Page 14 - De Oud Rotterdammer Week 32

Basic HTML Version

Pagina 14
Dinsdag 7 augustus 2012
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
(Dhr/Mevr)
Adres
PC
Plaats
Telefoon
Afd24
Informeer mij vrijblijvend over de
buitentraplift
traplift rechte trap traplift met 1 of 2 bochten
Opsturen in een envelop zonder postzegel naar: Stannah
Trapliften B.V., Antwoordnummer 17006, 2170 VB Sassenheim.
www.stannah.nl
- info@stannah.nl
Traplift huren?
Alleen bij de beste!
BEL GRATIS 0800-0228-700
(toestel 2443)
De fiscus betaalt mee, ook bij huur!
’s Werelds meest gekozen en
gewaardeerde traplift.
43
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven.
Bijvoorbeeld:
Cremeren Concept ‘Basis’
€ 2.475,--
Voor onze overige concepten
of voor vri jbl i jvende informatie:
www.conceptui tvaar t .nl
Telefoon: 010 - 419 08 72
Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringdocumenten.
Concept Uitvaart
Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.
t immerman natuursteen
V i erbannenstraat 1
n i euwerkerk
telefoon ( 0111 ) 641798
R i jkssTRaaTweg 35 - hellevoeTslu i s
Telefoon ( 0181 ) 33 73 95
ni euwe cRooswi jkseweg 66B
RoTTeRdam - Telefoon ( 010 ) 4136910
www. t immerman-natuursteen. nl
UITNODIGING
Beste Rotterdammer,
Na 30 jaar is het wereldberoemde monument van de volkshuisvesting
in Spangen weer te bewonderen in oorspronkelijke staat. Het
J
ustus
van Effenblok ziet er weer uit zoals Michiel Brinkman het in 1922
opleverde. Op 8 september, Open Monumentendag is iedereen van 10.00
tot 17.00 uur welkom om het resultaat van de restauratie te bezichtigen.
Ieder half uur start een rondleiding. In het voormalige Badhuis
wordt om 11.00 uur een expositie geopend over de geschiedenis van het
J
ustus van Effenblok.
Kijk voor het programma op
WWW.JUSTUSKWARTIER.NL
Time Out
Plus
Wij bieden:
de praktische
helpende hand in en rond het
huis, begeleiding en vervoer
naar locaties van keuze. Gezel-
ligheid en aanspraak. Weer eens
terug naar uw geboortedorp of
een middag naar de markt? Wij
regelen het voor u.
Ons doel?
Het teruggeven van
bewegingsvrijheid,
zelfstandigheid en
mobiliteit aan de
senioren van NL!
Onze tarieven?
Vanaf 10,50 per uur!
www.timeoutplus.nl 06-28 96 85 66
Voor senioren die nog veel willen!
TANDHEELKUNDIGE INRICHTING
“Hogadent”
IJsselmonde
VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)
Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN
In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en
omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,
dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.
REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde
Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72
Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl