De Oud Rotterdammer Week 50 - page 1

Ik solliciteerde in 1960 naar
de vacature leraar avo (alge-
meen vormende vakken) bij
de huishoudschool Ancilla
Domini aan de Witte Hert-
straat in Kralingen. Vijf dagen
werken en twee dagen vrij
leek me wel wat. Ik werd aan-
genomen, maar de katholieke
kerk had ook wat te zeggen:
er werden mij twee vragen
gesteld. “Ben je katholiek en
ben je een goed katholiek?”
Die ik volledig kon beamen. Ik
besefte niet dat alle lesuren
in vijf dagen gegeven moes-
ten worden, dus acht lesuren
per dag.
Na een paar jaar werd ik adjunct-
directeur, met een extra vergoeding
van twee gulden per dag. We hadden
een geschikte conciërge, die altijd
bereid was te helpen met een kleine
reparatie aan een fiets en meneer
Bijlsma was ook kundig in het repare-
ren van horloges en klokken. Er waren
weleens ‘vechtpartijtjes’ tussen de
meisjes, die hij dan uit elkaar haalde.
Dat ging niet altijd zachtzinnig. De
plukken hoofdhaar lagen soms in de
gang. Op een keer werd ik geroepen.
De conciërge was onwel geworden in
het stookhok. De centrale verwarming
werd met kolen gestookt. Ik dacht ge-
lijk aan kolendamp. De school moest
direct worden ontruimd. Een intercom
was er nog niet. Ik moest de docenten
persoonlijk waarschuwen hun klas
naar buiten te brengen.
Gewichtige zaken
Alles verliep rustig, er was geen rook
en de brandweer loste de aanwezige
kolendamp snel op. Een paar uur na
die ellende stond de directrice weer
voor me. “Goed gewerkt”, zei ze en ik
neem het nu weer van u over. Zij was
een uitstekende schoolleidster. Op een
ouderavond werd haar geparkeerde
groene Volkswagen aangereden,
maar zij had de leiding over die
schoolavond en zei: “Ik ben nu met
gewichtiger zaken bezig, kom straks
wel kijken!”
Op de eerste etage waren zeven
leslokalen voor avo-leraren. Meisjes
van twaalf jaar werden na een examen
toegelaten tot de eerste klas. Ze
kregen taal, rekenen, godsdienst.
Maar in 1960 was er geen boek of
handleiding om die vakken te geven.
Ik heb toen zelf boekjes geschreven
over de moderne samenleving, de kerk
en Nederlandse taal.
Veel interesse was er niet voor deze
theoretische vakken. Ik moest er veel
bij vertellen, wilde ik ze een beetje bij
de les houden. Die desinteresse was
nog erger bij de modinettes. Leerlin-
gen van 16 jaar, die al werkten, maar
nog deels leerplichtig waren. Het
werk in de ateliers was vaak saai en
eentonig en de verplichte schooldag
een uitje.
Het verhaal ging dat zij alles probeer-
den om de aandacht te trekken van
een jonge collega van mij. Er was er
zelfs eentje, die naast haar stoel ging
staan om haar jarretel vast te maken en
als meneer dan keek, zei de leerling:
“Leuk he, meneer.”
Tijdens de kookles moesten de meisjes
een kookmuts op. Schorten met eigen
naam werden de hele dag gedragen.
Koken leerde je door een eenvoudige
maaltijd vaak te bereiden.
Verstelwerk
De oudere meisjes moesten rekening
houden met voedingsleer, vitami-
nes enzovoort. Wat de zorg voor de
woning betreft, moesten ze een werk-
indeling maken voor de verzorging
van huis en huisraad, gebruiksaanwij-
zingen kunnen lezen, tafel dekken en
bedienen, planten verzorgen, kortom
een complete opleiding en veel meer
dan alleen ‘spinazie-academie’.
De naaldvakken namen een belang-
rijke plaats in. Niet alleen hand- en
machinenaalden, maar ook verstellen.
Leerlingen namen van thuis verstel-
werk mee en moesten dat onder lei-
ding van de docent keurig herstellen.
Soms was er thuis geen verstelwerk en
dan werd aan een docent gevraagd of
die nog “iets” had.
Zo heb ik zelf diverse overhemden
mee naar school genomen, waarvan de
manchetten en het boord wat gingen
slijten. Deze onderdelen werden
“gekeerd” en het overhemd zag er
dan weer als nieuw uit. Ook leerden
sommigen zelf kleding maken bij de
opleiding kostuumnaaister.
Sportdag
Er was een sportdag per jaar. In 1964
heb ik daarvan filmopnames gemaakt,
die ik nog steeds bezit. Voor de
verschillende sportonderdelen had ik
kartonnen medailles gemaakt, die juf-
frouw Schrandt na afloop uitreikte.
Toneel was er ook. In 1964 voerden
collega Wim Schiks en mejuffrouw
Dankelman (zanglerares) een musical
op, geheten Roet in ‘t eten. Naaile-
rares mejuffrouw Heeke zorgde voor
de kostuums en zeker 40 meisjes
mochten als ´dorpelingen´ meedoen.
De uitvoering was in de schouwburg
in de Aert van Nesstraat. Jaarlijks was
er ook een excursie naar meditatie-
centrum Crabbehof in Dordrecht. Een
week lang sport, spel en ontspanning
voor de meisjes die de school (gedi-
plomeerd) gingen verlaten.
Tenslotte waren er nog opleidingen
voor kleuterhulp (twee dagen naar
school, de rest praktijk), leerling-ver-
koopster en inas (werken in een instel-
ling, ziekenhuis en bejaardenhuis). Ik
ben benieuwd of meer oud-leerlingen
herinneringen hebben aan deze school
en deze met mij willen delen.
E.J. Akkermans, Aalsburg 30-04
6602 WP Wijchen, 024-6412717
Meer dan een spinazie-academie
De Oud
Dinsdag 10 december 2013 . Jaargang 9, nr. 25
Deze week o.a.:
Vakantiekamp
met OVB
Pag. 3
Vakantiewerk
bij SBS
Pag. 9
Diender sust
onenigheid
Pag. 11
Slapen in ver-
keerde kooi
Pag. 19
De huishoudschool was een veelzijdige opleiding,waar behalve verzorging ook taal en rekenen werden onderwezen, foto’s Voet
Oplage: 122.000 ex.
         
DOR13
Het beste wat ú nog kunt geven!
        
Zie onZe
advertentie op pagina 6
voor acties en overige
informatie.
Coolsingel 215, Rotterdam (direct aan
metrohalte Beurs),
tel. 010 - 41 42 666
ALLE MERKEN VERGOED DOOR ELKE ZORGVERLENER.
UW OUDE HOORTOESTEL
IS NU
50,-
WAARD BIJ
AANSCHAF VAN EEN NIEUWE.
Naaldvakken namen een belangrijke plaats
in
LET OP!!
De volgende uitgave van
De Oud-Rotterdammer
is in verband met
de kerstdagen, al op
maandag 23 december
verkrijgbaar!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook