Page 15 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juli 2011 pagina 15

De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaar t. De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten.

World Ship Society

Rotterdam Branch

- Koos Goudriaan van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Hoog en droog op dwarshelling ‘slip 3’ ligt de Sunrise zich hier in het zonnetje te bakeren, ont-daan van ankers en gezien het flinke aantal deuken en butsen niet zo jong meer. Dat klopt, want de kustvaarder werd al in 1972 onder bouwnummer 195 door NV Scheepswerf Westerbroek opgeleverd als BOTTENSEE voor Duitse eigenaren.

In 1981 werd zij omgedoopt tot SILKE RIEDNER, maar bleef onder Duitse vlag. In 1986 werd om-gevlagd naar Noorwegen en ging zij HEIDI heten, wat in 2002 werd veranderd in LILL. Ondertussen was de Noorse vlag vervangen door die van de Cook Eilanden en als zodanig arriveerde LILL hier op 1 februari 2010.

Na eerst nog ILLY te hebben geheten kreeg zij, zonder verder gevaren te hebben, een jaar later de

naam SUNRISE en blijkt nu geregistreerd te zijn in Togo met thuishaven Lomé. Als formele eigenaar staat te boek de Greenland Landbouw Onderne-ming NV te Lomé, Togo. Niet helemaal toevallig staat in de KKF, de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Paramaribo, een identieke firma gere-gistreerd en dat verklaart dat de kapitein en enkele bemanningsleden uit Suriname komen.

Of de betalingen voor het verblijf op de werf net zo zonnig zijn als de naam doet vermoeden is nogal twijfelachtig, want het schip ligt inmiddels al heel lang te repareren en van ladingopbrengsten is zo dus helemaal geen sprake.

Op de grens tussen Rotterdam en Ridderkerk, waar vroeger de vermaarde scheepswerf Boele Bolnes lag, is thans de Dockside Shipyard gevestigd. Bij Boele werden in de loop van zo’n anderhalve eeuw honderden schepen ge- en verbouwd, alsook gerepareerd, maar in 1987 sloot de poort. YVC Bolnes probeerde het nog een tijdje maar daarna werd het een poosje stil. Hoewel niet zo’n drukte meer als vroeger zijn er de laatste jaren toch weer activiteiten.

Een ‘zonsopkomst’ zonder ankers

De Jong en Smit 1921-1975 Historie IJsselmondse

scheepswerf tot leven gebracht

Het enorme belang van de vroegere scheepsbouw weerspiegelt zich niet in het aantal publicaties over dit onderwerp. Over kleinere werven – zoals De Jong en Smit, die schepen bouwde en onderhield voor de bin-nenvaart - is vrijwel niets gepubli-ceerd. Het is daarom lovenswaardig dat Peter Mulder in de historie van deze IJsselmondse scheepswerf is gedoken. Dat was niet eenvoudig, want ter plaatse (aan de Bovenstraat nabij de jachthaven) is niets meer dat herinnert aan de werf.

Van het (tekeningen)archief van de

werf zijn slechts flarden bewaard ge-bleven, inclusief wat fotomateriaal. Om aan de nodige informatie te ko-men, heeft de auteur vele archieven en bibliotheken moeten bezoeken. Voorts heeft hij talloze oud-werkne-mers, (nazaten van) schippers, reders en omwonenden geïnterviewd en oproepen geplaatst in de media. Door al deze inspanningen is veel (foto) materiaal tevoorschijn gekomen. De bevindingen van het onderzoek, in woord en beeld, zijn nu gereed. Het resultaat is een fraai (beeld)verslag van een eens zo bloeiend bedrijf.

Scheepswerf De Jong en Smit werd 1 maart 1922 opgericht door de firmanten Job de Jong en Arie Smit. Aanvankelijk was het bedrijf gevestigd in Bolnes. Enige jaren later verhuisde de werf naar de Boven-straat in IJsselmonde. Op basis van de scheepsnieuwbouwlijst blijkt dat De Jong en Smit er in de loop der tijd tenminste 125 motorvrachtschepen, motorsleepboten en andere vaartui-gen bouwde. Daarnaast werden er talloze boten en schepen gerepareerd, omgebouwd of verlengd. Gemiddeld werkten meer dan dertig vaklieden op de werf, zoals lassers, ijzerwer-kers en timmerlieden.

Op 1 september 1975 sloot de - dan geheten - A. Smit & Zn’s Scheeps-werf haar poorten. Het terrein werd onteigend door het waterschap ‘De Dijkring IJsselmonde’ ten behoeve van dijkverbeteringswerken. Korte

tijd later werd alles gesloopt en ver-dween het bedrijf geheel uit het landschap.

Maar door het rijk geïllustreerde boek van de hand van Peter Mulder blijft de herinnering aan de werf nu levendig. Zijn publicatie is een aanwinst voor de scheepsbouw- en binnenvaarthistorie. Bovendien vormt het een belangrijk document voor de plaatselijke geschiedenis van IJsselmonde.

Cees Zevenbergen

‘Scheepswerf de Jong en Smit 1921-1970 te IJsselmonde is gerealiseerd door Coolegem Media in Rotterdam. Het boek telt 176 pagina’s en bevat vele foto’s en is verkrijgbaar via peterzoleyn@yahoo.com. De prijs is 29,50 euro (excl. verzendkosten).

Lange tijd waren scheepswerven in en rond Rotterdam niet weg te denken. Ontelbare grote en kleine schepen werden er gebouwd. Vandaag de dag herinnert weinig meer aan de glorie-rijke tijd. Peter Mulder schreef een boek over de werf De Jong en Smit in IJsselmonde en brengt daarmee de scheepsbouwge-schiedenis tot leven.

1.000.000 druppels start met wereld-recordpoging

Woensdag 27 juli 2011 start het milieuproject 1 miljoen druppels met een heuse wereldrecordpoging in Bloemendaal aan Zee. De actie is een initiatief van het van oorsprong Twentse bedrijf Asito en geeft het startsein voor een grote campagne omtrent duurzaamheid. Doel is om 1.000.000 mensen bewust te maken van milieuvriendelijk leven. De cam-pagne wordt gesteund door allerlei instanties uit het hele land, waaron-der De Oud-Rotterdammer.

Met de recordpoging hoopt Asito mensen aan het denken te zetten en te inspireren. Doel is om het Canadese record ‘De meeste mensen die waterkannen op hun hoofd dragen’ te verbeteren. Dit record werd nog geen twee maanden geleden op 7 mei 2011 in Woodbine Beach Park in Toronto, Ontario, Canada neer-gezet. Het oude record staat op 282 mensen. Asito hoopt veel meer mensen over te halen mensen mee te doen in Bloemendaal aan Zee. Niet alleen medewerkers van deelnemende organisaties mogen mee doen. Iedereen die het leuk lijkt om aan een recordpoging mee te werken is van harte welkom.

De recordpoging start bij Beachclub Vroeger in Bloemendaal aan Zee aan de Zeeweg 83 in Overveen. Start is om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Deelnemers krijgen een emmer, moeten deze met Noordzee-water vullen en vervolgens op een specifieke plek op het strand gaan staan. Haas: “Met deze recordpo-ging willen wij benadrukken voorzichtig met water om te gaan. Er zijn immers genoeg lan-den in de wereld waar mensen uren moeten lopen om water te halen. Daar mogen we best eens bij stil staan.”

Page 15 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »