De Oud Rotterdammer Week 42 - page 1

De Oud
In 1967 namen de gebroeders
Pim en Joop Verhage op Rot-
terdam Zuid, op de hoek van
de Sikkelstraat en Veldstraat,
een snackbar over. Daar
werd de kiem gezaaid voor
de huidige keten van fast
food restaurants. Vooral in de
pioniersfase ontstond er vaak
een zeer persoonlijke band
met de vaste gasten. Onder
hen bevonden zich dan ook
parels van persoonlijkheden.
Hierbij de herinnering aan
zo’n sieraad.
Magic Coco behoorde tot de categorie
der kleine neringdoenden. Altijd op
pad om wat te verdienen of een gaatje
in de markt te ontdekken. Altijd bereid
om bij ons op bezoek voor een balletje
pinda uitgebreid zijn mening te geven
over de talloze misstanden in ons
‘naar de klote gaande’ vaderland. Zijn
lange sluike haar viel daarbij regelma-
tig voor zijn bril, die om onduidelijke
reden was voorzien van twee vergroot-
glazen. Met een zwierig gebaar wierp
hij de haarslierten regelmatig weer
omhoog. Co droeg geen spijkerbroek
of T-shirt. Nee, Co droeg een kostuum,
zoals een zakenman. Doordat hij vrij
klein was, vielen die pakken ruim en
keek hij met (ver-)grote ogen naar
iedereen op.
Twee bossen gele narcissen voor een
knaak, Co verkocht ze huis aan huis
en droeg zijn magazijnvoorraad onder
de rechterarm, om met de linkerhand
aan te bellen. Doch de bloemenbran-
che vormde slechts één facet van Co
‘s kunnen. Co was eveneens gooche-
laar onder de ijzersterke naam Magic
Coco en was in die rol in te huren als
promotieman voor bedrijven, die zich
écht wilden onderscheiden. In beide
hoedanigheden hebben we van Co’s
capaciteiten gebruik gemaakt.
Clownspak
Vlak voor de openingsreceptie, toen
ik in de keuken van de Verhage-vesti-
ging aan de Putsebocht zenuwachtig
nog een keer mijn openingsspeech
doornam, stapte Co binnen; in een
clownspak en met hoge hoed. We had-
den Magic Coco namelijk ingehuurd
om tijdens de receptie de aanwezigen
te vermaken met zijn goocheltrucs.
Co was buitengewoon nerveus en kon
van de zenuwen niet stilstaan. “Joop
‘t komp heus goed, echt, ‘t komp
goed”, herhaalde hij menigmaal om
mij en vooral zichzelf wat moed in te
spreken.
Het werd een geweldige receptie. Ma-
gic Coco goochelde er op los en was
niet te beroerd een mislukte act een,
twee of zonodig drie keer te herhalen.
Als slotnummer vroeg hij of iemand
hem een drietal sigaretten kon geven.
Een dame was bereid. Co stak diep in
ieder neusgat een filtersigaret en na
de vraag “Op welk dier lijk ik?” nam
hij de derde sigaret tussen zijn lippen.
Het duurde even voordat iemand
“een olifant!” riep. “Dan heeft u de
hoofdprijs!” en Co trok twee vochtige
sigaretten uit zijn neus en een uit zijn
mond en liep op de winnaar toe. Nog
voordat de gelukkige de prijs kon
weigeren, zei Co: “U wilt ze niet?
Hartelijk dank, dan is de hoofdprijs
dus voor Magic Coco!” en hij stak de
drie sigaretten in zijn binnenzak. Co
had klasse, zo bleek weer eens.
Sandwichman
In een ruim zittend clownspak, dat
grotendeels aan het oog werd onttrok-
ken door twee levensgrote reclame-
borden, een op de borst, een op de
rug, zwalkte Co voor Verhage over de
Groene Hilledijk, tijdens de najaars-
braderie, ergens begin jaren tachtig.
Onder het voorste bord stak een paar
enorme blauwe clownsschoenen uit.
Degene die op de drukbevolkte dijk
een waardebonnetje voor een gratis
hamburger uit handen van onze sand-
wichman mocht ontvangen, moest
eerst het juiste antwoord geven op de
door Co gestelde vraag: “Hoeveel let-
ters telt de naam Verhage?” Gezien de
simpelheid van de vraag verbaasde het
broer Pim en mij dat er na een half uur
nog niet één bon was ingeleverd.
Ik ging op onderzoek uit en was er
getuige van dat onze sandwichman,
omringd door joelende jeugd die hem
probeerde waardebonnen afhandig
te maken, aan een sjieke dame vroeg
hoeveel letters de naam Verhage telde.
Ze antwoordde met enigszins bekakte
stem “Meneer aan dergelijke flauwe-
kul doe ik niet mee.” Waarop ik tot
mijn verbijstering Co duidelijk hoorde
antwoorden: “Wijf, krijg van mij dan
mooi de pestpokke!”
We hebben deze wijze van promotie
maken na die middag vervangen door
een andere, wat minder persoons-
gebonden, reclamestijl. Zo bekeken
heeft Magic Coco die middag alsnog
een onbewuste bijdrage geleverd aan
de verdere ontwikkeling van onze
keten. Co, dank daarvoor.
J. Verhage
Magic Coco, promotor met eigen stijl
Dinsdag 14 oktober 2014 . Jaargang 10, nr. 21
Deze week o.a.:
Lezersaanbie-
ding Groos
Pag. 3
Nieuw boek
Waalhaven
pag.11
Gevecht op
leven en dood
Pag. 13
Oud-Rot-
terdammer
festival
Pag. 27
Magic Coco als goohelaar
Oplage: 122.000 ex.
De vestiging op de Putsebocht
Tandprothetische Praktijk
Hagen
BV
Ons pand in Rotterdam (Zwart Janstraat 122a)
is compleet vernieuwd.
Wij willen de heropening graag met u vieren.
Nu € 150,- retour
Zie onze advertentie op pagina 6
voor meer informatie
Drift 4, 7991 AA Dwingeloo,Tel. (0521) 59 15 38
,
Gezellig hotel,
Kerstarranement HP
vanaf € 200,-
Ook met oud/nieuw geopend
verl. per dag HP € 54,-
OPEN DAG  
Gordelweg 152, Rotterdam, 010 ‐ 465 44 50  
SOPHIA
Zaterdag 18 oktober 
• Implantologie 
• Klikgebi�en 
• Kunstgebi�en 
Zie ook de advertenƟe verderop in de krant
festival
ROTTERDAM
INTERNAT I ONAL
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook