Page 30 - oud rotterdammer week 38

This is a SEO version of oud rotterdammer week 38. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
pagina 30
Dinsdag 20 september 2011
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o
f
49,90 (in Nederland)
o
f
75,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: sylvia@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal
wordt verzocht met de uitgever contact op te
nemen voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
ISSN nummer:
2212 - 2281
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Dirk Mellema
Email: dirk@deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.
Nichtjes
Hoppenbrouwer en Corbet
Ik ben op zoek naar twee nichtjes: Loes Hoppenbrou-
wer en Gerrie van As-Corbet.
SJ. Hoppenbrouwer
Goudseplein 195
3031 ZH Rotterdam
-----------------------------------------------------------------
Petten
Ik probeer door het plaatsen van deze oproep mijn
verzameling petten/petemblemen koopvaardij, sleep-
vaart en reddingswezen verder uit te breiden. Hoop
dat er (oud)-zeelieden zijn, die mij kunnen helpen.
Alle kosten worden uiteraard vergoed. Ik zoek al heel
lang naar petten/petemblemen (haven) sleepdiensten
Rotterdam. Ben echter blij met elk willekeurig pet/
petembleem. Mocht iemand iets beschikbaar hebben
voor mijn verzameling, dan graag contact opnemen.
D.P.G. van der Horst,
0512-471706
dpg.vanderhorst@chello.nl
-----------------------------------------------------------------
Reünie Snelwiek
De Rotterdamse Handbalvereniging Snelwiek orga-
niseert zaterdag 1 oktober een reünie voor oud–leden
in wijkcentrum De Brink (voorheen Het Zuidervolks-
huis). Op deze dag bestaat Snelwiek precies 70 jaar.
De reünie is voor de leden die vanuit het Zuider-
volkshuis zijn gaan handballen op sportcomplex
Laag-Zestienhoven en Varkenoord. Ken je vanuit het
verleden nog mensen die ook belangstelling hebben
de reünie bij te wonen, geef dan (email)adressen door
aan Fred Nouwen, zodat zij benaderd kunnen worden.
Het Zuidervolkshuis is open vanaf 11.00 uur tot
17.00 uur. Wij verzorgen de koffe, thee en broodjes
met soep. U kunt zich opgeven door € 15.00 p.p. te
storten op girorekening 26.930.80 t.n.v F.Nouwen
Rotterdam, o.v.v. Reünie Snelwiek. Aanmelden voor
25 september. Adres: wijkcentrum De Brink, ingang
Dreef 71.
Fred Nouwen
010 – 4829984
frednouwen@online.nl.
-----------------------------------------------------------------
Bridgeclub
zoekt nieuwe leden
In de zaal van de Petrakerk speelt bridgeclub De
Rasbridgers. De club heeft ongeveer 50 leden van
verschillende leeftijden. Er wordt gespeeld voor de
gezelligheid, iedere woensdagmiddag van 13.00 tot
16.30 uur. De contributie is laag, evenals de prijzen
van de drankjes. Belangstellenden kunnen vrijblij-
vend komen kijken om sfeer te proeven en
een middag mee te spelen. Tevens is er de mogelijk-
heid één keer in de veertien dagen uw bridgekennis
een beetje op te frissen. Meer informatie:
010-5015473 of
010-4825081
-----------------------------------------------------------------
Theo Kourimsky
In mijn boek ‘Rotterdamse Cafés, deel 3’, dat sep-
tember 2012 uitkomt, wordt nostalgisch teruggekeken
op kroegcoryfeeën uit de jaren ’50 en ’60. De bokser
Theo Kourimsky (weltergewicht) was zo’n fguur.
Voor de oorlog had Theo eerst een kroeg aan de
Schiedamsedijk. Hij verbeterde zijn imago met een
écht keurig café-restaurant aan de drukke Stations-
weg. Toen die zaak mei 1940 werd vernietigd, ging
hij als kastelein verder met zijn kleine café ‘La
Bordelaise’ aan het begin van de Josephlaan, hoek
Kruiskade. Theo werd geboren in 1897, dus er zijn
vast nog (oud-)Rotterdammers van 85 jaar en ouder
die Theo gekend hebben, of die leuke verhalen over
hem weten. Alles is welkom en uiteraard ben ik ook
op zoek naar een foto van hem. Gaarne reacties!
Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com
06-188.496.44
-----------------------------------------------------------------
Rookvrij Bridge
Bridgevereniging Rookvrij Bridge Zuid heet u van
harte welkom in haar sfeervolle zaal aan de Im-
manuel Kantstraat 2 (de Lombarde). Het gehele jaar
door kunt u op donderdagavond om 19.30 uur uw
speelniveau testen met onze andere leden. Bij deze
vereniging, die inmiddels meer dan 25 jaar bestaat, is
‘spelen met het mes op tafel’ taboe en speelt u voor
minder dan 1,50 euro/per avond. ‘Thuisbridgers’ zijn
eveneens van harte welkom en voor een partner kan
worden gezorgd.
Ger de Knegt
010-4194661
Ger.Knegt@planet.nl
Nel van de Steenhoven
010-4198742
mervanel@live.nl
-----------------------------------------------------------------
Ongeval bij Spaarbank
Tijdens de bouw van de Spaarbank Rotterdam aan
de Botersloot, ca 1950, zou er een ongeval hebben
plaatsgevonden. Uitvoerder Jan Bijl kreeg een (hei)
paal op zijn hoofd of viel van de steiger. Kunt u
mij een hint geven in welke richting ik het moet
zoeken om het juiste verhaal boven water te krijgen.
Men beweert dat de man aan zijn verwondingen is
overleden.
Willem van den Berg
wvdbg@planet.nl
----------------------------------------------------------------
Senioren Bridgevereniging
Vanaf maandag 12 september van 13.00 tot 16.30
uur spelen wij weer bridge in 3 klasse A.B.C. Bij
ons speelt u voor de gezelligheid. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. Heeft u interesse of wilt u meer
weten, neem dan contact op met:
Anke Marchesi 010-2102542 of
Jaap van ’t Hof 010-4804807
----------------------------------------------------------------
Afscheid wandelvereniging
Op 8 oktober houdt wandelvereniging DST (De
Schiedamse Tippelaars) na 56 jaar op te bestaan. Wij
nodigen oud-leden bij deze uit op ons afscheids-
feestje, dat gehouden wordt van 13.00 uur-17.00
uur in het clubgebouw van muziekvereniging OBK
Schiedamseweg 200 (tussen Margriethal en station
Nieuwland). Als u wilt komen, wilt u dit dan doorge-
ven voor 30 september op 06-50914803 of
06-42187208
Fija van de Water
zeewater@caiway.nl
----------------------------------------------------------------
Rie Mastenbroek
We zoeken namen/adressen van familie van Rie Mas-
tenbroek, kinderen/kleinkinderen enzovoort. Graag
willen we een en ander zo spoedig mogelijk op mijn
email ontvangen. Vanzelfsprekend krijg je bericht
wat de bedoeling is van deze oproep.
Bea van Rinsum-de Groen
B.rinsumdegroen@upcmail.nl
----------------------------------------------------------------
Flip en Cor de Vries
Wij zijn op zoek naar de tweeling Flip en Cor de
Vries, met wie wij in 1971 op vakantie zijn geweest
naar België, camping Rochefort. Zij woonden
destijds in de omgeving van de Zwaanshals, alwaar
mijn schoonvader een kapperszaak had op nummer
202. Ook was er een broer Jan. Hij reed toen met een
Borgward sport.
L. en R. Schretzmeijer
Mahustraat 140
3151 PH Hoek van Holland
Reünie Bieënkorf
Hierbij wil ik een oproep plaatsen voor een reünie op zondag 30 oktober op de lagere school De Bieënkorf
uit de Wollefoppenstraat te Rotterdam Kralingen. Het gaat om de klas van 1962. We missen nog enkele
klasgenoten; Nel Kapitein, Frank v/d Goes, Trudy Baljon, Monique de Jong, Cora Arts, Anja in’t Ven, Jan
van Munster, John Grund, Koos van Wensveen, Kees Krijgsman, Lia Plat en Flora de Heer.
Peter Bastijn, fopeba@hetnet.nl, tel. 06-51406245