Page 22 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

pagina 22 Dinsdag 26 juli 2011 De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Oproepjes

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.

Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

 49,90 (in Nederland)  75,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Adres

Postcode Plaats Telefoon E-mail Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Adres

Postcode Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

De Oud-Rotterdammer is een uitgave van: De Oude Stad BV Postbus 113

2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Tel: 0180 – 32 25 75 Email: info@deoudrotterdammer.nl Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren: Sylvia Blom, Tel. 0180 - 82 02 44

E-mail: sylvia@deoudrotterdammer.nl

Foto’s e.d.:

Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Fotografie:

Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:

www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving: Reclamestudio Baasimmedia, Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoofdredacteur: Fred Wallast Tel: 0180 – 32 25 75 GSM: 06 – 51 28 12 77 Email: info@deoudrotterdammer.nl

Eindredactie: Dirk Mellema

Email: dirk@deoudrotterdammer.nl

Redactie:

Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.

Cor Appeldoorn

Tot 14 mei 1940 woonde ik als 10-jarige jongen in de Schoutenstraat 59-a en was bevriend met mijn zeer ondernemende buurjongen Cor Appeldoorn. Na die fatale dag heb ik nooit meer wat van hem gehoord. Nu, met het ouder worden, moet ik vaak aan die tijd denken en ben ik benieuwd hoe het hem is vergaan. Frans Rovers Gordelweg 80-b 3037 AK Rotterdam riefra@planet.nl

-------------------------------------------------- Jan Blok

Ik zoek een oude buurjongen van mij, uit de Laanzichtstraat. Zijn naam is Jan Blok en zijn inmiddels overleden vader was

Cor Blok. Zijn zus heette Annie. Ik weet dat Jan een tijd geleden navraag naar mij heeft gedaan bij een van mijn zussen, maar dat is door miscommuni-catie helaas fout gelopen. Dus bij deze probeer ik nu hem te bereiken. C. Scheenloop 0634718602

------------------------------------------------- MAHERO’s

In 1948 werkte ik bij Machinefabriek Hensen, eerst aan de Oostmaaslaan en later aan de Eemhavenweg 125 in Rotter-dam. Een van de grootste hijskraanbou-wers van Nederland. In de Rotterdamse havens stonden meer dan 100 haven-wipkranen en een veelvoud hiervan op scheepswerven aan torenkranen. Ook de

torenkraan die bij Vuyk door de storm is omgevallen was van Hensen. Ik weet dat zo goed, omdat ik er zelf bij ben geweest om hem op te bouwen. Dat zal 1954 of ‘55 zijn geweest.

Machinefabriek Hensen had een perso-neelsvereniging, de MAHERO’s. Er werd tafeltennis gespeeld, een balletgroep, onder leiding van de echtgenote van Piet Meyer, voetbalelftallen, mondharmonica-groep De Pechvogels, maar het bekendst was het dansorkest De MAHERO’s bestaande uit 28 man, net als de Skymas-ters en de Ramblers. In 1950 was er een muziek (dans) festival in de Rivièrahal, waar deze twee beroepsorkesten samen met de MAHERO’s optraden. Dit was voor deze amateurs een grote eer.

Ik herinner me namen van muzikanten als Arie en Henk Spiereburg, Leo Hoog-huis en dirigent Aad van de Zeyden. Er waren ook mensen van buiten de fabriek, zoals de gitarist, die in het Oostelijk zwembad werkte.

Ik weet bijna zeker dat van dit optreden een grammofoonopname is gemaakt door een omroepvereniging, want het is ook op de radio uitgezonden. Als dit werke-lijk zo is, hoe kan ik dan aan een kopie van deze opname komen? A.J.P.Zuidema Anton.zuidema@planet.nl ------------------------------------------------- Bridgen voor 50 plussers Vanaf begin september kunnen wij weer leden plaatsen op onze wekelijkse bridge-avondjes op donderdagavond. Wij beginnen om 19.30 uur in de recreatie-zaal van de Wilgenstaete (Schiehoven). Wij zijn een gezellige, niet zo’n grote club. Wilt u zich opgeven of verdere informatie, neem dan contact op met ondergetekende, 4229486 of bel Ria van Draanen, 4184470. Ton van Dalen Meidoornsingel 148

Verloren spiegel

De spiegel op de foto is in de oorlog 40-45 bij ons in bewaring gegeven. Helaas is de familie Cohen, de eigenaar van de spiegel, in Duitsland omgebracht. Wij woonden in de Feijenoordstraat 38 in Rotterdam.

De familie Cohen woonde op de hoek Feijenoordstraat/Prins Hendrikkade, recht tegenover rederij Akkermans. Zij hadden daar een lorren- en tweedehandswinkeltje. Als er nog familie is die belangstelling heeft voor deze spiegel, kan die zich melden bij de redactie van De Oud-Rotterdammer. Hij is niet te koop.

Kent iemand deze spiege

Rietje Collignon

In mijn verzameling oude familiefoto’s vond ik bijgaande foto van mijn tante, Maria Johanna (Rietje) Collignon. Zij staat rechtsonder op de foto, die waarschijnlijk eind dertiger jaren is gemaakt in Rotterdam. Zij woonde in die tijd in de Pijnackerstraat. Herkent misschien iemand deze foto en weet waar deze gemaakt is, wie er nog meer op de foto staan en wat voor een groepsfoto het is? Harry Collignon Snelliusstraat 11 4904 KK Oosterhout harrycollignon@kpnmail.nl

- Rechtsonder Rietje Collignon -

Vriendinnetjes

Wat zou ik het ontzettend leuk vinden na ruim 63 jaar te weten te komen hoe het met de drie vriendinnetjes op de foto op hun levensweg is gegaan. Wij woonden op de Voorde en waren buurmeisjes van Jos Brink. Op de foto staan Loes Hofman, Cobi den Hertog, Willy van Zwol en ikzelf. Corenrien@live.nl

- De buurmeisjes van Jos Brink -

Page 22 - week30-oudrotterdammer

This is a SEO version of week30-oudrotterdammer. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »