De Oud Rotterdammer Week 28 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 8 juli 2014
pagina 24
RedactiebovenBijschrift1
Daar buiten nog eens door vier gene-
raties andere eigenaren. Na drie jaar
archieven doorspitten en gigabytes aan
documentatie ligt er nu een imposant
boekwerk: 188 pagina’s dik, in liggend
A4-formaat met harde kaft en volledig
in kleur uitgevoerd. Ondersteund
door een indrukwekkende collectie
van driehonderd schitterend weerge-
geven loepzuivere foto’s vanaf 1880
met soms ludieke, soms dramatische
toelichting, laat de auteur geen spaan
heel van roddels en vooroordelen.
Als telkens weer zoonlief de werf zo
nodig dan toch moest overnemen, dan
ook maar vol er tegenaan, voor zo
lang men dat vol kon houden - vaak
letterlijk tot de dood.
Deze werf, die meer dan drie eeuwen
bestond, was één van de grootste
werkgevers in de geschiedenis van de
Krimpenerwaard. In chronologische
volgorde beschrijft Michiel Emmery
met grondige onderbouwing hoe dit
familiebedrijf vanaf 1647 de vele
ups en downs door drie eeuwen heen
wist te doorstaan. Hoe de plaatselijke
concurrenten werden opgeslokt en met
als startkapitaal 600 gulden een 250
man tellende scheepswerf werd opge-
bouwd, die tot in Afrika zeeschepen
leverde.
Deze werf groeide van een eenvoudig
timmerwerfje uit tot een miljoenen-
bedrijf. Een absolute aanrader voor
wie de geschiedenis van de Zuidhol-
landse scheepsbouw, de economische
geschiedenis van de scheepsbouwsec-
tor en de continuïteits-perikelen van
een oeroud familiebedrijf interesseert.
Onder de titel ‘drie eeuwen T. van
Duijvendijk’s Scheepswerf te Lek-
kerkerk’ is het boek à 34,95 verkrijg-
baar via de boekenwinkels en diverse
webshops (ISBN 978-90-820546-0-6),
alsmede (gesigneerd) rechtstreeks bij
de auteur-uitgever. Met het uitkammen
al die archieven in heel Nederland en
grondig literatuuronderzoek komen
in dit boek opvallend veel en uiterst
verrassende nieuwe inzichten en we-
tenswaardigheden naar voren. Hierbij
worden alle verschillende werfter-
reinen in Lekkerkerk beschreven, die
allemaal - de ene zeer kortstondig,
de andere decennia lang - aan de Van
Duijvendijk-werf verbonden waren.
Met het heengaan van zeven Van
Duijvendijk-familieleden en oud-
werknemers van de werf sinds de start
van dit project, heeft de collectie van
getuigenissen nu al een bijzondere
unieke waarde. Dit project was dan
ook de laatste kans om nog herinne-
ringen en getuigenissen van oud-werk-
nemers en werfleiding te verzamelen.
Sinds 2010 heeft de auteur ruim 60
oud-werknemers, buurtbewoners in
de leeftijd tot 95 jaar!, familieleden en
archivarissen geraadpleegd. Het heeft
ongekend veel materiaal opgeleverd,
zodat deze kroniek veel verhelderende
en genuanceerde inzichten verschaft
die teruggaan tot 1647. Met zijn
ingangen binnen de eigen familie Van
Duijvendijk open-
baart hij smeuïge
verwikkelingen,
waar menig fami-
liebedrijf deuren
juist gesloten
houdt. Ook het
immense bedrijfs-
archief, alsmede
rijksarchieven en
een indrukwek-
kend scala literatuurstukken heeft de
auteur doorgeploegd in 3½ jaar en dik
6000 autokilometers waren er nodig
om tot dit boekwerk te komen, maar
dan heb je ook wat: Op de website
wordt
het boek uitvoerig en verhelderend
gepresenteerd.
Drie eeuwen T. van Duijvendijk’s
Scheepswerf te Lekkerkerk, afme-
ting 21,5 x 30 cm, 190 pagina’s, 300
afbeeldingen, prijs € 34,95, inclusief
verzendkosten of € 37,00 aangetekend
en gesigneerd.ISBN9789082054606,
info:
of
.
Een scheepswerf die lang standhield
Als verre nazaat van één van de werfdirecteuren lanceerde Michiel Emmery onlangs een exclusief
en zeer fraai vormgegeven kroniek over één van Neerland’s scheepswerven die het langst heeft be-
staan; van 1647 tot 1975. Zeven generaties lang werd de Lekkerkerkse scheepswerf - soms tegen
wil en dank - binnen zijn eigen familie gerund.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28
Powered by FlippingBook