De Oud Rotterdammer Week 44 - page 1

Traditiegetrouw werd op de
jaarlijkse Rotterdamse Dag
in de Laurenskerk afgelopen
zaterdag bekend gemaakt wie
zich de komende 365 dagen
Rotterdammer van het Jaar
mag noemen. Er waren twee
genomineerden op wie de
Rotterdammers de laatste
weken konden stemmen: de
Vrienden van Blijdorp en het
Wartburg College. Het was
spannend tot de laatste dag,
het was een nek aan nek
race, er werd volop door de
Rotterdammers gestemd,
beide genomineerden kwa-
men ruim boven de duizend
stemmen, maar uiteindelijk
won het Wartburg College de
eretitel Rotterdammer van
het Jaar.
De Vrienden van Blijdorp, die met
5500 leden door menigeen als favoriet
werd gezien, verloor met een miniem
verschil. Wellicht kreeg het Wartburg
College veel stemmen doordat De
Tweede Wereldoorlog nog steeds
leeft onder veel Rotterdammers, ook
bij hen die na 1945 zijn geboren. De
grootste verdienste van de school is
dat zij op een bijzondere wijze de
1700 leerlingen bewust heeft gemaakt
van wat onze oosterburen destijds heb-
ben aangericht.
De school leverde een grote bijdrage
aan het dit jaar onthulde Joods Kinder-
monument, dat € 160.000 kostte. Op
dit monument aan het Stieltjesplein
zijn alle 686 namen van een Rot-
terdams kind gegraveerd, dat in de
gaskamers eindigde. De leerlingen
moesten minstens tien procent - €
16.000 - ophalen. Dat deden zij op een
bijzonder creatieve wijze. Ze haalden
€ 21.000 op.
Schooldirecteur Richard Toes en ini-
tiatiefneemster/lerares Tineke van der
Linden toonden zich zeer verheugd.
“Het is vooral fijn dat het lot van de
Joodse kinderen hierdoor nog beken-
der wordt. Het is voor onze school een
aanmoediging actief op dit gebied te
blijven.”
Voorzitter van de Vrienden van
Blijdorp, Marcel Kreuger, was een
sportief verliezer. “Ik vond het al een
hele eer dat onze vereniging is geno-
mineerd voor deze prestigieuze titel.
Ik gun het Wartburg College die van
harte. Heel goed dat jonge kinderen op
deze wijze hebben geleerd wat er toen
is gebeurd. Wij hebben als vereniging
daaraan ook meegewerkt.” En dan
grappend: “Natuurlijk maakt nu de
school ook alle kinderen lid van de
Vrienden van Blijdorp.”
Mariniers
Vanzelfsprekend waren er op de Rot-
terdamse Dag in de prachtige Laurens-
kerk weer heel veel clubs, die zich
zowel met de geschiedenis als met het
hedendaagse Rotterdam bezighouden.
Op zo’n dag mag natuurlijk het histo-
risch genootschap Roterodamum niet
ontbreken. Deze club houdt zich voor-
al met de geschiedenis bezig. Maar
ook het Mariniersmuseum aan de
Wijnhaven was bijvoorbeeld present.
Er is momenteel een mooie expositie
over de relatie tussen het koningshuis
en de mariniers in het museum aan
de Wijnhaven, maar de medewerkers
werden door de bezoekers daar toch
minder op aangesproken dan op de
actualiteit. De historische Van Gen-
thkazerne dreigt door bezuinigingen
te verdwijnen. Dat blijkt voor heel
veel Rotterdammers een hele foute
beslissing. Veel mensen weten wat
voor een heldhaftige rol de mariniers
in mei 1940 hebben gespeeld bij de
verdediging van de stad. “Waar kun-
nen we een petitie tekenen”, was een
veel gestelde vraag.
Medewerker Daniel van der Capellen:
“Iedereen wil tekenen. De mensen
vragen: wat kunnen we doen. Anderen
zeggen typisch op z’n Rotterdams: let
maar op, die gaat niet weg.”
Oude bekenden
Natuurlijk was de Rotterdamse
Dag ook weer een samenzijn voor
mensen, die zich op allerlei manieren
betrokken voelen bij deze stad. Er
werd meegezongen met de koren die
optraden, er werd driftig gebladerd in
de vele historische boeken en fotover-
zamelingen en natuurlijk werden er
veel handen geschud van oude beken-
den. Opnieuw werd bewezen dat er
maar weinig steden zijn, waar zo veel
bewoners zich betrokken voelen bij
hun stad als Rotterdam.
Eretitel voor het Wartburg College
De Oud
Dinsdag 29 oktober 2013 . Jaargang 9 nr. 22
Deze week o.a.:
The Dutch
Windmill
Pag. 9
Scharrelen in
Duitse Deuk
Pag. 11
Kapper John
Tates
Pag. 13
Griezelen
in Baarnse
bossen
Pag. 19
De winnaars van het Wartburg College tweede en derde van links,Daarnaast de mannen van de Vrienden van Blijdorp, foto’s Rinus Vuik
Oplage: 122.000 ex.
         
DOR13
Het beste wat ú nog kunt geven!
        
Zie onZe
advertentie op pagina 6
voor acties en overige
informatie.
Coolsingel 215, Rotterdam (direct aan
metrohalte Beurs),
tel. 010 - 41 42 666
ALLE MERKEN VERGOED DOOR ELKE ZORGVERLENER.
UW OUDE HOORTOESTEL
IS NU
50,-
WAARD BIJ
AANSCHAF VAN EEN NIEUWE.
Oogmeting
aan huis?
0180 531870
ROUKENS
optimal
e y e
s a f e t y
ROUKENS
o o g
zorg
a a n
h u i s
3686 ROUKENS Oogzorg! 40x40mm-DEF.indd 108-05-13 15:48
- De trotse winnaars met het prachtige beeld van kunstenares Ria Bleij (l)/foto Rinus Vuik -
- Aandachtig en kritisch werden de Rotterdamse tekeningen/schilderijen/foto´s bekeken, foto Rinus Vuik -
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook