Page 26 - oud rotterdammer week 16

Basic HTML Version

pagina 26
Dinsdag 1 mei 2012
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o
f
49,90 (in Nederland)
o
f
75,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
Colofon
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Nico Tempelman,
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: advertenties@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Administratie:
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Dirk Mellema
Email: dirk@deoudrotterdammer.nl
Annie Le Blanc
In De Oud-Rotterdammer van 3 april
wordt in het artikel ‘Een Velo-wasmachine
in de Rosestraat’ de familienaam Le
Blanc genoemd. Met hun dochter Annie
heb ik van 1-9-1942 tot 21-3-1946 op de
handels-ulo Dr. A. Kuyperschool aan het
Aelbrechtsplein in Rotterdam-west in de
klas gezeten. Graag wil ik met haar in
contact komen.
Ger(rit) Swijnenburg
010-5013316
g.h.swijnenburg@veteranen.nl
----------------------------------------------------
Bart van der Schelling
en zijn kinderen?
Bartholomeus ( Bart) van der Schelling
werd in 1892 geboren in Rotterdam. Hij
had een avontuurlijk leven: in 1927 emi-
greerde hij naar de VS, waar hij werkte als
operazanger en circusclown. Hij was een
goede vriend van een andere Rotterdam-
mer: de later wereldberoemde schilder
Willem de Kooning. In 1937 vertrok hij
naar Spanje om met de Amerikaanse Abra-
ham Lincoln Brigade tegen de fascisten
van Franco te vechten. Ernstig gewond aan
zijn hals ging hij terug naar de VS, waar
hij jarenlang geld inzamelde voor de oud-
Spanjestrijders, onder andere door het zin-
gen van liederen uit de Spaanse Burgeroor-
log. In 1950 vestigde hij zich in Mexico,
op de vlucht voor het McCarthyisme in de
VS, waar zijn linkse activiteiten niet langer
gewaardeerd werden. In Mexico begon
hij te schilderen. Hij wist zelfs een zekere
bekendheid te verwerven: in 1964 organi-
seerde het Stedelijk Museum van Schie-
dam een tentoonstelling van zijn werk.
Toen Van der Schelling in 1927 naar de VS
vertrok liet hij zijn vrouw Wijntje Twigt en
twee jonge kinderen achter: Leendert van
der Schelling, geboren 1923 en Pieternella
van der Schelling, geboren 1924.
Yvonne Scholten - die eerder een boek
schreef over Fanny Schoonheyt, de enige
vrouw die vocht in de Spaanse Burgeroor-
log, ook zij een Rotterdamse! - is op zoek
naar gegevens over Bart en zijn kinderen.
Yvonne Scholten
06 51282288
yvonnescholten@gmail.com
----------------------------------------------------
Familie Van Eck
Gezocht: Agatha Apolonia Jongejan, Rot-
terdam, 17-10-1925, voor de uitbreiding
en completering van de stamboom van de
familie Van Eck uit Rotterdam. Zij was/is
getrouwd met Geradus Marinus van Eck.
Alle informatie over haar, de familie en
echtgenoot, is welkom.
Rob de Heer
rfmdeh@upcmail.nl
Boekje De Put
Ik ben, samen met een medeschrijver,
bezig met een boekje over Rotterdam-West
(De Put). Dankzij mijn stukje in De Oud
Rotterdammer van 27-7-2010 heb ik heel
veel informatie gekregen van mensen die
in of rond de Russischestraat hebben ge-
woond. Het is zonde deze informatie niet
te gebruiken voor een boekje waar, naar ik
inmiddels begrepen heb, velen belangstel-
ling voor hebben. Mensen die informatie
(en liefst ook foto’s) hebben over dit stukje
Rotterdam-West uit de periode 1935-1965
en waar ik nog geen contact mee heb,
verzoek ik mij een mailtje, briefje of tele-
foontje te sturen. We zijn vooral op zoek
naar informatie en/of schoolfoto’s (liefst
met namen) van de katholieke jongens- en
meisjesschool (de St.Martinus- en Jeanne
d’Arcschool uit de Pinkstraat), de Glop-
perschool, de Prinses Margrietschool en de
Openluchtschool. Ook foto’s van winkels,
de apotheek, de spaarbank en dergelijke uit
die periode zijn een welkome aanvulling.
Elly Visser-Smit
De Hare 3
8375 GC Oldemarkt
0561-452281
visser.smit@planet.nl
----------------------------------------------------
Petroleumhandel Het Westen
Ik ben bezig met het levensverhaal van
mijn opa Jan de Vrijer (1882 -1957). Wie
kan mij nog iets vertellen over de Delfsha-
vense firma Petroleumhandel Het Westen
(van de heer Rijnsdorp?). Voor en in de
Tweede Wereldoorlog (van 1937 tot 1942)
had mijn opa, Jan de Vrijer, een conces-
sie om met een kar en daarop een olievat
petroleum uit te venten. Ook ben ik er nog
niet achter of de archieven van Scheeps-
werf Wilton uit Schiedam, waar mijn opa
tot in de crisis gewerkt heeft, nog ergens
aanwezig en toegankelijk zijn.
Jan de Vrijer
Heyendaal 5
6715 JN EDE
jan@devrijer.nl
----------------------------------------------------
Paulus Blokland
Na het lezen van het zeer interessante
artikel ‘Wie waren die kerels in politieu-
niform?’ heb ik de volgende vraag. Wie
kan mij iets vertellen/mailen over mijn opa
Paulus Blokland, die politieagent was in
onder andere bureau Hoflaan te Kralingen
tijdens WO-2 en sedert september 1930
woonachtig was aan de Ijsclubstraat 24a te
Rotterdam Kralingen.
P.Blokland
paulblokland@planet.nl
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Heilige
Familiekerk
Bijgaande foto is van het hoofdaltaar
van de H. Familiekerk te Rotterdam,
gebouwd in 1926, en gesloten in 2008.
Wie heeft hier nog herinneringen
aan? Deze kerk staat nog steeds in de
Voorburgstraat-Veurstraat-Bergsingel.
Gerard Verkroost
Zevenkampsering 447
3068 HG Rotterdam
gerardenan.verkroost@telfort.nl
Razzia’s Hillegersberg
Het is mij opgevallen dat na 67 jaar nog nimmer aandacht is geweest voor de razzia’s, die zich hebben afgespeeld in Hillegers-
berg. Nadat wij onder schot naar de remise van de RET waren gedreven, moest de eerste nacht in lijn 2 worden doorgebracht.
Ik bespaar u de details. Wat ik graag zou willen weten, is: wie zijn er nog in leven om deze gebeurtenis te bevestigen. Elk jaar
wanneer de herdenkingen plaatsvinden, vraag ik mij af of ik het echt heb meegemaakt. Laat er eens iemand reageren! Dan heb ik
in ieder geval mijn verhaal niet uit mijn duim gezogen. Destijds is het verhaal persoonlijk bij het OorlogsVerzetsMuseum (oude
adres) afgegeven. Zit het nog in het archief of was het toch een droom?
Henk Bast
Rehobothplein 97
3281 XV Numansdorp
h.bas21@hetnet.nl
De redactie van De Oud-Rotter-
dammer vond het bewijs van een
razzia op de Le Fevre de Montig-
nylaan in Hillegersberg in 1944.
Foto website Engelfriet.nl