De Oud Rotterdammer Week 36 - page 1

De Oud
Een bezoek aan Diergaarde
Blijdorp. Wie heeft dat niet
ooit als kind een keer ge-
daan? Alleen al het via de
oude entree binnenwandelen
door het mooie ijzeren hek
met ornamenten was heel
bijzonder. Het eerste wat je
daarna deed was een kijkje
nemen in de Rivièrahal. Dat
imposante gebouw met prach-
tige, mooie boogdaken van
glas. Die broeierige warmte
en bijzondere tropische
bomen en planten zorgden
ervoor dat je je in een andere
wereld waande.
Natuurlijk werd ook altijd de dik-
huidenvleugel bezocht. Daar kon je
de enorme olifanten, neushoorns en
nijlpaarden bijna aanraken. Tenminste,
als je ver genoeg naar voren hing over
de hekken voor de greppels.
Ook Diergaarde Blijdorp gaat met z’n
tijd mee en de afgelopen jaren is er
het nodige bijgebouwd en uitgebreid.
De restauratie van de Rivièrahal,
althans het dikhuidenverblijf, is één
van de nieuwste ontwikkelingen. De
afgelopen tijd is het verblijf voor de
neushoorns en de dwergnijlpaarden
bijna volledig in de oorspronkelijke
staat teruggebracht.
Dat wordt tijdens Open Monumen-
tenweekend (14 en 15 september)
uitgebreid gevierd met een feestelijke
heropening door wethouder Antoinette
Laan.
Tijdens ons bezoekje aan de diergaar-
de vertelt woordvoerder Constance
Alderlieste graag over het vele herstel-
werk dat de afgelopen tijd is verricht.
De talloze originele elementen, zoals
het tegelwerk en de kleur van de
gevels, zien er weer uit als nieuw.
Oorlog
Dit laatste brengt ons terug naar de
jaren vlak voor de oorlog, toen de
huidige diergaarde werd gebouwd.
Blijdorp werd in 1939 ontworpen door
architect Sybold van Ravesteyn. De
ingebruikneming van de diergaarde in
de nieuwe wijk Blijdorp vond plaats in
1939/1940 en op het moment van het
bombardement was een aantal dieren
al verhuisd vanuit de oude locatie bij
station Delftse Poort. Wellicht bekend
is het verhaal over de olifanten en
andere dieren die het bombardement
overleefden en dwars door het puin
naar hun nieuwe verblijf in de Riviè-
rahal werden geleid. Een gebouwen-
complex, ontworpen in de typische
Van Ravesteyn-stijl met veel gebogen
lijnen en talloze ornamenten op het
dak en bij de entree.
Oorspronkelijk was de hal ontwor-
pen als wintertuin, waar het publiek
het hele jaar door kon genieten van
prachtige tropische planten en dieren.
En dat niet alleen. In die tijd was
Diergaarde Blijdorp de modernste van
Europa door zijn ruime weiden en
royale dierenverblijven.
Bestemming
Maar na de oorlog veranderde er toch
het een en ander in de Rivièrahal.
Weliswaar bleven de tropentuin en
de dikhuidenvleugel, maar de grote
hal kreeg een heel andere bestem-
ming. Ongetwijfeld zullen veel van
onze lezers er eens geweest zijn voor
een concert, tentoonstelling of ander
evenement. Vanwege de centrale ver-
warmingsinstallatie was deze ruimte
daar uitstekend geschikt voor. Talloze
bekende artiesten traden er op. Zoals
Joop de Knegt met ‘Ik sta op wacht,
zonder hemd, zonder broek’, maar ook
waren er avonden met de Ramblers,
de Skymasters, het Rotterdamsch
Philharmonisch orkest, het Operakoor
en het Rotte’s Mannenkoor.
Menigeen zal zich de modeshows
herinneren, de bokswedstrijden,
carnavalsavonden en personeelsfees-
ten. Iets heel anders was het gebruik
van de Rivièrahal als verzamelpunt
van goederen na de Watersnoodramp
in 1953. Tot aan het plafond lag de
kleding opgestapeld. En er was dat
jaar de slotavond van de inzamelings-
actie ‘Beurzen open, dijken dicht’ met
presentator Johan van Bodegraven.
Ook de allereerste Femina-beurs werd
er in de jaren zestig gehouden. Dat
alles veranderde met de komst van de
nieuwe Ahoy-hal en De Doelen in de
jaren zestig.
Het oorspronkelijke idee van de
architect, een wintertuin, werd hierna
in ere hersteld. Het podium in de Ri-
vièrahal werd een zeewater-aquarium
en waar ooit het zelfbedieningsbuffet
stond, kwamen een oever-aquarium en
ruimten voor reptielen en amfibieën.
Het buffet verhuisde overigens naar de
plaats waar voorheen de bekende uit-
kijktoren (met eindeloos lange trap!)
stond. Die was al jaren bouwvallig en
werd daarom in 1972 gesloopt.
Lees verder op pagina 3
Het rijke verleden van de Rivièrahal
Dinsdag 3 september 2013 . Jaargang 9 nr 18
Deze week o.a.:
Zwartrijden op
de tram
Pag. 5
Havenvak
echt een vak
Pag. 9
Interview Dick
van Maaren
Pag. 11
Heroïne in het
Rijnhotel
Pag. 19
Wie trad er nou niet op in de Rivièrahal?
Oplage: 122.000 ex.
De Rivièrahal in 1943, foto Voet
Opening op 5 september
van het volgend
Orchidee Festival
Kijk op
pagina 10
Orchideefestival
         
DOR13
Het beste wat ú nog kunt geven!
        
Meubelkorting
Zie pagina 20
75%
tot
Zie onZe
advertentie op pagina 6
voor acties en overige
informatie.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook