Page 23 - oud rotterdammer week 46

This is a SEO version of oud rotterdammer week 46. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Op het Lidodeck van stoomschip
Rotterdam moest ik er onlangs aan
denken, toen ik genoot van het pano-
rama over Katendrecht en omgeving.
Schuin aan de overkant is nog steeds
de woning van mijn overleden groot-
ouders. In hun voorkamer ben ik ruim
65 jaar geleden geboren om daarna in
Bloemhof en Hillesluis op te groeien.
Mijn scheepsbezoek gold de presen-
tatie van ’40 jaar Zeskamp Hoogvliet
– De geschiedenis van een roemruchte
vereniging’, mijn veertigste boek. Als
klapstuk verscheen ’s middags in mu-
seum Oud-Overschie ‘De Hoop doet
Leven’ nummer 41: ‘Momenten uit de
Overschiese samenleving – 3’. Daar
had ik nou best mijn grootvader bij
aanwezig willen hebben. Ongetwijfeld
verblijft hij al zestig jaar in de hemel,
want de koetsier van een sleperswa-
gen was een goed mens, weet ik van
familieverhalen.
Inzamelen
Ruim drie jaar geleden vroeg voorzit-
ter Joop van der Hor van stichting
Sportzeskamp Hoogvliet onder het
genot van een drankje op het terras
van Zwembad Zuid of ik een boek
wilde schrijven over 35 jaar Zeskamp
en New Yorksteppers. Hoogvliet was
vanaf 1972 een van de deelnemers
aan de befaamde NCRV-zeskamp-
competitie op televisie. In de loop der
jaren heb ik heel wat artikelen over de
avontuurlijke club geschreven. Toen de
sportieve meiden en knullen de spel-
letjes inwisselden voor twee door Shell
geconstrueerde supersteps en daarmee
in 1981 de afstand Hoogvliet-Parijs (de
HoPaRun) overbrugden, ben ik enthou-
siast met schrijven blijven doorgaan. Ik
heb ook mogen publiceren over de vele
honderdduizenden guldens en euro’s
die de New Yorksteppers tijdens hun
tochten inzamelden. Gedreven ben ik
het boek gaan schrijven. Aanvankelijk
verliep het voorspoedig, maar het werd
vervelend toen na narigheid met mijn
computer er twee keer een nieuwe
start nodig was. Daar kwam ook nog
een hartinfarct bij en daardoor heeft
het zo lang moeten duren. Joop van
der Hor wierp zich tussendoor op als
co-auteur en zorgde voor verhalen en
gegevens die mij onbekend waren. Zo
ontstond een ‘dubbel-omkeerboek’
dat Prins Clemizot de Negende van de
overbekende Charloise carnavalsgroep
De Boergoenzers op 11-11-11 presen-
teerde. Lee Towers kreeg het eerste
exemplaar. De nationale zangtrots was
er zichtbaar mee in zijn nopjes, mede
omdat hij er, als dank voor zijn steun
bij vele inzamelingsacties, prominent
in is opgenomen, evenals zijn mede-
ambassadeurs Rita Young en mister
Blue Diamond Riem de Wolff.
Onderscheiding
In het Hoogvlietse partycentrum
Flamingo werd ’s avond een meer
dan veelzijdig carnaval gevierd,
natuurlijk met De Boergoenzers, Lee
Towers, Rita Young, orkest Of Course
en andere artiesten op de bühne. De
scheidende stichtingsbestuurders
(Hans van Dorp, Joop van der Hor,
Ger de Bruijn, Cor van den Berg en
Piet Luijten) kregen een prinselijke
jaaronderscheiding omgehangen.
Postuum werd daarmee ook de dit jaar
overleden penningmeester Huib Klop
bedacht. Door zijn goede en zuinige
beleid was er nog een ‘zeskampkas-
nalatenschap’ van vijftigduizend euro
die aansluitend werd toebedeeld aan
tientallen organisaties en goede doelen.
Zo kregen de historische verenigingen
Ons Rotterdam en Ons Charlois en het
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
een bijdrage. Deelgemeentevoorzit-
ter Edwin Smid van Hoogvliet was
’s morgens aan boord en ’s avonds
in de zaal. Zijn waardering bleef niet
onverbloemd en Smid eindigde zijn
praatje met het opspelden namens het
gemeentebestuur van de Erasmus-
speld bij Ger de Bruijn voor zijn vele
sociale, maatschappelijke en sportieve
prestaties. Informatie over het boek en
het toekennen van de giften:
www.reunie-zeskamp-hoogvliet.nl
Meer dan honderd belangstellenden
hebben ’s middags in het sfeervolle
museum Oud-Overschie ‘De Hoop
doet Leven’ deel 3 van ‘Momenten uit
de Overschiese samenleving’ begroet.
Ook nu weer geschreven en samenge-
steld met mijn schrijfmaatje Ada van
Noordwijk. Wij waren zéér onder de
indruk van de enorme opkomst. “Het
is een bevestiging dat we al het werk
om ook dit deel weer goed samen te
stellen niet voor niets hebben gedaan”,
zei Ada met een blik van voldoening.
Gelijk heeft ze en we neigen naar
een vierde deel met aandacht voor
buurtschap De Zweth. Wie foto’s of
gegevens wil afstaan, kan deze mailen
naar overschieboek@telfort.nl
Prins Clemizot gaf als carnavalesk ere-
saluut: “Twee verschillende boeken op
één dag presenteren, dat kan alleen op
de ellufde-van-de-ellufde.” Gelijk heeft
ook hij, want het zal wel nooit meer
gebeuren. Reacties: reinw@telfort.nl
Opa Reinier van Wijk van de Tolhuislaan 49 – ik ben naar hem vernoemd - nam
me als knul van drie mee naar zijn barbier aan de Rechthuislaan op Katen-
drecht. “Krullen weg, een kale kop”, riep de schalk tot misprijzen van de coif-
feur. Moeder werd héél boos toen ze daarna thuis mijn glanzende schedeltje
aanschouwde. Opa verklaarde grijnzend dat ik nu altijd een hoofd met dik haar
zou houden. Hij kreeg gelijk, alleen de kleur is van donkerblond veranderd in
peper en zout. Later bleek de kaalslag toch een ander doel te dienen. Opa had
hoofdluizen aangetroffen, wilde mij een behandeling met petroleumdoeken be-
sparen en liet dáárom haren én kriebelaartjes verwijderen.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2011
Pagina 23
Kaal kopje
tegen hoofdluis
- Opa van Wijk zestig jaar geleden
met zijn ‘vuilnisbakje’ op Katendrecht
(Foto verzameling Rein Wolters) -
- Uitbundige pret op stoomschip Rotterdam bij de presentatie van het boek. v.l.n.r. Joop van der Hor, prins Clemizot, Lee Towers,
‘schatkistbewaarder’ Sjaak Bravenboer en Rein Wolters (Foto Denise Maassen) -
- Een prinselijke ouverture op de ‘begrafenis’ van stichting Sportzeskamp Hoogvliet door
Rita Young (links), Boergoenzers en Lee Towers (Foto Elly Domenie) -
Burgemeester
even vrijwilliger
In het kader van het Eu-
ropees Jaar van het Vrij-
willigerswerk 2011 ging
burgemeester Aboutaleb
donderdag mee met vrijwil-
liger Liselore Zevenhuizen
naar haar wekelijkse huis-
bezoek bij mevrouw Veen.
Liselore is sinds vijf maan-
den vrijwilliger van de Unie
Van Vrijwilligers Rotterdam
(UVV) en zij bezoekt iedere
donderdag de 92-jarige me-
vrouw Veen uit Blijdorp.
Met zijn bezoek laat burgemeester
Aboutaleb het belang van het project
Huisbezoek van UVV zien. Hij sprak
zijn bewondering en waardering uit
over het vrijwilligerswerk van alle
UVV-vrijwilligers.
Een op de drie ouderen voelt zich
wel eens eenzaam. Ook in Rotterdam
wonen mensen die dreigen te vereen-
zamen. Mensen die door hun leeftijd,
ziekte of lichamelijke beperking
niet meer kunnen wat voor anderen
vanzelfsprekend is. Naar buiten gaan,
een hobby uitoefenen of bezoek krijgen
van iemand om mee te praten. Voor
deze mensen heeft UVV het project
‘Huisbezoek’, waarbij vrijwilligers
van UVV, meestal wekelijks, hen een
bezoek brengen. Om te voorkomen dat
er verkeerde verwachtingen ontstaan,
gaat er eerst een consulent van UVV
bij de hulpvrager langs. Zo’n vooron-
derzoek helpt teleurstellingen aan beide
kanten te voorkomen. Maar passen
vraag en aanbod bij elkaar, dan maakt
de vrijwilliger zich nuttig door bijvoor-
beeld samen een ommetje door de wijk
te maken, gezamenlijk boodschappen
te doen, een gezellig praatje te maken
of mee te gaan naar de huisarts of
pedicure.
Om de vrijwilligers te binden investeert
UVV in begeleiding en onderlinge
contacten. Er is een introductie bij UVV
en op de werkplek. Na de inwerkfase
van drie maanden wordt bekeken hoe
het gaat. Men kan cursussen volgen als
actief luisteren, omgaan met emoties en
dergelijke. Alle vrijwilligers zijn ver-
zekerd en daarnaast is er het jaarlijkse
kerstpakket, een onkostenvergoeding,
drie keer per jaar een nieuwsbrief,
de nieuwjaarsreceptie, themabijeen-
komsten en speciale aandacht voor
jubilarissen.”
Jaarlijks coördineert UVV ruim 300
aanvragen voor huisbezoek. Doordat
het aantal aanvragen blijft stijgen, is
UVV dringend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Neemt u voor meer infor-
matie gerust contact op met UVV (010
– 413 08 77) of kijk eens op de website:
www.uvvrotterdam.nl