Page 17 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk was een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 is zaterdag 23 april verschenen en aan het laatste deel (1980-1990) van de trilogie wordt gewerkt.

Door de lens van Hartog

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juli 2011 pagina 17

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Delta aan de Albrandswaardsedijk in Poortugaal staat niet alleen bekend als een gerespecteerd regionaal en van oorsprong Rotterdams ziekenhuis, maar ook als een instituut dat sport en sportiviteit hoog in het vaandel draagt. Sinds de openstel-ling in 1909 onder de naam ‘Maasoord’ namen personeelsleden deel aan sportieve evenementen en bezorgden de kliniek daarmee goede naam en faam. Maar vaak werden die ook zelf georganiseerd en op het ruime complex afgewerkt. Door de jaren heen is veel waardering opgebouwd door bijvoorbeeld het inrichten van verzorgingsposten langs de route van de Rotterdam Marathon, waar ook werknemers van Delta aan deelnamen en nog steeds deelnemen. Uiteraard was er dit jaar ook weer een team dat namens Delta deelnam aan de RopaRun,

de jaarlijkse sponsorloop tussen Parijs en Rotterdam.

Door de jaren heen nemen sponsors een belangrijke plaats in bij het organiseren van evenementen op en rond het complex van Delta en niet in de laatste plaats voor de aankleding van teams die de naam van het ziekenhuis uitdragen. Zo ook het voetbalteam dat 12 augustus 1985 in een geheel nieuwe outfit gestoken werd door de firma Tybex B.V. Daarna ging de ploeg op de foto, die 26 jaar later is geselecteerd voor deel 3 van de fotoboekenreeks ‘Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’. Uiteraard zijn we nieuwsgierig ter gelegenheid waarvan het team in het nieuw gestoken werd, naar de namen van de spelers en andere bijzonderheden. Reacties graag naar reinw@telfort.nl

Nieuwe shirts

Wim en Piet waren later bestuurslid van de Rotterdamse Centrale voor het Buurtverenigingswerk (RCB), een subsidiekoepel waarbij tachtig Rot-terdamse buurt- en straatverenigingen waren aangesloten. Anno 2011 is er vrijwel geen een meer van over. Eén keer per maand zaten we in de Gerard Scholtenstraat in het Oude Noorden rond de tafel om de problemen van het buurtverenigingswerk door te nemen. Leuker was het verdelen en toekennen van subsidie aan verenigingen, die zich sterk maakten voor activiteiten tijdens Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Tus-sen mijn werkzaamheden door was ik ook een actief bestuurder van buurtver-eniging Bevrijding in de Polderbuurt in Hillesluis. Voor deze vereniging schreef ik het maandblad vol. Datzelfde deed ik voor de RCB. De periodieken schreef ik niet alleen vol, maar thuis stencilde

ik ze ook, vouwde de A4-tjes tot een handzaam boekje en sloeg er tot slot een nietje doorheen. Het RCB-blad had een oplage van achthonderd stuks. Het werd toegezonden aan medewerkers van alle aangesloten verenigingen, waarvan er bijna honderd in IJsselmonde woonden.

Strijdbaar

De bevolking van de wijken Lombar-dijen, Reyeroord, Hordijkerveld en Kreekhuizen was deels afkomstig uit ou-dere stadsvernieuwingsbuurten op Zuid als de Afrikaanderwijk, Feijenoord en Noordereiland met volop strijdbare va-ders en moeders. Dat bleek bijvoorbeeld in februari 1968 toen tramlijn 2 vanaf Charlois de drie wijken ging doorsnijden op een onbeveiligde trambaan. Er waren nogal wat gevaarlijke kruisingen en oversteekplaatsen tussen de Spinozaweg en het Prinsenplein. Men vreesde onge-

vallen met vooral kinderen als slachtoffer en de roep om beveiliging was vergeefs. Geld zou er niet voor zijn en de wil om ernaar te zoeken was aan het politieke front ver te zoeken. Dus ging men de barricaden op met spandoeken en werd gedreigd met menselijke blokkades op de rails. Burgemeester Wim Thomassen moest eraan te pas komen om te hoop gelopen ouders, schoolmeesters, wijk-politici en anderen gerust te stellen. Hij beloofde maatregelen, maar het duurde nog geruime tijd voordat gevaarlijke plekken voorzien waren van waarschu-wingsborden en -lichten. Ruim veertig jaar later is dat aanzienlijk verbeterd, al zal niet iedereen het daarmee eens zijn.

Mijlpaal

De burgemeester en zijn wethouders waren in die jaren vaak te vinden in het nieuwe IJsselmonde en ik liep nogal

eens mee in hun kielzog. Bijvoorbeeld ook een half jaar voordat de bewoners zich organiseerden tegen de gevaren van de tram. Thomassen opende toen op 13 oktober 1967 bejaardencomplex Hordij-kerveld aan de Huniadijk. Het moderne pand gold als een Rotterdamse mijlpaal van de huisvesting voor senioren. Aan de Groene Tuin sloeg wethouder Gerrit de Vos vijf dagen later de eerste paal voor een nieuw verpleeghuis van de Stichting Anthonius. De dag daarop startte aan de Groeninx van Zoelenlaan de bouw van winkelcentrum Groot-IJsselmonde, in de volksmond ‘de Keizerswaard’. Wethouder Minus Polak verankerde de eerste paal in de grond van het winkelcentrum. Het was nadrukkelijk bedoeld als tegenhanger van winkelpro-menade Boulevard-Zuid en later ook van winkelcentrum Zuidplein, dat toen overigens nog gebouwd moest worden en

in 1972 open ging. Om in IJsselmonde te kunnen voldoen aan de groeiende roep om, naast begraven, te kunnen kiezen voor cremeren, werd een plan voor het bouwen van Crematorium Zuid ontwikkeld. Aan de Maeterlinckweg kreeg het op 23 oktober 1967 daadwer-kelijk gestalte door het slaan van een eerste paal in opdracht van Crematori-umvereniging Nederland. IJsselmonde kreeg ook zijn eigen weekmarkt op een speciaal daarvoor aangelegd plein bij de Kerstendijk en Reyerdijk. Wethouder Jan Worst liep op 14 maart 1968 als eerste langs de ongeveer vijftig kramen. Overi-gens is het nieuwe IJsselmonde na ruim veertig jaar niet meer dat van toen. Er is veel gesloopt en nieuw gebouwd en hier en daar ook uitgebreid met bijzondere wooncomplexen, zoals aan de Suzanna-dijk in Hordijkerveld op de plek waar 35 jaar lang de weekmarkt is gehouden.

Het nieuwe IJsselmonde heb ik halverwege de jaren zestig beter leren kennen. Dat gebeurde, toen ik stukjes ging schrijven voor wijkkrant Groot-IJsselmonde en al snel daarna Het Vrije Volk. Daartoe bezocht ik onder meer vergaderingen van de Wijkraad van IJsselmonde, de voorloper van de deelgemeenteraad. Meer en meer maakte ik ook kennis met het verenigingsleven. Ook met in-spirerende mensen als Wim Klarenbeek (Emelissedijk 10) van de Ontspanningsvereniging IJssel-monde (OVIJ) en Piet Nunnikhoven (Leppedijk 25) van de wijk- en buurtvereniging Hordijkerveld.

Ouders in opstand tegen gevaren tramlijn 2

- Burgemeester Wim Thomassen (vanwege het slechte weer mét hoed) kwam de bewoners geruststellen en beloofde voorzieningen. Foto’s verzameling Rein Wolters -

Lens van Hartog reactie’s op DDLVH

foto 87

Wél wie de jongen is die het microfoonsta-tief aanschuift… dat ben ik! Ik werk voor de firma Pogo, die nog steeds door het stadhuis wordt ingehuurd om audiovisuele diensten te verzorgen tijdens dit soort bijeenkomsten. Op de dag van het maken van de foto - 23 mei 1982 - was ik 24 jaar en ruim twee jaar bij Pogo in dienst. Inmiddels ben ik 53 en

zijn m’n krullen grotendeels verdwenen. Hoewel de werkzaamheden sterk veranderd zijn, doe ik het nog steeds met veel plezier. Op het stadhuis hebben we ook al jaren een goede band met de medewerkers en bodes. Met enkelen werken we al die jaren al samen.”

‘Die jongen

met statief ben ik’

Rotterdammer Hans Terlouw (hansterlouw@pogo.nl) mailt: “Onlangs kreeg ik een knipsel in handen van ‘Door de lens van Hartog 87’ van 31 mei over de Van Oldenbarneveltschool. Daarin wordt gevraagd wie de kinderen zijn en wie de dame is die zo aandachtig staat te luisteren. Helaas kan ik dat niet vertellen.

Page 17 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »