Page 3 - oud rotterdammer week 38

This is a SEO version of oud rotterdammer week 38. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 september 2011
pagina 3
Katendrecht wordt wereldgeschiedenis
In Katendrecht is alles anders. Het hoofd-
kwartier is op de achttiende verdieping
van een moderne torenflat op het puntje
van ‘De Kaap’ met een uitzicht op Rot-
terdam, dat zijn weerga niet kent. Daar
woont pensionado Simon Jonker, macro
econoom en jurist. Met zijn vrouw Joke
Lamfers. Ze zijn fanatiek. Joke is op pad,
vandaag voert Simon het woord. “Ik ben
er zo’n dertig uur per week mee bezig.
Niet omdat ik me anders zou verve-
len, integendeel, maar ik vind dat de
geschiedenis van Katendrecht grondig en
compleet voor iedereen in de hele wereld
toegankelijk moet zijn.”
Zover is het nog niet, maar de eerste
stappen zijn gezet. Er moet structuur
in de kleurrijke geschiedenis van De
Kaap worden gebracht. Structuur, het is
een woord dat de oud-directeur van het
gemeentearchief regelmatig gebruikt
“Het aanbrengen van structuur is een
afwijking van me. Tot nu toe is er al
veel bekend over de historie van deze
wijk, maar het is versnipperd. Foto’s
en documenten liggen in een schoenen-
doos, totdat de eigenaar overlijdt. Dan
verdwijnt de historie in een vuilniszak.”
Hij kent inmiddels alle Katendrechters,
die zich met geschiedenis bezig houden.
Onder wie Ben van Wevering van de
Katendrechtse Bewoners Organisatie
(burgemeester van De Kaap) en Willem
van Meer oprichter van de site www.
Katendrecht.nl En natuurlijk bezoekt
hij café de Reünie, georganiseerd door
bewoners.
SS Rotterdam
Hij kent veel mensen met invloed in Rot-
terdam en krijgt daarom onverwacht veel
voor elkaar. Op monumentendag waren
er dit jaar in Katendrecht voor het eerst
ook echte monumenten te bezichtigen.
Dat is geen toeval. Het kostte wat moeite,
maar inmiddels heeft Jonker iedereen
ervan overtuigd dat het SS Rotterdam tot
de monumenten van deze stad behoort,
ook al is het een schip (Officieel kunnen
schepen geen monument zijn). Op de
pas gehouden monumentendag was voor
het eerst het SS Rotterdam kosteloos te
bezichtigen. Ook nog een door Jonker
ontdekt rijksmonument, genaamd Santos,
was in de route opgeno-
men. Maanden was hij
bezig het voormalige
prachtige pakhuis voor
aangevoerde koffie weer
open te krijgen. Al jaren
was het op slot.
Telefoonboeken
Jonker betaalde het gemeentearchief om
twee dagen per week van het archief ge-
bruik te kunnen maken. Daar beschikken
ze over alle telefoonboeken en die moe-
ten grondig worden doorgenomen, zodat
je weet welke winkels en cafés waar en
wanneer zaten. Wist u dat er maar twee
telefoonboeken zijn gedigitaliseerd (Op
internet staan)? Die van 1915 en 1950.
Daar schiet je natuurlijk niet veel mee op.
Ze moeten allemaal vanaf 1899 worden
doorgenomen.
Elke organisatie die op de een of andere
manier iets met zijn buurt te maken
had, heeft inmiddels kennisgemaakt
met Simon Jonker. Ook accepteert hij
niet zo snel het antwoord “Nee” als hij
documenten wil inzien. Uiteindelijk
moet al die moeite leiden tot een uniek
project op internet. Alles over De Kaap
moet voor iedere “Kaapeling” in de hele
wereld te vinden zijn: bewoners, geschie-
denis, foto’s, tv-beelden, zelfgemaakte
interviews, kortom alles wat je maar kunt
bedenken. Hij is al een eind op weg, zie
daarvoor de nu al indrukwekkende site:
www.historischkatendrecht.nl
Toch wil hij pas over anderhalf jaar vra-
gen of nog meer vrijwilligers hem willen
bijstaan. Hij kan wat hulp gebruiken.
Bijvoorbeeld bij het doorploegen van de
telefoonboeken. Maar waarom pas over
anderhalf jaar vragen om hulp? Simon
Jonker: “Je moet eerst bewijzen dat je
geen eendagsvlieg bent, dan krijg je
geloofwaardigheid en dus medewerkers.”
Dirk Mellema
De Stichting Historisch Katendrecht is een vreemde en originele eend in de bijt in de
wereld van historische clubs. Allereerst is de stichting nog een jonkie; opgericht op 8
december 2009. Ten tweede bestaat de stichting uit een actief hoog opgeleid echtpaar.
Zij zijn De Stichting Historisch Katendrecht. Verder niemand. Ten derde is er geen
openbare ruimte waar wordt vergaderd en exposities worden georganiseerd. Er moet
een virtueel museum komen op internet. Dat is even schrikken. Wat stelt dat nou voor?
CCtje
CCtje
C
ox
C
olumn
De wereld is een schouwtoneel
Spelers Paul van Soest, Ellen Röhrman,
Hans Beijer en Sijtze van der Meer staan
daarvoor garant. En hoewel mensen
aan het lachen maken in Nederland niet
in hoog aanzien staat, Annie Schmidt
moest eens schrijven : “Lachen mag van
God”, kan ik u verzekeren dat het het
moeilijkste is om in een theaterzaal voor
elkaar te krijgen.
Maar ook het leukste. Ik heb zo geboft
in mijn leven dat dàt mijn werk is
geweest: met een paar bevlogen mensen
bij elkaar gaan zitten en twee keer een
uur programma bijeen metselen om de
mensen te vermaken, een programma
dat er eerst niet was, dat je moet “schep-
pen”, in die zin ben je dus eigenlijk een
beetje Onze Lieve Heer. 27 t/m 29 okto-
ber staan we in het Theater Zuidplein en
is het premiere, en het loopt zeer goed,
dus haast u met kaartjes bestellen als u
er bij wilt zijn.
Het is voor het theater een lastige tijd
en het wordt alleen maar erger. Over het
hele land gemeten zijn er, naar ik ver-
nam, zo’n veertig (40!) procent minder
plaatsen in de voorverkoop verkocht
dan vorig seizoen. Deze regering was zo
vriendelijk de BTW te verhogen tot 19
procent, dus kaarten zijn veel duurder en
dat gaat allemaal naar Jan Kees de Jager.
Als zelfs Freek de Jonge zit te klagen
bij De Wereld Draait Door, nou dan is er
iets goed mis hoor.
Bezuinigen, bezuinigen, allemaal in het
kader van uit de crisis zien te komen, je
leest het alle dagen in de krant. Soms
word ik door razernij bevangen als ik
er aan denk dat het weer helemaal gaat
zoals ook in oude tijden: in de top ma-
ken ze een aantal blunders en Jan Jurk
draait er voor op. U denkt toch niet dat
al die speculanten en ander bankgajes
die alle ellende op hun geweten hebben
er een boterham minder om eten? U
denkt toch niet dat er op zo’n paradij-
selijk Grieks eiland iets verandert als
de Euro “omvalt”, of als de banken
“omvallen”, of als heel Griekenland
“omvalt”? Ben je gek, die nippen aan
hun retsinaatje en eten een souvlakietje
en bekijken het op hun gemak. En gelijk
hebben ze. Vorige week zat er weer een
staatssecretaris, die vreselijke Bleker,
wat een beschuitlul vind ik dat toch, te
beweren dat we voor honderden, het kan
ook duizenden geweest zijn, miljarden
verdienen aan Europa, en dan schreeuw
ik tegen het TV-toestel, dat er ook niks
aan kan doen, “Ja! Het grootkapitaal!
De multinationals! Het enige dat wij
gemerkt hebben is dat alles twee keer zo
duur is geworden!’
Maar laten we maar “een borrel drinken,
bij een passend lied”, ik heb de woorden
van Willem Elsschot al eerder geciteerd.
En we gaan voor u een mooie voorstel-
ling in elkaar timmeren.
Begin maar vast te sparen.
Van de week zijn we begonnen met de repetities van Het Echt Rot-
terdams Theater voor het stuk “Lang zal die leven!” Degenen die
onze vorige produkties hebben gezien, “”Au au au me rug”, door
Max op teevee uitgezonden de vorige Oudejaarsdag, en “Inspecteur
Vlijmscherp”, zal dit najaar worden uitgezonden, weten wat hen
met dit nieuwe stuk te wachten staat: een avond onbekommerd
lachen.
- Koffiepakhuis Santos sinds jaren weer open.
Foto: Stichting Historisch Katendrecht -
Rotterdammer
van het Jaar
De Stichting Ons Rotterdam
organiseert in samenwerking met
deze krant de verkiezing van de
‘Rotterdammer van het Jaar’. Er
zijn dit jaar drie genomineerden.
Geen personen, maar historische
wijkorganisaties bestaande uit
vrijwilligers. U bepaalt wie er
wint door te stemmen op een van
de drie gegadigden: de Stichting
Historisch Centrum Oude Noorden,
de Historische Commissie De
Ommoordse Polder en de Stichting
Historisch Katendrecht. Deze
weken wordt in iedere uitgave van
De Oud-Rotterdammer een portret
geschreven van één van de drie ge-
nomineerden. Vorige uitgave stond
de historische club in het Oude
Noorden in de spotlight, nu is ‘De
Kaap’ aan de beurt. Wie er heeft
gewonnen, horen we in de Laurens-
kerk op 22 oktober tijdens de 33e
Rotterdamse Dag. U kunt stemmen
door een email met vermelding van
uw favoriet te sturen naar info@
onsrotterdam.nl of via de website
www.onsrotterdam.nl of door een
brief(kaart) te sturen naar Postbus
53281, 3008 HG Rotterdam.