Page 25 - oud rotterdammer week 38

This is a SEO version of oud rotterdammer week 38. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Op elkaars kinderen passen was
vanzelfsprekend en als de koffie
op was, waren de buren goed voor
het lenen van een handjevol bonen.
Echt veel winkels kende het lange
gedeelte van de Rosestraat tus-
sen de Steven Hoogendijkstraat en
Rose Spoorstraat niet. Halverwege
waren er een paar, zoals op 212a de
groentewinkel van de ouders van
de nu 78-jarige en in Hellevoetsluis
wonende Jo Scheffer-Holleman.
“Achter de winkel ben ik geboren
en daar later ook uitgetrouwd”,
memoreert ze. “Naast ons was de
sigarenzaak van P. Kokken (210b)
en twee panden verder de zaak van
barbier Koos van der Heiden. Boven
zijn zaak woonde de familie Bredius
en op 214 woonden de gezinnen van
Henk Brouwer en Bart van Dongen.
Voorts was er de ijswinkel van tante
Nel van de Velden en haar dochter
Annie, met wie ik bevriend was.
Haar vader, Piet, was in de winter
werkzaam in de brandstoffenhandel
en sjouwde aan huis zakken met
eierkolen of antraciet alle trappen
op naar de zolderopslag. Kruidenier
W.C. (Piet) van Beesten had zijn
winkel op 214c en slager Potters zat
naast hem op 216a.” Ze vervolgt:
“Uiteraard was het altijd leuk met
buurkinderen op straat te spelen. Wij
hadden bijvoorbeeld veel lol met
en om Cootje van Dongen, die met
zijn kromme beentjes de jongste was
van ons groepje.” En: “’s Zomers
maakten wij van een oude lappende-
ken een tentje langs het hek aan de
overkant, waar de stoomtram reed.
Van vader kreeg ik dan aardappelen
en die bakten we op een vuurtje naast
ons tentje. In het hek zat een gat en
daar klommen we door om in de Bin-
nenhaven te gaan zwemmen. In de
Tweede Wereldoorlog gebruikten we
dat gat om bij wagons met kolen te
komen en die te jatten. Dan zagen we
zwart van het roet. Met buurmeisje
Bep Kokken stond ik vaak over de
schutting te praten, terwijl de NS-
treinen voorbij raasden. Ook maakten
we plezier met Bep Lubinkhof, Annie
van de Velden en Truus Bens, dochter
van kastelein Rob Bens van café
Sport op 322 op de hoek van de Rose
Spoorstraat. Annie is overleden, maar
met Truus heb ik nog contact. Mijn
eerste vriendje in de Rosestraat was
Arnold van de Linde en hij werkte
op een sleepboot. Hem ben ik uit het
oog verloren.” De kasteleinskinderen
Truus Bens en haar broers Jan en
Rob junior bevonden zich vorig jaar
23 oktober onder de vele honderden
bezoekers die zich hadden aangemeld
voor de verjaardagreünie van De
Oud-Rotterdammer in het voormalige
Van Nellecomplex in de Spaanse
Polder. Op genoeglijke wijze werden
herinneringen opgehaald aan de
Rosestraat en in het bijzonder aan
café Sport van hun moeder Ca(ro)
lien en Rob. Ik kon me in veel van
hun anekdotes vinden, omdat ik die
als tiener en later getrouwd man
zelf heb meebeleefd. In 1963 was ik
eerst inwonend op zolder bij mijn
schoonouders Jo (in 1992 overleden)
en de nu 86-jarige Marie Schop) op
306 en heb daarna tot 1972 in een
benedenwoning op 258 gewoond.
Jan Bens heeft mij als tiener biljarten
geleerd en dat wist de 89-jarige
ex-Feyenoordspeler zich nog prima
te herinneren. Daar hebben we op de
reünie nog maar eens een borreltje
op gedronken. Ronald van der Meer
(vandermeer-55d@hotmail.com)
heeft herinneringen aan het korte
stuk Rosestraat tussen de Steven
Hoogendijkstraat en Roentgenstraat.
“Op 79 was Eric’s Hobbyshop van
C. Kleijn. Oorspronkelijk kon je
er bouwdozen kopen voor houten
vliegtuig- en scheepsmodellen, maar
gaandeweg ging de eigenaar over
op modelspoorartikelen. Ik kwam
in het midden van de jaren zestig
regelmatig in zijn kleine winkel in
de oorspronkelijke voorkamer van
een benedenwoning. In de etalage
stonden modellen die modelbouwers
hadden uitgeleend, ook miniaturen
van de RTM-tram van de overzijde.”
En: “In mijn beleving is de winkel
omstreeks 1970 opgeheven. De
RTM-bus deed toen al niet meer de
Rosestraat aan en de tramlijnen vanaf
het Centraal Station waren in 1968
ook al opgeheven na het openstel-
len van de metro. Het filiaal aan het
Harkulo in Zuidwijk bleef nog jaren
open.” Van der Meer weet: “Een
andere modelspoorleverancier was
Jansen aan de Maashaven 41. Zijn
souterrainwinkel was alleen toe-
gankelijk voor insiders, want alleen
achterin waren vitrines met schitte-
rende - onbetaalbare - locomotieven.
De etalage en de winkel-boven waren
van parfumerie Monique, waar me-
vrouw Jansen de scepter zwaaide.”
Reacties: reinw@telfort.nl
De Rosestraat was sinds de naamgeving op 14 augustus 1878 naar ir. Willem Nicolaas Rose bijna honderd jaar een gezel-
lige en gemengde volksstraat, waar op het hoogtepunt zevenhonderd gezinnen woonden. Soms waren dat straatarme ge-
zinnen, maar ook mensen die voor die jaren redelijk welgesteld waren. De saamhorigheid was groot en burenvriendschap
bepaald geen uitzondering. Men ging bij elkaar op de koffie of thee, legde een kaartje en bij een verjaardag kwam de fles
op tafel, soms tot in de kleine uurtjes.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 september 2011
Pagina 25
Kolen jatten
in de Rosestraat
- De Rosestraat vanaf
(net niet zichtbaar) links
de Steven Hoogendijkstraat
met nog in volle glorie de
RTM-dieseltram. Rechts is nu
woongebouw De Peperklip. Foto
Jaap Berkhout/BOF -
- Een winkelloos stuk van het lange tussengedeelte van de Rosestraat tussen rechts (niet zichtbaar)
de Rose Spoorstraat en achteraan de Steven Hoogendijkstraat. Foto Jaar Berkhout/BOF -
Gratis Bloed-
drukmetingen
Thuiszorgwinkels
Rotterdam
De Vegro Thuiszorgwin-
kels Rotterdam Centrum
en Zuidplein bieden gratis
bloeddrukmetingen aan op
woensdag 5 oktober tussen
10.00 en 15.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig;
men kan gewoon binnenlopen. De
bloeddruk wordt gemeten met een
automatische bloeddrukmeter. Na de
meting staan de medewerkers klaar
om vragen te beantwoorden en tips
te geven.
Regelmatige bloeddrukcontroles zijn
belangrijk, omdat een hoge bloed-
druk een risico kan vormen voor
de gezondheid van hart en nieren.
Bloeddruk is een maat voor de druk
die het bloed op de vaatwanden uitoe-
fent als het door de bloedvaten wordt
gepompt. De bloeddruk varieert
van moment tot moment. Sport en be-
weging, stress en emoties kunnen de
bloeddruk tijdelijk laten stijgen. Zo’n
tijdelijke stijging is heel normaal, het
is niet hetzelfde als een verhoogde
bloeddruk.
Bij de Vegro Thuiszorgwinkels zijn
diverse hulpmiddelen verkrijgbaar
om ook regelmatig zélf de gezond-
heid te checken, zoals een bloeddruk-
of vetmeter. De Vegro-medewerkers
geven graag deskundig advies.
Adressen van de Vegro Thuiszorg-
winkels:
- Groenendaal 29f - 31a,
3011 SK Rotterdam
- Zuidplein 92,
3083 CW Rotterdam
Men kan ook tussen 10.00 en
15.00 uur terecht in de genoemde
Thuiszorgwinkels op woensdag 2
november en woensdag 7 december.
Kijk voor meer informatie op
www.vegro.info of bel gratis
naar 0800 – 2 88 77 66.
- Een gezellig en vrolijk weerzien op de DOR-reünie in Van Nelle, vorig jaar 23 oktober,
tussen Ellie Schop (links in scootmobiel), haar vriendin Ada van Noordwijk en de
kasteleinskinderen Jan, Truus en Rob Bens jr. Foto Rein Wolters -