn reis tien gulden oftewel 1.000 oude Franse franken. Wel wat minder dan de heer Cox in 1961 betaalde. Maar ja, het was zes jaar later en de infatie zal toen ook wel meegespeeld hebben. Ook ik kwam ’s nachts om drie uur aan in de beroemde Hallen, waar ik mijn ogen uitkeek naar het enorme gesjouw met soms wel halve koeien en varkens op de ruggen van fors gespierde kerels met bebloede voorscho-ten. En daar stond ik dan tussen, voor de eerste maal in Parijs, bepakt en bezakt, twintig jaar jong, net uit militaire dienst en met de begeerte die boeiende stad en haar mooie Franse taal te leren kennen. Ongelofelijk zo druk was het autoverkeer en dat midden in de nacht. “De buik van Parijs” – waar Emile Zola zo sappig over geschreven heeft – moest worden gevuld met allerhande levensmiddelen, iedere dag aangevoerd door honderden, misschien wel duizenden vrachtwagens, dwars door Parijs naar het centrum waar de Hallen zich toen bevonden. De Hallen zijn al lang verplaatst naar een voorstadje van Parijs, Rungis genaamd en op de plaats van het oude complex bevindt zich nu een prestigieus winkelcentrum. Zo komen jeugdherinneringen tot een einde,

niet alleen van de heer Cox, maar ook van mijzelf. Kees van der Sijs Korenbloem 29 2992 CH Barendrecht\ 0180-616086 sijs@planet.nl

-------------------------------------------------

Cox en de moronen (1)

In de rubriek Tante Post stond een ingezonden brief van Gerard Kluck naar aanleiding van een column van Gerard Cox. De heer Kluck gaf hier een uitge-breid verslag van zijn zoektocht naar het door Gerard gebruikte woord ‘moro-nen’. Uiteindelijk kwam Kluck op een bepaalde vissensoort, die niets met onze samenleving te maken had. Mogelijk kan ik de heer Kluck uit de droom helpen. Gerard gebruikt het woord ‘moronen’ als verbastering van het Amerikaanse woord “moron” wat idioot of sukkel betekent. Dus de door Gerard aange-duide categorie mensen wordt door hem met dit verbasterde woord aangeduid als idioten of sukkels. Mocht u nog eens een Amerikaanse serie of flm zien, let dan eens op, want daarin wordt het woord moron vaak gebruikt. Michel Boerman Lokkertsemolenweg 76 3194 WC Rotterdam-Hoogvliet mboerman@chello.nl 06-27389337

-------------------------------------------------

Cox en de moronen (2)

Gelukkig zijn er geen vier bloemrijke kolommen nodig om Gerard Kluck (De

Oud-Rotterdammer van 14-6-2011) erop te wijzen dat hij de plank fnaal misslaat met zijn zelfbenoemde toelichting op Gerard Cox’ moronen. Gerard heeft hier namelijk niets anders gedaan dan het vernederlandsen van het Franse woord ‘moron’. De oplossing? Het betekent: imbeciel Paul van Dijk Ridderkerk

-------------------------------------------------

Cox en de moronen (3)

Uit de brief van de heer Kluck in De Oud-Rotterdammer van 14 juni lijkt de indruk te ontstaan dat deze lezer niet zoveel op heeft met Gerard Cox. Ach, smaken verschillen. Als Kluck wat meer kennis zou hebben van de Engelse taal had hij de Engelse versie van Wikipedia aangeklikt en had hij kunnen lezen, dat ‘moron’ een wat omstreden term is voor iemand met een lager intelligentieniveau (de mentale leeftijd van een acht- tot twaalfjarige). In het algemeen is het een scheldwoord voor iemand die als dommerik, sufferd of stommeling wordt beschouwd. In ieder geval heeft Gerard Cox de Nederlandse taal met een nieuw, afschuwelijk barbarisme verrijkt. Jacques de Raaf Dokkum j.de.raaf@hccnet.nl

------------------------------------------------- Cox en de moronen (4)

Jammer dat u zo negatief over Gerard Cox denkt, maar goed, smaken verschil-len. U bent op zoek gegaan naar het woord ‘moronen’ dat Gerard in nogal negatieve zin gebruikt. Het komt -naast de door u genoemde vissoort- ook als scheldwoord voor in het Engels. Met regelmaat hoor ik in Amerikaanse series de uitdrukking “you moron” als ze iemand uitschelden. Ook op google tref je dit aan. Probeert u maar eens “you moron” en dan komt het woord er in die context ook uit. André Sijnesael Spijkenisse

-------------------------------------------------

Rotterdam-west

Leuk dat stukje van Johan Stokhof. Eindelijk weer eens een stukje over het havengebied van Rotterdam-west. Ook ik heb mijn jeugd aan de Merwedeha-vens en omstreken meegemaakt, alleen wat vroeger, in de jaren 1935-1950 en die waren ook niet mis. Alleen, er wordt altijd gesproken over de Rotterdam-sedijk, maar die heeft nooit bestaan in Rotterdam. Wel in Schiedam. De dijk van de Deventerstraat naar het Marco-niplein heet de Schiedamseweg-boven en beneden langs Oud-Mathenesse: Schiedamseweg-beneden. Wij hadden als jonge knapen het vroeger ook altijd over de Rotterdamsedijk als we in de haven gingen zwemmen, maar dat bleek ach-teraf niet te kloppen. Ondanks dat heb ik er een heerlijke jeugd gehad. S.A Hooghuis Oost-Souburg sethooghuis@hetnet.nl

-------------------------------------------------

Perenhof

Heer Van Dijk schreef in De Oud-Rot-terdammer van 31 mei dat hij graag wat

meer informatie wilde over de Perenhof. Hij wilde onder meer weten of de Peren-hof bij het Aboretum hoorde. Onderge-tekende Jaap Kortenhoeven – geboren Texelaar – was van januari 1960 tot eind 1969 sectiechef bij de Rotterdamse Plantsoenendienst. In die tijd werd ik gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Perenhof: om over “het groen” te adviseren.

Mejuffrouw Wilbrenninck was voorzitster. Zij vertegenwoordigde het Kralingse Buurthuis. Verder zaten in het bestuur de heren Wigmore, De Bakker en Gall, aannemer in Kralingen. De stichting heeft indertijd de herberg In den Rustwat steentje-voor-steentje laten afbreken en ´op Perenhof´- aan de andere kant van de dijk - weer in de originele staat opgebouwd (zelfs de wanden wer-den zodanig gestukadoord, dat ze er net zo oud en groezelig uitzagen als in de oude herberg).

In Perenhof stond een aantal perenbo-men, maar ik vrees dat de laatste twee inmiddels ook geruimd zijn: een paar jaar geleden waren ze op sterven na dood en nogal aangetast door de roestzwam. Achterin Perenhof was een amftheater: een wat verhoogd (openlucht) toneel, waar tegenover een aantal oplopende rijen zitplaatsen. Het Kralingse Volkshuis organiseerde hier toneeluitvoeringen. De zitplaatsen zijn eind jaren zestig/begin zeventig verwijderd vanwege de slechte/ gevaarlijke conditie. Vervangen was niet zinvol, omdat de televisie mensen vanuit de luie stoel ‘toneel’ kon laten kijken. Het Kralingse Volkshuis organiseerde hier naast toneeluitvoeringen kennelijk ook de meifeesten, waarvan heer Van Dijk mededeling doet.

Het terrein werd toen beheerd door de heer en mevrouw Van Oudenaarden, die in de houten woning – De Cockpit - op het terrein woonden. Mevrouw Oudenaarden-van Yperen schreef onlangs nog in De Oud-Rotterdammer. Er woont nu niemand meer. Achter het toneel waren enkele kleedhokjes, op het terrein stond een toilet. Perenhof is al een aantal jaren toegevoegd aan Het Arboretum Trompenburg. Maar hierover werd pas geschreven. J. Kortenhoeven Rondedans 1 Capelle aan den IJssel 010-4502370

-------------------------------------------------

Dode man was mijn neef

Met grote interesse heb ik het artikel gelezen in De Oud-Rotterdammer van dinsdag 14 juni, geschreven door de heer J. van Leeuwen te Zwijndrecht. Ik heb de heer Van Leeuwen onmiddellijk gebeld en het is een bijzonder gesprek geworden. Natuurlijk waren de bommen bedoeld voor het spoorwegemplacement, om de oprukkende Duitsers via het spoor te belemmeren. Kennelijk hadden de tweedekkers elk maar één bom bij zich. Eén viel op de brug zelf en de tweede op de trambaan voor het stadion. De heer Van Leeuwen schrijft over een

dode fetser en een man die gewond was, maar niet ernstig. Die dode man was mijn neef. De zoon van mijn oom Daan en tante Eef, toen wonende aan Westvarkenoordseweg. Oom Daan en tante Eef de Kam hadden drie kinderen, Co, Martien en Daan Jr. De omgekomen neef, met zijn volle naam ‘Martinus Pieter de Kam’ is mijn naamgenoot. De gewonde man was zijn vriend, ze waren samen aan het wandelen op de brug. Wij woonden aan de Groenezoom 127. Ik zie het nog gebeuren. Wij waren aan het eten en via de achtertuin kwamen mijn oom en tante huilend aanlopen om te vertellen dat hun zoon was omgekomen. Dat was inderdaad op Eerste Pinsterdag 12 mei 1940.

Martinus Pieter de Kam Langenhorst 8E 3085 HL Rotterdam 010-4811815

---------------------------------------------

School in de Bruinstraat

I n De Oud-Rotterdammer van 31 mei plaatste u een artikel over de jongens-school in de Bruinstraat. Mijn vader was daar hoofd van de school. Zijn naam was A.A.J. van der Poel. In die tijd waren er geen broeders als leerkracht aan de school verbonden. Mijn vader werd be-noemd aan deze school bij de oprichting in 1923 en bleef daar tot aan zijn pen-sionering bijna 25 jaar later. Er waren twee parochiale scholen naast elkaar, beide jongensscholen. Mijn vader was verbonden aan de school voor de ‘arme’ jongens, de kinderen uit de gegoede stand zaten op de school ernaast, hetgeen nogal eens aanleiding gaf tot gevechten tussen beide kampen.

De parochiale meisjesschool was een eindje verder op de Mathenesserdijk. Ik heb daar mijn lagere schooljaren doorgebracht. Vier maal daags ging ik met mijn vader naar de Bruinstraat, waarna een jongen van de hoogste klas mij naar school moest brengen – vaak met zichtbare tegenzin.

Mijn drie broers hebben ook op vaders schoolgezeten. De jongste zus van mijn vader was onderwijzeres bij hem op school, zodat mijn broers ook van haar onderwijs hebben genoten. Op de zolder van de school was een scoutingclub actief.

In het eerste oorlogsjaar werden er door de gemeente Rotterdam emmers met zand en scheppen uitgedeeld aan de scholen. Dit in verband met eventuele brandbommen, die op de school konden terecht komen. De instructies waren deze bommen met zand te bedekken. Later wisten we wel beter. Het laatste oorlogsjaar werd er geen onderwijs meer gegeven. Hoe lang de school nog heeft bestaan, weet ik niet. Ik heb een tijd buiten Rotterdam gewoond.

L. van Proosdij-v.d. Poel Gr. Hagen 710 3078 RD Rotterdam 010-4790657

Verkeerde brug

In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer stond een artikel over de bommen op de luchtbrug bij het Feyenoordstadion. Op de afgedrukte foto stond de verkeerde brug afgebeeld. Meerdere lezers hebben de redactie daarop gewezen, zo ook de heer J. Verolme uit Spanje. Hij schreef:

“Fijn wat aanvullende informatie te hebben gekregen over de bommen op de brug bij het Feyenoordstadion. De bijgesloten foto heeft niets van doen met de destijds gedeeltelijk gereed zijnde vierbaans auto-fetsers-voetgangersbrug. Op de foto zien we de al heel wat oudere luchtbrug, die vooral werd gebruikt om tramlijnen 2, 3, 9 en later ook 12 van Hillesluis naar de Oranjeboomstraat te laten rijden. De moderne ruime luchtbrug was eigenlijk al helemaal klaar voor gebruik. Aan de oostzijde ontbrak helaas de afrit richting IJsselmonde. Een klein stukje na de vier geriefijke trappen aan de noordkant, naar De Kuip, die wel gereed waren, hield de brug abrupt op. Daar was het nog een soort klein duinlandschap met bergen zand. De Duitsers (boodschappers/ koeriers) maakten daar dankbaar gebruik van om te trainen met hun motor met zijspan, waarschijnlijk nog dromend van de heuvels aan de Engelse oostkust. De nog zeer rustige, verkeerloze brug was voor ons kinderen een geliefkoosd oord om neer te zien op het nijvere rangeren van enorm veel treinwagons, die keurig over de rangeerterp werden geduwd door een stevige stoomlocomotief.” J. Verolme Noord Spanje jacobverolme@gmail.com

- De juiste luchtbrug -

Page 21 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »