Page 17 - De Oud Rotterdammer Week 32

Basic HTML Version

Hij is geboren en getogen op de
Rechthuislaan op Katendrecht, waar
ook een kapel én de afdeling Fidelis
van het stedelijke Sint Franciscus
Liefdewerk (SFL) waren gevestigd,
waarvan pater Van Kwanten directeur
was. Willem van Meer koestert leven-
dige herinneringen aan die organisatie,
extra aan de zomerkampen in de jaren
vijftig. Hij zette zijn herinneringen op
papier.
Daarnaast verdiepte hij zich in de
SFL-geschiedenis en weet: “In het
overleg met stichting Bijzonder
Gezinswerk en Jeugdzorg (BGJ),
waarin de gemeente Rotterdam, SFL,
Katholieke Stichting voor Gezin en
Jeugd (KSGJ) en andere geloofs-
richtingen waren vertegenwoordigd,
was besloten dat de kampleiding
gediplomeerd moest zijn onder één
hoofdverantwoordelijke. Daarnaast
gold een maximum aantal kinderen
per kamp en de locatie mocht niet te
ver weg van Katendrecht zijn. Ook
waren voorschriften opgesteld voor
hygiëne, EHBO, slaap en ontspanning
en gescheiden verblijven voor knullen
en meiden. Wel mocht elke geloofs-
richting in het vakantiekamp de eigen
identiteit uitdragen.”
“De uitvoering van de Katendrechtse
jeugdkampen lag in handen van
pater Scholte, die ook de dagelijkse
leiding voerde over het patronaat.
De ouderlijke bijdrage, die wekelijks
werd opgehaald, bedroeg voor elk
kind maximaal 50 procent van de
kosten. Andere financiën kwamen uit
fancy-fairs, loterijen en giften. Bij
vertrek ging de pet rond voor kinderen
voor wie de betaling niet rond was. De
leiding bestond uit jonge, enthousiaste
vrijwilligers.”
Beuningen
Het eerste kamp van Willem van Meer
was in het Overijsselse Beuningen.
Hij memoreert: “In een prachtige
streek met boerderijen nabij het dorp
Denekamp. Door de parochie was aan
onder meer de katholieke families
Scholten, Tijans, Postel en Damhuis
gevraagd of zij Katendrechtse kinde-
ren onderdak wilden bieden. En met
succes. Kwartier maken deden onze
ouders. Zij plaatsten bij Postel een
welpentent. Oudere jongens werden
in een schuur bij Tijans ondergebracht
en de meisjes logeerden bij Damhuis.
Soms sliepen we in een stal bij de
varkens.”
“Naar het zomerkamp keek je heel
lang uit. Eenmaal daar was je vrij in
de natuur en we gingen fietsen, zwem-
men in de Dinkel, sporten, bramen
plukken of een wandelstok maken met
sierlijke krullen. Bij het kampvuur
zongen we liedjes met een gitaar en
lonkten we natuurlijk naar de meisjes.
Het kampgevoel kreeg je direct bij het
instappen van de bus en de Tolhuis-
straat stond vol ouders en belangstel-
lenden die kwamen uitzwaaien. Na
een lange rit kwamen we op boerderij
Scholten aan, de hoofdvestiging van
ons kamp. De gierlucht kwam je van
verre tegemoet. Daar werden we over
de boerderijen verdeeld. Je slaapzak
van aan elkaar genaaide lakens werd
met stro gevuld en je koos een slaap-
plek naast je beste vriend. De toiletten
stonden op de gierput of op een gat in
de grond met een houten zitplaats en
een zeil tegen inkijk.”
Koetshuisje
“De keukenstaf was ook onderge-
bracht in de boerderij van Scholten,
waar drie keer per dag voor ons eten
werd gezorgd. Eten deden we aan
lange tafels op het erf en bij slecht
weer in de schuur. Onze kleren – we
verbleven er immers vier weken
- werden gewassen door zuster
Wildeboer Schut, vanwege haar
geringe lengte bijgenaamd ‘het kleine
zustertje’. In haar ‘koetshuisje’ kon je
bij haar ook terecht voor een pleister
of een verbandje.
Onze dag begon met als vast ritueel
het wassen op het erf in een teiltje
koud water en dan naar de kerk. Na
de mis terug naar de hoofdboerderij
om de hongerige maag te vullen. De
keukenstaf sneed dagelijks tientallen
broden en als we onderweg waren,
werden verse puntbroodjes nage-
bracht. Met warm weer kwam de ijs-
boer langs en stonden wij bij zijn kar
in een lange rij op onze beurt te wach-
ten. Voor snoepgoed zoals lolly’s,
pennywafels, negerzoenen, drop en
spekkies werd ook gezorgd. De vier
weken vlogen voorbij. Bij thuiskomst
keek je ongeduldig uit naar Fido, het
blad van het patronaat. Daarin stond
vermeld wat tijdens onze vakantie
allemaal was gepasseerd, zoals met
het spook van Lutterzand, en wellicht
stond je naam erbij vermeld.”
Half dit jaar hebben honderd
Katendrechters-van-toen het allemaal
nog eens beleefd op een reünie op hun
schiereiland, die mede door Willem
van Meer was georganiseerd. Zie
hiervoor De Oud-Rotterdammer van
29 mei. Reacties: reinw@telfort.nl
Met de welpen en verkenners van scoutinggroep St.-Franciscusgroep ben ik in mijn jonge
jaren drie keer naar een jeugdkamp geweest: Rijsbergen, Overloon en Bergeijk. De welpen
reisden er in een bus heen, de verkenners gingen – héél stoer – op de fiets en nog met volle
bepakking ook. Slapen deden de welpen in een boerenschuur op een strozak en de verken-
ners verderop in het bos in oude legertenten. Drie keer beleefde ik een heerlijke en onbe-
zorgde vakantieweek en veel leeftijdgenoten zullen elders net zo’n fijne tijd hebben doorge-
maakt, onder wie Ridderkerker Willem van Meer (whvanmeer@chello.nl).
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 7 augustus 2012
Pagina 17
Zingen
bij kampvuur
en lonken naar meisjes
- Bij het instappen van de bus zat de kampstemming er meteen in.
Foto’s Willem van Meer -
- De kampmaaltijden werden genuttigd aan lange tafels op het boerenerf met op de
achtergrond wapperend wasgoed. -
- Dollen bij de gierput
hoorde er af en toe ook bij. -
Voordelige
rijbewijs-
keuring in
Rotterdam
Senioren die op de datum
waarop hun rijbewijs verloopt
70 of ouder zijn dienen een
medische keuring te onder-
gaan. Sinds 2005 moet ook ie-
dereen met een rijbewijs C en/
of D (ook jonger dan 70 jaar)
bij vernieuwing een medische
keuring ondergaan bij een
bedrijfs- of arbo-arts.
Voor wie jonger is dan 70 jaar, gaat met
ingang van 19 januari 2013, de geldig-
heid van het C/D/E rijbewijs terug van
tien naar vijf jaar. Voor chauffeurs van
wie dit rijbewijs in 2013 en de volgende
vier jaar verloopt, loont het de moeite de
vernieuwingsdatum te verschuiven. In
2012 krijgen zij het nieuwe rijbewijs nog
voor tien jaar mee.
U kunt zich voor 35 euro laten keuren
in de K.P. van der Mandelelaan, bij
Activiteitencentrum Zjaak, in de Folkert
Elsingastraat en Rotterdam Airport.
Chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbe-
wijs kunnen in Rotterdam voor maximaal
€ 55,00 terecht.
Op 2 locaties zijn wekelijks spreekuren,
bij Activiteitencentrum Zjaak eens per
maand, waaronder op 20 augustus 2012.
Info: 0882323300 of op www.regelzorg.nl
UVV zoekt
vrijwilligers
Heeft u een paar uur vrije tijd
over en wilt u deze inzetten
voor iemand die wel wat hulp
kan gebruiken? Meld u zich
dan bij ons. Unie Van Vrijwil-
ligers heeft diverse vrijwil-
ligersvacatures in de zorg en
welzijn in Rotterdam Centrum,
Noord en Kralingen. Zo zoekt
UVV o.a. gastvrouwen/-heren
voor een medisch centrum,
een geboortecentrum en voor
een winkeltje in een verpleeg-
huis.
Wij bemiddelen u graag naar een voor u
fijne vrijwilligersplek en blijven u daarna
begeleiden en ondersteunen.
Heeft u interesse om vrijwilliger te
worden? Neem dan contact op met UVV:
010 – 413 08 77 of info@uvvrotterdam.
nl. Voor meer informatie en een volledig
overzicht van de vacatures:
www.uvvrotterdam.nlx