Page 28 - oud rotterdammer week 46

This is a SEO version of oud rotterdammer week 46. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
pagina 28
Dinsdag 29 november 2011
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.stichtinghumanitas.nl
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,
over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Nadere inlichtingen over Humanitas, een
vraagofmisschieneen tip? Bel
010 - 4615347.
Bel voor informatie over hurenHumanitaswoonmakelaar
Coby Bosker:
010 - 461 57 12
en over kopen Harry Schefers:
010 - 461 52 67
Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (28)
Medewerkers van Humanitas zijn van
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.
Op 20 september jl. toonde rond-
leider/suppoost Saskia Rijsdijk u
een bijzonder voorwerp. De toe-
voeging dat het om een agrarisch
gereedschap ging, gaf hier en
daar verwarring. Het ging echter
wel degelijk om een dorsvlegel.
Sommigen dachten ten onrechte
dat het een strijdvlegel was of een
liebaart, morgenster of goeden-
dag, maar velen hadden het toch
helemaal goed! Hadden inzen-
ders het over vlashamer of vlas-
braak, rekenden we dat ook goed.
De prijswinnaars
De prijswinnaars zijn deze keer:
J. van Klaveren
uit Papendrecht,
Peter C. Miedema
uit Baren-
drecht,
Marja Docter
uit Schie-
dam en
mevrouw J.A. Bongers-
Maas en Robert Schnitzler
uit
Rotterdam. Hartelijk gefeliciteerd!
Uw prijs krijgt u over enkele we-
ken in de bus!
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,
En dan nu deze:
Het volgende voorwerp wordt
hierboven getoond door nie-
mand minder dan Humanitasbe-
stuurder Rob van Damme. De
voorwerpen heeft hij gekregen
van zijn schoonvader Ger Baars,
een ‘Oud-Rotterdammer’ die nu in
Nunspeet woont.
Weet u waar het
hier om gaat en
waar het voor ge-
bruikt werd? Stuur
uw oplossing
vóór
1 januari 2012
naar de Stichting
Humanitas, Afde-
ling Communica-
tie & Voorlichting,
Postbus 37137,
3005 LC Rotterdam
of mail naar info@
stichtinghumani-
tas.nl (onderwerp:
prijsvraag,
vergeet
niet uw adres te
vermelden)
en u
maakt kans op één
van de vijf prachti-
ge boeken ‘Open
de luiken van uw
geheugen’ met dinerbonnen ter
waarde van € 30, te besteden in
één van de veertien Humanitas
seniorenrestaurants.
De uitslag kunt u lezen in De
Oud-Rotterdammer van 24 janu-
ari 2012.
Maak kans op duizenden
prijzen, oplopend tot
€ 100.000,- en steun
bovendien Humanitas!
Eennieuwbiljart,eenopknapbeurt,eennieuwedierenweide
bij de ouderenhuisvesting? Ouderen die eenzaam zijn er
weer bij betrekken? Rotterdamse kinderen die het moeilijk
hebben via Stichting Humanitas een vakantie aanbieden in
een gastgezin? U weet het: we leven in een moeilijke tijd.
Vaak staan de fnanciën of de subsidieregels de aanpak die
wij als Humanitas voorstaan in de weg. Toch is het mogelijk
ook diewensen van onze cliënten in te vullen. Ukunt daarbij
helpen door mee te spelen voor Stichting Humanitas in de
Vriendenloterij!
Word vriend van
Humanitas!
Voor slechts € 2,20 per week
kunt u meespelen in de
Vriendenloterij en maakt u
wekelijks kans op duizenden
prijzen, oplopend tot
€ 100.000,-. En wint
u een prijs, dan mag
u dezelfde prijs ook
aan drie deelnemende
vrienden geven.Huma-
nitas wint altijd als u
meedoet!
Haal ‘n aanmel-
dingsformulier bij
de Humanitasvesti-
ging bij u in de buurt,
bel 010 - 461 53 47
of ga naar
www.stichtinghuma-
nitas.nl
Traditionele Playbackshow weer daverend succes!
Tal vanberoemdheden tradenweer
op bij Humanitas-Akropolis
Vrijdag 28 oktober was alweer de vierde Playbackshow bij Hu-
manitas-Akropolis. Het werd weer een spetterend optreden van
vele uiteenlopende artiesten.
Tal van beroemdheden deden
Humanitas-Akropolis aan en de
aanwezigen konden genieten
van wereldsterren, van Louis
Armstrong tot Ria Valk en van
Frans Duits tot Placido Domin-
go!
De jury had extra veel tijd nodig
om uiteindelijk de prijswinnaars
bekend te maken.
De eerste prijs ging naar Jan
Blanker en Pauline vanWagenin-
gen met ‘Je denkt toch dat je al-
les mag vanmij’van Frans Duits,
de tweede prijs was voor Stef
Aerendse als Dana Internatio-
nal en de derde wonnen Stan-
ley en Claudia. Zij gingen wer-
kelijk uit hun dak met het num-
mer ‘Ain’t no mountain high
enough’ van Marvin Gaye en
Tammi Terrell. Humanitas-Akro-
polis moet weer een jaar wach-
ten, maar nu al is er een aan-
melding voor de openingsact
voor volgend jaar!
‘De Kleiweg’ zoekt vrijwilligers
In de verbouwde ‘De Kleiweg’ ver-
blijven 35 ouderen. Humanitas
zorgt voor de verzorging, verple-
ging en begeleiding en Bouman
GGZ biedt begeleiding en behan-
deling. Alle bewoners hebben een
eigen onderkomen en er zijn ge-
meenschappelijke voorzieningen
als een restaurant, huiskamer/ont-
moetingsruimte, tuin met dieren-
weide en een kunstatelier. Veel
diensten en activiteiten zijn speci-
fek toegespitst op de doelgroep.
Op zoek naar uitdagend, leuk,
verrijkend en fexibel vrijwilli-
gerswerk?
Wij zoeken een enthousiaste vrij-
williger die het leuk en een uitda-
ging vindt de leiding van het
tim-
merclubje
op zich te nemen. Het
gaat om één dagdeel per week.
Dag en tijdstip kunnen nader
overeengekomen worden.
Voor de bewoners die voor onder-
zoeken of behandeling naar het
ziekenhuis moeten zoeken wij vrij-
willigers die hen willen
begelei-
den
. U hoeft geen auto of rijbewijs
te hebben.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Betty van der Velde of
Jeannet Hoogesteger:
010-892 27 00.
Kijk ook op: www.
stichtinghumanitas.nl
IJsselzicht
Seniorenresidentie
Exclusief en luxueus wonen
aan de rivier in Capelle aan den IJssel
t Prachtig gelegen IJsselzicht is een exclusieve,
beschermde en stijlvolle woonomgeving voor
55-plussers, met volop privacy en wie dat wil kan
gebruikmaken van allerlei diensten. Voor wie kiest
voor comfortabel, gezellig wonen, zelfstandig blij-
ven en zich veilig voelen. All-in huurprijzen (inclu-
sief servicekosten en voorschot stookkosten): voor
tweekamerappartementen vanaf € 1035,-, voor
drie- of vierkamerappartementen (waaronder
serre-appartementen) vanaf € 1345,-. Informatie:
de heer E.J. Geerdes, directeur IJsselzicht, telefoon
010-451 58 33 of mevr. L. Bruins, Stichting Huma-
nitas, telefoon 010-461 53 72
Wonen
bij Humanitas?
Werken
bij Humanitas?
Vrijwilliger
bij Humanitas?
www.stichtinghumanitas.nl
Voor een plezierige oude dag
TE HUUR
Servicefat in Hillegersberg
Tweekamer-appartement
restaurant, huismeester,zorg etc. aanwezig
Huurprijsindicatie: € 995,- per maand
Inlichtingen:
0651 - 32 90 46