Page 9 - oud rotterdammer week 38

This is a SEO version of oud rotterdammer week 38. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 september 2011
pagina 9
De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaar t.
De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten.
World Ship Society
Rotterdam Branch
Door Cees de Keijzer
van www.worldshipsocietyrotterdam.nl
Een onvervalste 3-mast bark, een zeilschip dat
gemengd getuigd is. De twee voorste masten zijn
vierkant getuigd en de achtermast, zoals dat heet,
langsscheeps. Met windkracht 5 Beaufort uit het
WZW ten werd handig gebruik gemaakt van die
gratis wind en werd heel wat ‘dure’ gasolie uitge-
spaard zonder verdere luchtverontreiniging. Dat is
niet altijd het geval want er is wel een Caterpillar
motor van 365 pk ingebouwd. Die is ook soms wel
nodig want de EUROPA gaat de reis op naar Mon-
tevideo waar zij over 71 dagen hoopt te arriveren.
Vandaar gaat het verder naar Vuurland en Antarctica
voor de echte liefhebbers.
Het schip werd ooit als lichtschip voor 300.000
Reichsmark gebouwd door H.C. Stülcken und Sohn
in Hamburg en gedoopt als SENATOR BROCKES.
Van 1911 tot 1977 deed het voor de Duitse Federale
Kustwacht als zodanig dienst op de Elbe. In 1986
werd het door Harry Smit naar Nederland gehaald
en omgebouwd. Dat duurde acht jaar, waarna men
er echt mee kon zeilen met ruimte voor 14 beman-
ningsleden en 48 gast-bemanningsleden. Naar
verluidt vergde dat een investering van 5 miljoen
gulden. Eigenaar is La Constance BV Maatschappij
tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd
aan de Vissershavenweg in Den Haag.
Een driemaster is geen alledaagse verschijning, zeker niet als ze onder volle zeilen vaart en al 100 jaar oud is. Toch
is dat met deze EUROPA het geval en in 1911, het jaar waarin haar kiel werd gelegd, voeren er nog veel zeilsche-
pen die geheel afhankelijk waren van de wind. Vandaag aan de dag is dat
haast niet meer voor te stellen maar het kan nog wel, getuige deze fraai
gelijnde bark, die hier ‘voor de wind’ met volle zeilen, de Madroelkade bij
Pernis passeert. Vorige week kwam ze zo binnenlopen en meerde af op de
kop van de Veerhaven.
Met de wind in de zeilen
Een onderhoudend
lesje Rotterdamse
cabaretgeschiedenis
Gekken & dwazen ...
Fred Florusse, een van de oprichters van
de fameuze cabaretgroep Don Quishoc-
king, heeft zich de laatste jaren gestort
op de geschiedenis van het Nederlandse
cabaret, en dat heeft onder meer geleid
tot een sympathieke, kleine voorstelling
rond de geschiedenis van het cabaret
in Amsterdam. Samen met zangeres
Jetta Starreveld (conservatorium Rot-
terdam en diverse musicals) en pianist
Eelco Menkveld (conservatorium Den
Haag en ook diverse musicals) bracht
Florusse dit jaar in Amsterdam een the-
aterprogramma met bekende en minder
bekende pareltjes uit de vaderlandse ca-
barettraditie. Een traditie die in 1895 be-
gon met Eduard Jacobs in Amsterdam.
Maar al gauw liet Rotterdam zich ook
niet onbetuigd, met grootheden als
Speenhoff en Louis Davids. Dat heeft
Florusse ertoe gebracht om de formule
ook in Rotterdam te brengen, maar
dan met de nadruk op liedjes over
Rotterdam en liedjes van Rotterdamse
cabaretiers. Namen die voorbijkomen:
Fien de la Mar, Jaap Valkhoff, Jaap van
de Merwe en Gerard Cox.
Het is de bedoeling om ‘Rotterdam, een
muzikale wandeling’ komend seizoen
elke derde donderdag van de maand te
spelen in de sfeervolle omgeving van
Theater Walhalla op Katendrecht. De
eerste voorstelling is op donderdag 20
oktober. Bij dit verhaal vindt u er een
kortingsbon voor. Als de serie eenmaal
loopt, zal De Oud-Rotterdammer er
uitgebreider aandacht aan besteden.
In de oorlog kreeg mijn vader wegens
bewezen diensten enige gebrandschil-
derde ovaalvormige raampjes van hem,
waaronder het bekende Van Nerum-
bootje. Hij zal er vele gemaakt hebben.
Ik vond het prachtig en na enig soebat-
ten kreeg ik het en hing het voor mijn
raam. Het hangt er nog steeds. In de
jaren zeventig heeft Wil van Nerum het
keurig voor mij ingelijst. Toen ik eens
bij Van Nerum boven was, vroeg ik hem
waarom hij niet signeerde.
Het antwoord was verrassend: “het is
hierom Gijs ... gekken en dwazen schrij-
ven hun namen op deuren en glazen ..
en gek en dwaas ben ik niet!”
Maar het verhaal is nog niet af. Eind
negentiger jaren kocht een van mijn
dochters met haar man een oud huis van
1920 in Rotterdam. Tot mijn verbazing
zag ik in de originele achterpui een ge-
brandschilderd drieluik met aan de zij-
kanten de bekende Van Nerum bootjes
en in het midden een gezicht op Delfs-
haven “De port de Rotterdam”. Nog
niet zo lang geleden bekeek ik het eens
goed en zag dat het gesigneerd was. Ja,
inderdaad, er stond J. van Nerum onder.
Vanwege ‘opdracht verplicht’? Wie het
weet mag het zeggen!
Bijgaande foto van de Da Costastraat
laat ons links op de hoek het levensmid-
delenbedrijf Van Veen & Vreugdenhil
zien. Achter de Populier op de eerste
etage bevond zich het raam waardoor ik
Van Nerum zag lopen, was toen nummer
64. De drie hoofd ramen van nummer
66 zijn duidelijk zichtbaar.
Ik weet vooral nog wat namen van
gezinnen met wiens kinderen wij altijd
buiten speelden, zoals ‘puttenloop’ en
‘boompje verwisselen’. Op 66 woonden
boven familie G. Pons, midden familie
Blom, onder familie Verhoeven. Allen
met kinderen. Daarnaast met oudere of
volwassen kinderen de families Van Ne-
rum en Plijnaar: ook Cockie Flameling
woonde daar. Achter de caravan hield
de tandarts praktijk. In die tijd was dat
Strückman en Veringa, later De Kok.
De enkele deur in de kale muur was het
verblijf van juffrouw Bossie, mevrouw
Bostelaar zou ze tegenwoordig heten.
Haar man heette Willem en ze hadden
twee kinderen. Daarnaast de garage
waar de melkwagens in stonden, dan
de familie Van Loo, daarboven familie
Le-Pair (we speelden altijd met de twee-
ling), daarboven de familie Andeweg.
Bert van Loo (inmiddels verhuisd)
maakte de foto’s voor de kaarten. Hij is
nu nog fotograaf en uitgever van Hol-
land Boek te Houten.
Gijs van Veen
Jan Steenstraat 1
9312 PT Nietap
Een muzikale wandeling door de historie van het Nederlandse cabaret met
een sterk accent op Rotterdam. Dat is wat het publiek kan verwachten bij
de voorstelling die Fred Florusse momenteel voorbereidt voor Theater Walhalla.
Het is half elf in de ochtend (1950). Staand voor het raam zie ik de deur van Da Costastraat 64 open gaan.
Glazenier Van Nerum steekt schuin over richting Bilderdijkstraat. De panden van z’n stofjas flapperen in
de wind. Hij houdt werkpauze en begeeft zich zoals gewoonlijk naar ‘Het Doelpunt’, het café waar veel
later Rinus Vis de scepter zwaaide. Over deze glazenier, die ik zeer bewonderde, gaat deze anekdote.
Deze bon geeft recht op een
De voorstelling ROTTERDAM, EEN MUZIKALE WANDELING is te zien op
20 oktober 2011, 17 november 2011, 15 december 2011, 21:00 uur.
bij een van de voorstellingen
ROTTERDAM, EEN MUZIKALE WANDELING
van Fred Florusse.
gratis kopje
koff ie of thee
met een koekje!
‘ ‘
de voorstelling die Fred Florusse momenteel voorbereidt voor Theater Walhalla.
- De Da Costastraat, met links op de hoek de winkel van Vreugdenhil -