Page 24 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

pagina 24 Dinsdag 28 juni 2011 De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Stichting Humanitas Postbus 37137 3005 LC Rotterdam Tel.: 010 - 461 51 00 Email: info@stichtinghumanitas.nl Web: www.stichtinghumanitas.nl

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Schefers: 0623 - 51 76 22

Bezoek d H n t H er

Humanitas-Akropolis

Achillesstraat 290 3054 RL Rotterdam

Openingstijden:

dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 - 16.00 uur en op afspraak,

tel. 010 - 892 82 00

Jan Meertensfat

Van Langendonckstraat 51 3076 SH Rotterdam

Openingstijden:

dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 - 16.00 uur

Steun Humanitas en maak bovendien kans op duizenden prijzen, oplopend tot € 100.000,-!

Een nieuw biljart, een opknapbeurt, een nieuwe dierenweide bij de ouderenhuisvesting? Ouderen die eenzaam zijn er weer bij betrekken? Rotterdamse kinderen die het moeilijk hebben via Stichting Humanitas een vakantie aanbieden in een gastgezin? U weet het: we leven in een moeilijke tijd. Vaak staan de fnanciën of de subsidieregels de aanpak die wij als Humanitas voorstaan in de weg. Toch is het mogelijk ook die wensen van onze cliënten in te vullen. U kunt daarbij helpen door mee te spelen voor Stichting Humanitas in de Vriendenloterij!

Voor slechts € 2,20 per week kunt u meespelen in de Vrien-denloterij en maakt u wekelijks kans op duizenden prij-zen, oplopend tot € 100.000,-. En wint u een prijs, dan mag u de zelfde prijs ook aan drie deelnemende vriende geven. Kleine prijsjes ma u zelfs aan vijf vriende geven. Humanitas win altijd als u meedoet! Ha een aanmeldingsformul bij de Humanitasvestigi bij u in de buurt, bel - 461 53 47 of ga naar stichtinghumanitas.nl

€ 100.000,-. En wint u

zelfde prijs ook aan drie deelnemende vriende geven. Kleine prijsjes ma u zelfs aan vijf vriende geven. Humanitas win altijd als u meedoet! Ha een aanmeldingsformul bij de Humanitasvestigi bij u in de buurt, bel - 461 53 47 of ga naar

Word vriend van

Humanitas!

De Ouderenvierdaagse in IJsselmonde op 7-10 juni 2011

Bewoners IJsselburgh kijken en lopen met andere kijk de wereld in

Dinsdag 7 juni: Het weer en het humeur waren goed en de temperatuur aangenaam. De bewoners werden op de eerste dag heel gezellig ontvangen bij de Twee Bruggen met muziek en kofe. Om 11 uur gingen ze lopen. Mevrouw Kouwenhove en mevrouwVerschoor waren de leaders, de twee musketiers. Zij gaven het tempo aan.

Pannenkoekendag in IJsselburgh

Op 31 mei werden de bewoners van ‘IJsselburgh’ verblijd met de komst van 24 kinderen van groep 4 van de Regenboogschool PC. Zij deden mee met de landelijke Pannenkoekdag, gesponsord door Tefal en Koopmans.

Alle voorbereidingen werden getrofen en in de tuin van IJs-selburgh werden tafel en bak-platen neergezet. De kinderen hadden op school al het beslag gemaakt, dus ze gingen na bin-nenkomst direct van start on-der leiding van de hulpouders. Koksmutsen werden opgezet

en bakken maar! Een aantal leerlingen was belast met het tafeldek-ken en uitserveren van de pannenkoeken. Er waren diverse tafels. Toen de junior-koks de pannenkoeken klaar hadden gingen de ser-veerders aan de slag en een aantal kinderen strooide voor de bewoners de stroop en poedersuiker op de pannenkoe-ken. De kinderen waren zo en-thousiast dat ze zelfs de pannen-koeken gingen oprollen! De bewoners vonden het prach-tig om door de kinderen zo ver-wend te worden. De kinderen

gingen zelfs tussen het bakken en serveren door, opruimen. Na afoop had Joyce voor de aanwezigen van IJsselburgh een vriendelijk woord en overhandigde ze een mooi schilderij dat de kinderen zelf hadden geschilderd. Het was een geslaagde activi-teit en hopelijk volgend jaar weer.

Wonen bij Humanitas?

010 - 461 51 24

Werken bij Humanitas?

010 - 461 51 51

Vrijwilliger bij Humanitas?

010 - 461 52 48 Na een wan-

deling door een mooi stukje natuur kwam men aan bij ‘n kin-derboerderij. Op het terras werd geno-ten van een fesje drinken en cake. Het einddoel was

Zonnelicht aan de Aristote-lesstraat. Vlakbij werd mu-ziek gehoord. Een accor-deonist speelde de groep maar binnen. Die werd daar vrolijk van en zingend lie-pen ze Zonnelicht binnen. Buiten op het terras kregen ze een lunchpakket, dat ze zich goed lieten smaken. Om 13.00 uur terug naar de IJsselburgh met hele verhalen. En zo volgden nog drie prach-tige dagen! Met af en toe een finke Hollandse plensbui, dat wel! Of, zoals een medewerkster het uitdrukte: ‘Na al die dagen lo-pen, krijg je een ‘loopband’ met elkaar. De laatste loodjes, de be-nen en voeten gingen het zwaar

krijgen, maar we heten niet voor niets de ‘optimistische doordouwers’, dus de presta-tiedrang was groot. Ieder van ons heeft het wel gedaan: ‘We made it!’ We kijken en lopen met een andere kijk de wereld in. Trots met een medaille en een bloem’.

Rotterdam Noord Beweegt

‘Kom uit de bedstee mijn liefste’

In het kader van de Eurogames, (ook Gaygames genoemd) die worden gehouden van 20 juli tot en met 24 juli 2011 in Rotterdam, organiseert Humanitas-Bergweg op donderdag 21 juli van 11.00 tot 17.00 een dag met sportieve en culturele activiteiten voor alle ouderen in Rotterdam- Noord. U bent hierbij van harte uitgeno-digd!

Programma Eurogames

11.00 ‘Roze’ optocht naar Stads-

kantoor Deelgemeente Noord. Gemeenteraadsleden sluiten aan, waarna terugweg wordt hervat 12.30 Lunch met: Lied ‘Kom uit de bedstee mijn liefste’ Zangkoor Humanitas Salon 13.30 Optreden Joke Bruijs

14.00 Rotterdam Noord Beweegt! o.l.v. Olga Commandeur 14.30 Verhalenvertellers door Rotterdams Centrum voor Theater 15.15 Capoeira, Braziliaanse gevechtssport 16.00 Harry Slinger

Page 24 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »