Page 5 - oud rotterdammer week 46

This is a SEO version of oud rotterdammer week 46. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
G.Kluck: “Dit sprookjesachtige plaatje
is een foto van de noodwinkels op de
Coolsingel voor het oude postkantoor, dat
staat tussen stadhuis en McDonald’s (Cool-
singel/Meent). Op het brede trottoir voor
het postkantoor stonden de noodwinkels
opgesteld met de voorgevels naar elkaar
toe, zodat er een straatje gevormd werd. De
entree van dit winkelcentrum (de Lijnbaan
bestond nog niet) werd gefankeerd door
twee zuiltjes, elk met een beeldje erop, die
voor de kopse zijgevels waren opgesteld.
Er waren allerlei winkels, waarvan de
sigarenwinkel mij het meest is bijgebleven.
Halverwege de jaren vijftig kocht ik er
een rozenhouten pijpje met een koperen
dekseltje met luchtgaatjes, in fraai patroon
aangebracht. Helaas heb ik dit staande
pijpje in 1975 verloren, ergens in de bossen
op de Veluwe. Ik denk bij kasteel Vorden.
Dus als er nog een oud-edelman of -vrouwe
is, die de pijp gevonden heeft, kan die
persoon mij blij maken. Ik was namelijk
zeer gehecht aan die pijp. Studentikoze
bevlieging uit de tijd van Clan mixture (Dat
was toch die zoet ruikende tabak, waar het
vrouwelijk geslacht op af vloog? Een soort
Axe in de vorige eeuw? AvdS).”
E. Puigantell-van der Kraan: “Het was
er meestal erg druk en er hing altijd een
behoorlijke sigarenlucht. Als jong meisje
moest ik daar langs lopen, wanneer we naar
de doorlopende voorstelling in de Cineac
gingen.”
Martha Schram-Donker: “Wat een leuke
herinnering kwam er bij mij boven bij het
zien van de foto. Ik hoop dat ik het goed
heb, namelijk de noodwinkeltjes op de
Coolsingel tussen het stadhuis en de Meent.
Als vijftienjarig meisje ging ik met een
vriendinnetje zaterdags veel ‘stadten’ in
de omgeving van de Coolsingel en ook de
Noordmolenstraat was ons niet vreemd.
Dergelijke mini-winkeltjes stonden ook in
de Lusthofstraat (bij de gasfabriek), Vliet-
laan en in de Voorschotenlaan. Alles komt
weer boven: Enig!”
W.Y.Faber (Hellevoetsluis): “Deze nood-
winkeltjes waren gebouwd ten gunste van
de winkeliers uit de binnenstad, van wie
de winkel weggebombardeerd was tijdens
het bombardement van 14 mei 1940. Mijn
oom, A.Faber, die opticien was en een zaak
had aan de Kruiskade hoek Mauritsweg,
had juist een maand voor de ongelukkige
meidagen een nieuwe zaak geopend, iets
verderop aan de Kruiskade, tegenover de
diergaarde. Hij was ook een van de vele
getroffenen. Hij woonde destijds met zijn
gezin elders, in een niet gebombardeerd
gedeelte van de stad en heeft het dus
gelukkig overleefd. Hij kreeg ook een
noodwinkel toegewezen op de Coolsingel.
Toen hij een paar dagen na het bombarde-
ment op de Kruiskade ging kijken hoe zijn
winkel ervoor stond, vond hij bovenop de
puinhoop van zijn winkel een geopend en
leeggeroofd geldkistje terug.”
Nico A. Misdorp, President Kennedylaan
38, 4707 BB Roosendaal: “In 1955 ben ik
begonnen met werken bij een kantoor op
de Heemraadsingel en moest ik elke dag
zorgen, dat er om twaalf uur twee broodjes
waren voor de directeur. Die broodjes
moest ik speciaal halen in het eerste
winkeltje van de rij die het dichtst tegen
het postkantoor aan stond. De naam is mij
helaas ontschoten.”
John Mast (Bracebridge ON Canada):
“Passage. Ik herinner mij dat een wande-
ling door de Passage in de Hoogstraat altijd
een avontuur was. De moderne overdekte
winkelcentra van nu missen veel van die
ouderwetse warmte (John, je begrijpt dat
het eerste deel van jouw mail fout is. Maar
met het tweede deel zullen veel lezers het
eens zijn. AvdS).”
Harry Collignon (Oosterhout): “In 1950
was ik nog maar één jaar, maar ik kan me
nog wel herinneren dat er voor het postkan-
toor winkels stonden. Toen dacht ik dat het
gewoon winkels waren, maar later leerde ik
dat het noodwinkels waren, omdat tijdens
het bombardement zoveel winkels waren
plat gegooid. Volgens mij hebben nog
een hoop winkels er tot in de jaren zestig
gestaan.”
Leni de Goede-de Wit (Oosterend NH
Texel): “Naar mijn idee was er in Rot-
terdam maar één sportprijzenwinkel en dat
was die van de Fa. Slier (nu gevestigd aan
de Pannekoekstraat). Mijn vader, destijds
voorzitter van wandelvereniging JSW
in Rotterdam Tuindorp Vreewijk, kwam
daar met grote regelmaat om prijzen uit te
zoeken voor de jaarlijkse mars.”
R.P. Kanaar (Schiedam): “Deze mooie foto
laat de noodwinkeltjes op de Coolsingel
zien. Een van de leukste kroegjes van ons
Rotterdam zat ook in een noodgebouwtje,
waar menig Rotterdammer met hoge nood
even het anker uitgooide.”
Cor Engelbert (Capelle aan den IJssel):
Voor mij zijn dit vrijwel zeker noodwinkels
die in de oorlog op meerdere plaatsen in
de stad gestaan hebben. Deze noodwinkels
hebben onder andere gestaan op de Cool-
singel voor het postkantoor, Goudsesingel,
Vlietlaan en waarschijnlijk nog meer
plaatsen (Uit mijn hoofd noem ik nog
Coolsingel voor huidige C&A, Jericholaan,
Statenweg en Westplein. ‘Luxe’ nood-
winkels stonden op Nieuwe Binnenweg,
Mathenesserlaan en Bentinckplein. AvdS).”
Nico Misdorp in Roosendaal kan de post-
bode verwachten met de attentie.
Wwdn@ditisrotjeknor.nl
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2011
pagina 5
Waar was dat nou?
“Waar was dat nou 156”
Het eerste dat mij op de foto opvalt, zijn de tienduizenden kinderhoofdjes. Ik herinner
me dat, wanneer ik met mijn ‘Ome Wim’ in zijn Ford-bestelauto over deze weg reed,
mijn nieren bijna het lichaam uittrilden. De fetsers hadden daar een eigen wegdek,
maar bij regen was dát weer zo glad als spek. Voor een Rotterdammer is het nooit goed!
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of
www.deoudrotterdammer.nl. Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar
gedachten gaarne vóór 12 december 2011 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is wwdn@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moeilijk om een attentie naar
een e-mailadres te sturen. Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
Het was voor iedere inzender heel duidelijk, maar over de locatie kreeg ik de meest uiteenlopende antwoorden. Om het voor iedereen maar gelijk te zeggen: het was de dubbele rij noodwin-
kels voor ‘het grote postkantoor’ op de Coolsingel. Deze winkels werden in 1940 gebouwd en in een onderzoek schrijven Wijnand Galema en Dorine van Hoogstraten: “De eerste noodwinkel-
straat is de postkantoorgalerij op de Coolsingel die 4 oktober 1940 wordt geopend. In totaal zijn twintig winkels op het trottoir voor het postkantoor in twee op elkaar georiënteerde stroken
ondergebracht, waardoor een gebied is ontstaan dat alleen voor voetgangers bereikbaar is. Ik vraag me af of dit de gedachten zijn geweest bij de in 1953 in gebruik genomen Lijnbaan.” In de
jaren ’60 was het finito voor de noodwinkels op deze plaats.
Nieuwe opgave no. 158
NU
TOEN
- In de jaren zestig kwamen de slopers
langs en kwam het einde van deze, voor
vijf jaar geplande, noodwinkels -