Page 22 - De Oud Rotterdammer Week 32

Basic HTML Version

Stien van Burk
Ik ben op zoek naar een vriendin van
vroeger. Wij werkten op de Eendrachts-
weg in een kapperszaak in de jaren
‘56-’63. Haar meisjesnaam was Stien
van Burk. Zij woonde in de Pleretstraat
en had een oudere zus en een jongere
broer. Zij is later in Breda gaan werken
en getrouwd met Tom v. d. Woude, die
daar een kapperszaak had. Wie heeft
haar gekend? Ik zou graag met haar in
contact komen.
elly.brouwer@planet.nl
------------------------------------------------
Reünie kweekschool
Hofstedestraat
Ik wil een reünie organiseren met
klasgenoten van 3G, 4G en 5 van de
gemeentelijke kweekschool aan de
Hofstedestraat Rotterdam uit de jaren
1966-1969. Ik zoek nog Iris van de
Burg, Lida van Harten, Olga Heinrici,
Hella Janiczek, Maaike Klein, Olga
van Koert, Ineke Krijgsman, Leonoor
van Mullem, Louise Peters, Vivian van
Popering, Vera van Rijn, Anke Selder-
beek, Paulien de Stigter, Teja Urbanski,
Loecke de Vogel, Annemieke van Zijll-
Langhout, Tonny van Zijp, Jan Kat,
Hans Peters, Hennie Wiezer en andere
namen die ik niet meer weet.
Ton van der Hout,
O10-5114344
lilianvanderhout@gmail.com
------------------------------------------------
DVD Cox
Kan iemand mij helpen aan de DVD
van Gerard Cox waarop het nummer
“De winter van 1949” staat? Het refrein
eindigt met de zin “toen was geluk heel
gewoon”.
Alie de Wit,
aliedewitpaans@live.nl
------------------------------------------------
Illegaal blad De Wacht
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
in het ketelhuis van het Sint Franciscus
Gasthuis aan de Schiekade in Rotterdam
een illegaal blad gedrukt onder de
naam De Wacht. Het initiatief kwam
van Wijnand Pijpers. De eerste editie
verscheen in augustus 1943 en de laatste
na de bevrijding in 1945. De Wacht
kende vele medewerkers zoals drukkers/
stencillaars, tekenaars, verspreiders/
koeriers en samenstellers. De meeste
betrokkenen kwamen uit de omgeving
van het Gasthuis; de Proveniersbuurt,
Blijdorp, Bergpolder en Noord.
De Duitsers zaten de medewerkers
redelijk op de hielen en vanaf oktober
1944 verdween het stencilapparaat
uit het Gasthuis en kende het vele
‘thuishavens’, waaronder een woning
in de Groeninxstraat in Blijdorp. Op 29
januari 1945 deden de bezetters daar
een inval en arresteerden drie mannen,
allen medewerkers van De Wacht: Wim
Hartman (bewoner), Han Oudwater
(Bergselaan) en Geurt Bosch (Banier-
straat). Deze mannen zijn 8 maart 1945
gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte als
vergelding voor de aanslag op Rauter. 8
December 1945 zijn zij herbegraven op
de Algemene Begraafplaats Crooswijk
en 7 januari 1947 is ter herinnering aan
hen en het illegale werk een verzets-
monument opgericht. Wij zoeken nabe-
staanden en mensen die in het algemeen
informatie kunnen verschaffen over De
Wacht en in het bijzonder over de drie
gefusilleerde mannen. Met name komen
wij graag in contact met mevrouw
(Jeanne?) S.W. Langenberg-Hartman,
dochter van Wim Hartman, die in 1977
in Hoek van Holland woonde. Verder
zoeken wij Jan Pieter Oudwater uit
vermoedelijk Oostvoorne. Ondergete-
kenden zijn bezig met de voorbereiding
van een publicatie over De Wacht.
Aad Koster en Pierre Pijpers
a.koster47@gmail.com
------------------------------------------------
Beatkelder De Leiperd
Bestaan er ook artikelen en foto’s van
de beatkelder de Leiperd aan Boom-
pjeskade in Rotterdam? Onder andere
van de opening of optredens van bands
in 1967?
Vera van den Berg
v.b.vdberg@hccnet.nl
Rinie Lips
------------------------------------------------
Straatfeest Lange Hilleweg
(1945)
Na de bevrijding in 1945 werden in juni
en juli overal in de stad straatfeesten
georganiseerd. Ook de bewoners van
het laatste blok huizen aan de Lange
Hilleweg, tegenover het klooster, had-
den zo’n feest met allerlei kinderspelen
en een bijeenkomst voor oud en jong
in de zaal naast de openbare school.
Mijn vader maakte voor die gelegenheid
een rijm waarin de meeste mannelijke
bewoners van de oneven huisnummers
191 t/m 231 genoemd werden. Het
gerijmel is in mijn bezit.
De volgende familienamen komen er in
voor: Koekebakker, Van Peppen, Nuyt
(arts), Gresel, Van Dongen (leraar En-
gels), Van Randen (water), Zoetekouw
(gas), Kruyt (KLM), Straub, Recourt
en De Wit (onderwijs), De Zwart (krui-
denier op Katendrecht), Voordendag
(RVS en oom van mij), Wakkermans
(effecten), Henzel en De Jager (NS),
Kooyman (Havenloods), Diepraam
(glazenwasser), Van Dooren, Vollegraaf,
Valk, Teunissen (hondenfokker), de
Bes, Vondeling, Meertens (belastin-
gen), De Jong (politie), Hagoort, Frey
en Looy. Wie belangstelling heeft kan
een exemplaar krijgen. Stuur me dan je
e-mailadres.
Piet van der Stoel
Leersum,p.vanderstoel@planet.nl
------------------------------------------------
Reünie Thorbeckeschool
zesde klas 1963-1964
Hartelijk dank voor het plaatsen van
onze oproep in De Oud-Rotterdammer.
Helaas is naam en e-mailadres in de
oproep weggevallen, zodat men niet kan
reageren. Daarom bij deze alsnog naam
en e-mailadres.
Annette Brussaard-de Graaf
reunie.thorbeckeschool@gmail.com
pagina 22
Dinsdag 7 augustus 2012
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o
f
49,90 (in Nederland)
o
f
75,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
Colofon
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Nico Tempelman,
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: advertenties@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Administratie:
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Dirk Mellema
Email: dirk@deoudrotterdammer.nl
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Tijdens een bezoekje aan Rotterdam
liep ik met een Limburgse kennis over
‘De Zwaan’ en trof daar het beeld van
bijgaande foto. De foto is drie of vier
jaar geleden gemaakt. Ik zag de foto
pas weer en dacht: Wie zijn dit en zou
het niet leuk zijn als het betreffende
paar in het bezit komt van deze prent?
Ik heb hem in A4 formaat. Als ik hun
adres weet, stuur ik de foto belangeloos
op.
Dick Baksteen, Alfridahof 22
5801 DM Venray, Bakst015@planet.nl
Bruidspaar
Corps Tenaco
Oproep voor oud-leden (tamboers, hoornblazers en pijpers) van het Tamboer-
en Pijpercorps Tenaco (Turn- en atletiekvereniging Onesimus) in Kralingen uit
de jaren 1948-1958. Er zijn nu vijftien oud-leden bekend. We zoeken nog zo’n
dertig vriendinnen en vrienden van toen. Zo mogelijk voor een reünie.
Rinus van Nieuwpoort, mvannieuwpoort@kpnplanet.nl
Maarten Verhoeve, 010-2020080
Henk de Koning, h.dek68@hetnet.nl