Page 5 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Eén inzendster liet mij met vraagtekens zitten. Ondanks mijn aanwijzingen schreef zij: “Dit was de Van Vollenho-venstraat, tijdens Dolle Dinsdag.” Ik denk, dat deze oplossing naar een an-

dere vraagrubriek gestuurd had moeten worden.

Peter van der Sloot: “De oplossing van raadfoto 145, is de Jonker Frans-

straat gezien vanaf het begin van de Noorderbrug. Bij het oplossen ben ik geholpen door een foto in het archief van mijn vader, genomen vanaf de andere kant van de Jonker Fransstraat in 1948, van een Allegorische Optocht. Wat mij opviel waren de scheve panden aan de overzijde, waarvan één helft was voorzien van markiezen. De panden hebben het bombardement overleefd, maar zijn aan de stadsvernieling ten onder gegaan. De boom, rechts op de foto, heeft het allemaal zien gebeuren en hierachter is nog een peperbus zichtbaar. Links vooraan op de foto, de hoek met de Crooswijksekade, en de volgende straat aan de linkerzijde is de Oudae-nstraat. Bij deze foto komen ook herin-neringen naar boven, doordat ik hier in 1970-1972 op de fets altijd langs kwam, onderweg vanuit de Spanjaardstraat naar de Technische School in de Tamboers-traat. Aan de overzijde van de straat bij de Noorderbrug werden bloemen en planten verkocht vanaf een schuit.”

Ton van Eijsden: “We kijken op deze foto vanaf de Noorderbrug de Jonker Fransstraat in. Het gedeelte vanaf pakweg de voormalige Goudschestraat naar het centrum ging bij het bombarde-ment verloren. Op de foto had je aan de linkerkant achtereenvolgens de Croos-wijksekade, de Oudaenstraat, de Dirk Smitsstraat en de Van der Werffstraat. Hoewel ik in mijn jeugd daar honderden keren heb gelopen, kan ik me alleen een snoepwinkeltje herinneren (vlak bij de Crooswijksekade) en ik dacht dat er een stukje verderop nog een speelgoedzaak was. In de Rotte, net voor de Linker Rottekade, lag een boot waar men rep-tielen tentoonstelde. Of de stadsvernieu-

wing een vloek of een zegen was, laat ik maar even in het midden, maar op de foto is te zien dat de na het bombarde-ment overgebleven bebouwing ook toen al aardig aan verval onderhevig was. Feit is dat de sfeer van toen goeddeels is verdwenen, maar dat heeft alles met gevoel en herinnering te maken.”

Coby Hardon (Oud-Beijerland): “Rechts vanaf het Noordplein (de leukste markt uit mijn jeugd in de jaren vijftig) de Jonker Fransstraat in. Daar vandaan bracht lijn 10 mij naar mijn oma op de Kootsekade en lijn 15 mij naar mijn andere oma in de 1e Reserve Boezem-straat in Crooswijk. Café Van de Windt is links op hoek nog net te zien.”

Han Steenbeek: “Op het eerste gezicht lijkt mij dit het Noordplein. Ik zie rechts ‘een peperbus’. In mijn herinnering stond deze daar op de plaats van de ‘postzegelmarkt en groentenmarkt’. In ieder geval een dramatische foto.” (Dit is dus zo’n ‘brug te ver oplossing. AvdS).

Arie Koornwinder, Holterenkstraat 30, 7451 GT Holten: “Voor mij een foto vol herinneringen; het is de Jonker Fransstraat, gezien in de richting van de Goudsesingel. Hoe vaak zal ik als kind aan de hand van vader en moeder de route gelopen hebben vanaf de Zaagmo-lenstraat, via Noordplein en Noorder-brug naar de Van der Werffstraat, waar mijn grootouders woonden. Op het tijd-stip dat de foto genomen is, stonden de woning en timmermanswerkplaats van opa en oma Van der Dussen in brand, zo ook de woningen van oom Jaap en tante Cor en van tante Rien, die allen in de-

zelfde rij woonden in het brede gedeelte van de Van der Werffstraat. Ook in de latere oorlogsjaren heb ik dit stuk vaak gelopen naar de Willem de Zwijger MULO, eerst in de Jan van Loonslaan, later in de Dirk Smitsstraat. Voor mij een foto die deels nare en deels ook leuke herinneringen oproept.”

Jan Weda (Maassluis): “Gelukkig heb ik die ellendige 14e mei 1940 niet bewust meegemaakt, logisch als je van 1942 bent. Het stukje stad dat op de foto te zien is, heeft inderdaad nog lang bestaan; ik denk tot ergens in de jaren zeventig. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig, werkte ik bij Heineken aan de Crooswijksesingel en toen was de situatie – gelukkig onder vrediger omstandigheden – zoals op de foto. Op de hoek Jonker Fransstraat en Crooswijksekade zat nog steeds een café, als ik het me goed herinner Petit. Op het pleintje stond een ‘peperbus’, misschien staat die er nog. Vanaf het kruispunt Noorderbrug, Crooswijk-sekade en Crooswijksesingel kijken we de Jonker Fransstraat in, waar de dikke rookwolken van brand in het centrum te zien waren. De panden links en rechts met straten als Oudaenstraat, Dirk Smitsstraat tot de Van der Werffstraat zijn in 1940 gespaard, maar in de jaren zeventig door stadsvernieuwing en re-novatie ook geschiedenis geworden. De brandgrens ligt bij wat nu de Admiraal de Ruyterweg is.

De attentie gaat naar Arie Koornwinder in Holten.

wwdn@ditisrotjeknor.nl

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 28 juni 2011 pagina 5

Waar was dat nou?

Oplossing “Waar was dat nou 145”

DOR-lezer Leonard Kooy stuurde mij een door hem gemaakte foto. Het zal in de jaren ’50 zijn geweest, dat hij vanaf het dak van zijn woning de omgeving vastlegde. Het door mensen gebouwde op de foto is tegenwoordig voor 75% verdwenen, het natuur-lijke is nog steeds aanwezig.

Misschien moet je bij het oplossen alle zeilen bijzetten, maar deze opmerking hoort in een museum thuis.

Waar was dat nou?

Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrot-terdammer.nl . Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 11 juli 2011 per post zenden aan

Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam

Het e-mailadres is wwdn@ditisrotjeknor.nl

Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet.

Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen. Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.

De meeste inzenders ‘doken’ met hun oplossing gelijk de juiste stadsbuurt in, maar velen daarvan gingen toch ‘een brug te ver’. De WWDN-foto was in de middaguren van 14 mei 1940 genomen op de kruising Noorderbrug/Jonker Fransstraat/Crooswijksekade. Het centrum van Rotterdam stond op dat moment nog in lichterlaaie. De getoonde situatie, vluchtende mensen met op de achtergrond de brandende stad, kwam ook elders rond het Noordplein voor. Vandaar dat heel wat inzenders de hoek Noordplein/Noordsingel meenden te herkennen.

Nieuwe opgave no. 147

NU TOEN

Page 5 - oud rotterdammer week 26

This is a SEO version of oud rotterdammer week 26. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »