Page 26 - oud rotterdammer week 46

This is a SEO version of oud rotterdammer week 46. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
pagina 26
Dinsdag 29 november 2011
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o
f
49,90 (in Nederland)
o
f
75,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: sylvia@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal
wordt verzocht met de uitgever contact op te
nemen voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
ISSN nummer:
2212 - 2281
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Dirk Mellema
Email: dirk@deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.
Leesclubs gezocht
Begin volgend jaar start er een nieuw li-
terair café in Rotterdam, waar regelmatig
schrijvers zullen worden uitgenodigd. In
verband daarmee zijn wij op zoek naar
leesclubs in Rotterdam en omgeving.
Adriaan Zijlmans
zijlmatrix@zonnet.nl
06-53701639 of 06-17968923
--------------------------------------------------
Dochter Marian
Ik zoek een dochter genaamd Marian van
mevrouw Rie Colaris-Zwart (Mathe-
nesserdijk). Ik ben 90 jaar en wil haar
een reisverslag overhandigen van een
fetsvakantie in de Belgische Ardennen in
augustus 1938.
J.C.M. van Hensbergen- Van Haastert (ex
De Jager)
Munnikendijjk 34
4012 BV Kerk-Avezaath, 0344-681336
--------------------------------------------------
Straten Oude Noorden
Wie heeft er nog foto’s van de Raep-
hortstraat en andere straten in het Oude
Noorden uit de jaren vijftig en zestig. Ik
ben u zeer erkentelijk als u ze doormailt.
Rut Bolman
r.bolman@tiscali.nl
--------------------------------------------------
Frans van Pelt
Ik ben al heel lang op zoek naar ene Frans
van Pelt, die rond 1961-1962 woonde in
de Oranjeboomstraat in Rotterdam, waar
zijn ouders een cafébedrijf hadden. We
zijn bezig met het organiseren van een
bijeenkomst van voormalige kamergeno-
ten van de stafbatterij van de 49e afdeling
veldartillerie. Deze afdeling was gelegerd
in Steenwijkerwold. We hebben vele
pogingen gedaan, maar steeds zonder
succes.
Henk Wemmenhove
Hattem
hw@onetelnet.nl
--------------------------------------------------
Hongertocht
In de Hongerwinter ben ik met mijn vader
met de handkar ’s nachts op een boot met
koeien van Ameide naar Rotterdam geva-
ren. Het sneeuwde hevig. Het was na een
lange hongertocht. Het is een heel lang
bizar verhaal en was bijna mijn dood. Ik
was twaalf jaar. Ik vraag mij af of er nog
mensen zijn die iets weten van die boten,
die alleen ‘s nachts durfden te varen. Ik
zoek eigenlijk iemand die interesse heeft,
om mij te helpen die hele hongertocht
eens goed op papier te zetten.
A.K. Warmenhoven
R.Hof.Brouwerstraat 16
Rotterdam, 010-4218488 of 06-23951002
--------------------------------------------------
Klaverjastoernooi Thailand
De Oud-Rotterdammer wordt door vele
Rotterdamse expats hier in Thailand gele-
zen. De Nederlandse klaverjasvereniging
De Pit houdt jaarlijks een kersttoernooi,
dit jaar op 23 december om 13.30 uur in
restaurant Ons Moeder in Jomtien Pat-
taya. Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij dhr. Aad Duin, 0855535528.
Het inschrijfgeld bedraagt 250 baht met
inbegrip van een Hollandse traktatie. Er
wordt op zijn Amsterdams gespeeld.
Dr.John Van Pinxteren
0840747394
--------------------------------------------------
Meurs en Spronk
Ik ben op zoek naar hopman Van
Meurs en aalmoezenier Spronk van de
Xaverius-groep van de verkennerij in de
Van Vollenhovenstraat onder de kerk HH.
Laurentius en Ignatius. In de jaren 50 ben
ik lang lid geweest van deze groep. Wan-
neer is deze groep opgeheven en hoe is
het leven gegaan van hopman Van Meurs
en aalmoezenier Spronk? Zijn er oud-
leden van deze groep, die deze namen
herkennen?
P.J.M. Dalhuisen
015-3808890
pepadal@caiway.nl
--------------------------------------------------
Reünie examenklas
De klasgenoten van de examenklas uit
1954 van de Zuider Handels-ulo aan de
Overijsselsestraat in Rotterdam-zuid die
wij nog niet hebben gevonden of die nog
niet gereageerd hebben, zijn de volgende:
Greet Abbing of Abbink, Joop van As,
Hanselman, Teun van Pelt, Joop Nico-
dem, Annie van Gilsen, Nellie Reedijk.
Wij willen een reünie houden en willen
graag weten wat er met hen is gebeurd.
Joop Sparreboom
vewe17zt@kpnmail.nl, 0314 – 640558
--------------------------------------------------
Klasgenoten
Korenbloemschool
Ik zoek oud-klasgenoten van de Koren-
bloemschool in Rotterdam-Zuid. Via
schoolbank op internet heb ik contact met
Kitty van de Wal. Zij heeft diverse malen
geprobeerd via schoolbank.nl klasgenoot-
jes terug te vinden, maar helaas zonder
succes. Heb je bij meester Timmermans
in de klas gezeten rond 1961/62 en ben je
ook benieuw hoe het met iedereen verder
is gegaan, reageer dan.
Maja Smouter
Hendrik Ido Ambacht
maja_smouter@hetnet.nl
-------------------------------------------------
Delftse bedrijfsnamen
Ik ben op zoek naar werknemers van
NV Optische Industrie De Oude Delft,
OLDELFT, Delft Instruments en Electo
Optics. Ik herinner me Nel(lie) Blijleven,
Gerrie, Wilma Sijnstra, Bertie bij A.H.
Baas, Carla, S. Duinker, J. Langenberg,
H. Deltrap, Slieker, Martin Nieuwenhuis,
Joop Kühn, Albert du Chatenier, Albert
van Olst, Joost Morsink, dr H. Deltrap,
Kooreneef, Dik van Tol, Ed Dambrink,
Jan Woestenburg, Hans Loncke en enkele
anderen van de boekenschrijverij. Joep
Moget en anderen van de huisdrukkerij.
De namen van vele anderen van diverse
toenmalige afdelingen willen mij niet te
binnen schieten.
John van Oers
jvanoers@upcmail.nl
--------------------------------------------------
Karel van Veen
De Rotterdamse kunstschilder Karel
Johannes van Veen (1898-1988) woonde
en werkte vele decennia in onze stad. Hij
was een bekende portretschilder en had
gedurende vele jaren zijn atelier aan huis
op een zolder (met groot raam!) van zijn
woning aan de Nieuwe Binnenweg. Hij
creëerde op doek veel natuurgetrouwe
portretten van tal van Rotterdammers.
Er verschijnt een publicatie over het
leven en werk van Karel van Veen. De
schrijfster, Yve de Vries, zoekt (oud)-
Rotterdammers die Karel gekend hebben.
Alle info is welkom!
jorisboddaert@gmail.com
06-18849644
--------------------------------------------------
Hannie en de Chocoladeletter
Wie helpt mij Sinterklaas te vinden?
Toen ik 1961 de dag na Sinterklaas de
verhalen hoorde van mijn leerlingen
van de 3e Christelijke Huishoud- en
Industrieschool aan de Roerdomplaan
in Rotterdam en daar van genoot, vroeg
een van mijn leerlingen: “En wat hebt u
gekregen?” Mijn antwoord was: “Niets.”
Waarop de vraag volgde: “Echt helemaal
niets?” Mijn antwoord: “Nee, want we
hebben het dit jaar niet gevierd.” Zij liep
naar haar tas, haalde er een chocolade-
letter uit en zei: “Die is voor u.” Mijn
protest dat het echt niet moest, hielp niet,
want zij had er wel drie. Op dat moment
kon ik niet anders dan zeggen dat ik het
erg aardig en heel lief vond en hem heel
dankbaar aannemen. Nu is het vijftig
jaar later en er is nog geen Sinterklaas
voorbij gegaan zonder aan deze letter te
denken. Veel pakjes heb ik in de jaren
erna gekregen en ervan genoten, maar
de chocoladeletter uit 1961 ben ik nooit
vergeten. Graag zou ik je nog eens willen
bedanken Hannie, waar ben je???
p.s. Wie heeft mijn poezie-album met
wensen van veel leerlingen uit die jaren
zolang voor mij bewaard?
Riek Hulsman-Coppens
Drijver 119
3144 GD Maassluis
--------------------------------------------------
Gerda de Klein
De jongens en meisjes uit de Buizerd-
straat zoeken ook nog Gerda de Klein.
Martin en Sonja Hompus
Windmolen 16, 2986TH Ridderkerk
hompus@zonnet.nl
Wie staan er op deze foto?
Bij het napluizen van mijn spullen en foto’s
kwam ik nog een oude foto van mijn vader
tegen. Ik zou graag willen weten wie er
allemaal op deze foto staan. De kinderen
zijn nu 65-70 jaar. Deze foto is gemaakt aan
het eind van de Banierstraat, op het veldje
bij de Teilingerstraat. De dertien op de foto
kwamen uit de Vlaggemanstraat. Er was een
wedstrijd tussen buurthuis de Banier en de
Vlaggeman op Koninginnedag rond 1954.
C.J. Lubbers
cj.lubbers@casema.nl