Page 24 - De Oud Rotterdammer Week 32

Basic HTML Version

Pagina 24
Dinsdag 7 augustus 2012
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.stichtinghumanitas.nl
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,
over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of
misschien een tip? Bel
010 - 461 53 47.
Bel voor informatie over
huren
Humanitas woonmakelaars Coby Bosker of Ellen
van den Heuvel
010 - 461 57 12
of over
kopen
Harry Scheffers:
010 - 461 52 67.
Mailen kan ook: humanitas@bvow.nl
Humanitasnieuws
Aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
Het Humanistisch
Café is met vakantie!
Op 27 september
beginnen we weer
Roze Ouderen
augustus 2012
Humanitas-Bergweg
Bergwegplantsoen 10, Rotterdam
Elke woensdag
Salon Humanitas
Groep 65-
14.00-17.00 uur
Elke vrijdag
Salon Humanitas
Groep 65+
14.00-17.00 uur
Contactpersoon: Nanda, 0645 - 78 47 03
Elke vrijdag mogelijkheid tot een ‘borreltje en diner’ vanaf 16.30 uur
voor ieder toegankelijk in restaurant ‘De Knuffelkarper’
Humanitas-Hoogvliet
Marthalaan 2, Hoogvliet
8, 15 en 22 augustus: Het Roze Café, Grand Café Hoogvliet 14.00-17.00 uur
Contactpersoon: Tamara van Wijck, 010 - 295 11 55 of 0620 - 13 38 08
Pameijer
1e Pijnackerstraat 100b, Rotterdam
26 augustus
Het Roze Spoor
12.00-15.00 uur
AC Het Nieuwe Spoor
Contact: 010 - 476 41 30
COC Rotterdam
Schiedamsesingel 175, Rotterdam
26 augustus
Zondagmiddagsalon
vanaf 15.30 uur
Contact: henk_rijnbout@hetnet.nl
Laurens
Bramantestraat 30, Rotterdam
9 augustus
Het Roze Hofje 14.00 - 16.00 uur
Contact: Sarina van Hees, 0651 - 26 12 16; email: s.vanhees@laurens.nl
Andere projecten: Roze bezoekvrijwilliger
Op hogere leeftijd kan het sociaal leven vervagen. Bij oudere homoseksuele mannen en
vrouwen komt sociaal isolement gemiddeldmeer voor. Het project Roze bezoekvrijwilliger
biedt hun de mogelijkheid regelmatig een vrijwilliger op bezoek te ontvangen en samen
iets te ondernemen of gewoon met elkaar te praten.
Informatie: Gerard van de Ven: gsvandeven@telfort.nl
COC Rotterdam
Ontmoetingsplekken
voor homoseksuele
ouderen
Er wonen zo’n 12.000
homoseksuele
ou-
deren in Rotterdam.
Humanitas, Laurens,
COC en Pameijer wil-
len hun een ontmoe-
tingsplek bieden. In
de agenda hiernaast
vindt u een overzicht
van activiteiten.
G
De woningen van De
Prinsenwiek
(21
etages) in Het Lage Land bieden een werke-
lijk schitterend uitzicht. We hebben enkele
prachtige appartementen vrij. Huurprijsindi-
catie: vanaf € 565,- (vrije sector)
TE HUUR BIJ HUMANITAS
E
Servicecomplex
Nancy Zeelenbergflat
in Charlois met zijn markante gevel en mooie
binnentuin staat aan het groene Amelandse-
plein. Huurprijsindicatie: € 450,-.
G
In het complex
Jan van der Ploeg
met
gezellig atriummet binnentuin, hartje stad, in
het Oude Noorden zijn enkele appartementen
beschikbaar. Huurprijsindicatie: € 490,-.
G
De
Oosterwiek
(Oosterflank), met
o.a. een restaurant, bij NS, metrostation
en RET-buslijnen, heeft enkele apparte-
menten beschikbaar. Huurprijsindicatie:
vanaf € 610,-. (vrije sector).
Huurprijsindicaties exclusief
service en verwarmingskosten.
Vraag vrijblijvend informatie bij
Humanitas Woonmakelaars Coby
Bosker of Ellen van den Heuvel: 010-
461 57 12 of humanitas@bvow.nl
IJsselzicht
Seniorenresidentie
Exclusief en luxueus wonen
aan de rivier in Capelle aan den IJssel
Het prachtig gelegen IJsselzicht is
een exclusieve, beschermde en stijl-
volle woonomgeving voor 55-plus-
sers, met volop privacy en wie dat
wil kan gebruik maken van allerlei
diensten. Voor wie kiest voor com-
fortabel, gezellig wonen, zelfstandig
blijven en zich veilig voelen. Huurprij-
zen: voor tweekamerappartementen
vanaf € 550,-, voor drie- of vierkamer-
appartementen (waaronder serre-ap-
partementen) vanaf € 650,-. Huurprijzen
exclusief service- en energiekosten. In-
formatie: de heer E.J. Geerdes, directeur
IJsselzicht, telefoon 010 - 451 58 33 of
mevrouw L. Bruins, Stichting Humanitas,
telefoon 010 - 461 53 72. of: www.stich-
tinghumanitas.nl
Humanitas Rouwcafé van start
In het Rouwcafé, een initiatief van Humanitas Rotterdam, kunt u
luisteren en praten over rouw en verlies aan de hand van een the-
ma. Vaak denken we bij rouw aan de dood van een dierbare, maar
het begrip is ook van toepassing bij verandering van vertrouwde
omstandigheden, zoals een echtscheiding of verlies van werk of ge-
zondheid. Het Humanitas Rouwcafé vindt elke eerste donderdag van
de maand plaats van 14.00 tot 16.00 uur bij Humanitas-Bergweg,
Bergwegplantsoen 10, 3037 SK Rotterdam. We starten donderdag 6
september a.s. en onze eerste gastspreker is Marinus van den Berg,
bekend schrijver op het gebied van rouw en verlies.
U bent van harte welkom; gratis toegang! Het
Rouwcafé is mede mogelijk ge-
maakt door CVU Uitvaartzorg
Herstart Spirituele markt
De Spirituele markt wordt nieuw
leven ingeblazen en begint weer
op 26 augustus 2012, ditmaal in
de Nancy Zeelenbergflat aan de
Bevelandsestraat 30 in Charlois
en op 4 november in Humanitas-
Akropolis, Achillesstraat 290 in
Hillegersberg/Schiebroek. Beide
dagen van 11.00 tot 16.00 uur.
Er zijn weer veel activiteiten
met o.a. verschillende soorten
kaartlezen,
massagetafels,
psychometreren, foto’s lezen,
zandlezenenverkooptafelsmet
o.a. stenen, kaarten en andere
leuke dingen. De toegang is
gratis en de consulten zijn
€ 7,50. Wilt u even bijkomen?
Het Humanitasrestaurant is
open voor een kopje koffie/
thee of een broodje. Informatie:
Arjen de Slegte:
0645 - 79 64 65
.
Bezoek aan Diergaarde Blijdorp mogelijk gemaakt
Hospice De Brug en Stichting AmbulanceWens
helpen wensen vervullen
Onlangs werd in Charlois in Humanitasverpleeghuis Hannie
Dekhuijzen Hospice De Brug geopend. Dit is een plek waar
cliënten tijdens hun laatste levensfase kunnen verblijven.
De zorg is persoonsgericht en professioneel. Aandacht staat
voorop. In Hospice De Brug zijn de wensen van de bewoners
leidend. Veel kan en niets moet.
MevrouwWerter met dochters Lenie en Alida
Blijdorp
Toen bewoonster MevrouwWer-
ter aangaf graag nog een keer
met haar familie naar Diergaarde
Blijdorp te willen, zocht de ver-
pleging direct naar een oplos-
sing. Die werd gevonden bij de
Stichting AmbulanceWens. Deze
stichting vervult de laatste wen-
sen van mensen die lijden aan
een ongeneeslijke ziekte.
Mevrouw Werter zat met doch-
rentuin was het gezellig druk en
was alles mogelijk: de olifanten, de
giraffen en de krododillen zien. Het
gezelschap heeft ook nog lekker
wat gegeten en gedronken. Genie-
ten dus! Toen zij om 20.00 uur weer
thuis was, terug in Hospice de Brug.
was mevrouw Werter moe maar
zeer voldaan. Ook haar dochters
hadden genoten van het uitstapje!
Dikke pluim
Het is duidelijk dat de
Stichting AmbulanceWens
hier een dikke pluim ver-
dient! De medewerkers
waren erg zorgzaam en
ook de medische verzor-
ging was prima. De vol-
gende ochtend raakte me-
vrouw Werter maar niet
uitgepraat. Het was voor
haar een onvergetelijke
herinnering. Meer informatie over
Hospice De Brug: 010 - 493 62 00 of
mail naar debrug@Stichtinghuma-
nitas.nl
Foto: Petra Hubbeling (Hospice De Liefde)
Humanitas is twee
casemanagers
rijker
In het bijzijn van hun collega’s ontvingenMarie-José Ramakers (Humanitas-Akropolis) en Ange-
lie Roelofsen (Humanitas-Alexander) begin juli op feestelijke wijze hun diploma
‘Casemanage-
ment’
aan de Hogeschool van Rotterdam.
Beiden zijn al vele jaren werkzaam
als zorgbemiddelaar bij Humanitas
en weten als geen ander dat er een
toename is van mensen die kam-
pen met de gevol-
gen van dementie.
Juist
voor
deze
kwetsbare groep en
hun mantelzorgers
ligt het gevaar op de
loer dat zij de weg in
het
‘zorgdoolhof ’
niet meer goed kun-
nen vinden. Vaak blijkt ook dat al-
lerlei hulpverleners aan de slag
gaan, maar dat niet van elkaar
weten. Daardoor kan er ondui-
delijkheid ontstaan. Eén van de
taken van de casemanager is om
mogelijke misverstanden te
voorkomen en daarnaast alles in
het werk te stellen om de zorg
zo te organiseren dat de veilig-
heid en het welzijn van de de-
menterende en zijn naasten op-
timaal zijn.
Marie-José Ramakers
Angelie Roelofsen
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam
Humanitas-Bergweg
Bergwegplantsoen 10
3037 SK Rotterdam
Schiebroekse Parkflat
Berberisweg 4
3053 PJ Rotterdam
Gratis entree!
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
Humanitas-Bergweg en
Schiebroekse Parkflat:
doorlopend
Bezoek de Humanitas
Herinneringsmusea
ters Lenie en Alida al klaar, toen
er om 16.00 uur twee ambulan-
cemedewerkers kwamen. Met
brancard werd mevrouw Werter
naar Blijdorp vervoerd. In de die-