Page 27 - oud rotterdammer week 16

Basic HTML Version

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 1 mei 2012
pagina 27
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. dossier (gegevensbestand); 7. (gebraden) ribstukje; 12. vertragingstoestel; 13. war-
taal; 14. kleine soort van hert; 15. verbrandingsrest; 17. schoolvak; 19. plaats in Noord-
Holland; 21. Grand Prix (afk.); 22. Nederland (afk.); 24. miniatuurstadje bij Den Haag;
27. haarkrul; 28. telwoord; 30. bloeimaand; 31. heidemeer; 32. Nederlands warenhuis;
33. bejaard; 35. neerslag; 37. schudkorf; 38. dienstwagentje op rails; 41. kippenloop;
42. hoenderachtige vogel; 44. Europese hoofdstad; 46. zachte koek; 47. plaats in Gel-
derland; 48. dierkundige; 49. uiting van blijdschap; 50. rijstbrandewijn; 52. salaris; 54.
voorjaarsbloem; 56. wandversiering; 58. fakkel; 61. alstublieft (afk.); 62. zuurdeeg; 64.
gard; 65. insect; 67. aardkluit; 68. kerel; 70. voorjaarsbloem; 72. jonge carrièremaker; 73.
grote laadbak; 76. plaaggeest; 77. ondernemingsraad (afk.); 78. herkauwend dier; 79.
vrouwelijk dier; 81. vogel; 82. Engelse kroeg; 83. verdieping; 84. gevangenis; 86. kuit van
de steur; 87. bij iemand blijven overnachten.
Verticaal
1. ovalen notensoort; 2. chroom (scheik. afk.); 3. lidwoord; 4. hoofd van een moskee;
5. reclamedrukwerkje; 6. metaal; 7. deeg dooreenmengen; 8. openbaar vervoermiddel;
9. rivier in Utrecht; 10. Frans lidwoord; 11. buffet in een café; 16. Sociaal Economische
Raad (afk.); 18. oude wijnmaat van vier ankers; 20. judograad; 21. kleefstof; 23. Frans
modehuis; 25. melkklier; 26. bakplaats; 27. rivier in Rusland; 29. bekerwedstrijd (Cham-
pions Leaque); 32. notensoort; 34. opgediende maaltijd; 36. onbeduidend gebabbel; 37.
opening in het ijs; 39. dramatisch zangspel; 40. Frans wijngebied; 42. houten blaasin-
strument; 43. familielid; 45. alsmede; 46. halskraag; 51. borstbeen; 53. gehoororgaan;
54. plaats in Amerika; 55. grove vijl; 56. huidverharding; 57. half (Latijn); 59. enakskind;
60. hoge vrouwen zangstem; 62. geluid bij onweer; 63. werktuig om linnengoed glad te
maken; 66. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 67. nachtgewaad; 69. ontkenning; 71.
glansverf; 73. land in het Caribisch gebied; 74. eerste mens; 75. sieraad; 78. verenwis-
seling; 80. gesloten; 82. proces verbaal (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
31 39 53 35 1 87
47 75 26 25 37 29 84
36 4 22 79 83 43
44 67
32 33 69 21 40 78 58 13 73 3 11
We worden overladen met het woord crisis. Crisis zus, crisis zo. En voor de allerarmsten is het ook zeker geen
prettige tijd. Maar toch, wie wat ouder is en bijvoorbeeld nog hongertochten en gaarkeukens heeft meegemaakt,
of een koude winter zonder brandstof en dan hoort dat we moeten vrezen af te zakken naar het niveau van de jaren
negentig of tachtig, die haalt zijn schouders op. Vandaar dat de oplossing van de puzzel luidt:
De oorlog, dat was pas een echte crisis
We toverden weer vijf winnaars uit de hoge hoed. Zij ontvangen ieder het boek Rotterdam 1941. De winaars zijn:
A.J. van Veelen uit Vlaardingen, Jopie Roos uit Rotterdam, A. van de Tol uit Rotterdam, D. den Besten uit Capelle
a/d IJssel en P. Keuning uit Rotterdam.
Voor de puzzel in deze krant hebben we voor vijf winnaars
een bijzondere prijs, namelijk de dubbel CD getiteld Café
Rotterdam met vijftig nummers van Louis Davids, Rita
Reys, Eddy Christiani, Jaap Valkhoff, Annie de Reuver en
vele anderen.
U kunt uw oplossing voor WOENSDAG 9 mei opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
Of, nog eenvoudiger, stuur uw oplossing in via de website:
www.deoudrotterdammer.nl
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Wie zijn de puinruimers?
Ik kwam onlangs weer wat foto’s tegen
van mijn vader, Piet ‘t Hardt. Het is een
setje van vijf foto’s waarop hij met enkele
anderen (mij onbekend) te zien is bij het
puinruimen in de buurt van de Laurens-
kerk. Een datum is niet bekend, maar het
moet ergens in de zomer van 1940 zijn.
Op deze foto staat mijn vader rechts op de
voorgrond. Zou leuk zijn als iemand zich
herkent op de foto’s. Ook zou ik graag
weten waar ze precies zijn gemaakt en
wanneer.
Peter ‘t Hardt
Willemskade 41
3114 CN Schiedam
(010) 473 92 38
p.thardt@hetnet.nl
Mevrouw Co Muller - Hartman
Ik las in De Oud-Rotterdammer van 3
april uw stukje over de Groene Hilledijk.
Nu heb ik het vermoeden, dat ik uw man
heb gekend en zelfs met hem bevriend
ben geweest. Kan de leeftijd kloppen? Ik
ben 96 jaar en woonde in de Spanjaard-
straat, zo’n 85 jaar geleden. Als deze
gegevens een beetje kloppen, zou ik graag
contact met u willen hebben.
J.H.Jettinghoff
Van der Vlugtstraat 11q
3067 TK Rotterdam
010-4203208
-------------------------------------------------
Guust Hengst
De illustrator, kunstschilder, reclameman
August Frans (Guust) Hens woonde vanaf
de jaren dertig in Rotterdam en werd
in 1944 voor dwangarbeid weggevoerd
naar Duitsland. Daarvoor had hij al vele
tekeningen gemaakt over Rotterdam in
oorlogstijd. Hij was sinds 1933 gehuwd
met de Rotterdamse Willemina Johanna
de Krijger. Ze kregen vier kinderen: twee
zoons en twee dochters. In 1955 werd hun
huwelijk ontbonden en verhuisde Hens
naar Katwijk, waar hij in 1976 overleed.
Voor een te schrijven artikel over Guust
Hens zoek ik mensen die hem of zijn
gezin gekend hebben. Alle informatie
welkom.
Richard van Schoonderwoerd
071 5610052
rvanschoonderwoerd@hetnet.nl
-------------------------------------------------
Koor
Zoals u weet, gaat de subsidiekraan dicht
voor onder andere ondersteuning aan
muziekeducatie. Als wij er geen leden
meer bij werven, gaat ons koor zeker
eind dit jaar ter ziele. Capella Mundo, het
gezelligste 50+ koor van Capelle aan den
IJssel, zoekt dus nieuwe koorleden. Alle
‘stemmen’ gelden bij ons, dus bent u bas,
tenor, alt- of sopraan, u bent van harte
welkom.
Wij zingen onder leiding van een dirigent
muziek uit alle werelddelen. En om u
helemaal over de streep te halen: U hoeft
hier ‘s avonds de deur niet voor uit, wij
repeteren overdag op de donderdagoch-
tenden. Kom een keer luisteren/kijken.
Marjan van Dijken
marjanvandijken@ziggo.nl
06-27073321
Reünie Klos
Gezocht: oud-klasgenoten van de KLOS
die tussen 1964 en 1967 op de Kleuter-
kweek zaten aan de Lange Hilleweg in
Rotterdam-Zuid. De namen zijn: Diny
Wilten, Marry van de Velden, Corry van
Straaten, Ans de Waard, Ant van Wezel,
Yvonne Bourgonje, Jannie IJzerman, Wil
Cardinad, Sandra de Bruyne, Nel Visser,
Lonny van Vliet, Willy de Wilde, Nelleke
Groenenboom, Ankie van Wensveen,
Carla Vermeulen, Nita Dijkstra, Freijja
van de Wel, Elly Visser, Marianne de
Wijs, Cora Vermaat, Coby Tuinstra, Els
van Veldhuizen, Ciska de Weyer, Irene
Veth, Anneke van de Velde en Lydia
Fransen. Niet iedereen staat op de foto!
Mocht je het leuk vinden elkaar weer eens
te ontmoeten, stuur dan een mail naar:
nelleke.groenenboom@live.nl. Graag
je adres, telefoonnummer en emailadres
vermelden, zodat wij je op de hoogte kun-
nen houden.
Irene, Nelleke en Cora
Cora Huitema- Vermaat
vd Meulenstraat 33
2992 KM Barendrecht
0180-615241
hjhuitema@hetnet.nl