De Oud Rotterdammer Week 14 - page 1

De Oud
Tijdens de verkiezingen, op
18 maart 2015, mocht ik deel
uitmaken van stembureau
145 in sportcentrum Schut-
tersveld aan de Crooswijk-
sestraat. Het was die dag
heel veel uitleggen over de
meerwaarde van een Water-
schap. Maar er waren ook ver-
rassende ontmoetingen met
wijkbewoners, die ik in 1980
bij incidenten tijdens mijn
politiewerk in Crooswijk was
tegengekomen.
Een bewoonster wist zich te herin-
neren dat ik bij een achtervolging
haar auto had gevorderd en daarmee
de achtervolging had ingezet. Een
vluchtende inbreker kon zo worden
gepakt. Een andere bewoonster ver-
raste mij door te vertellen dat zij juist
deze week de foto’s had bekeken van
een woningbrand in 1980, waarbij
haar man met twee andere buurtbe-
woners drie kleine kinderen uit de
dakgoot had gered. Mede dankzij haar
geheugen zie ik in gedachten de film
in de Van Reynstraat weer terug, die ik
graag met de lezers wil delen.
Eind februari 1980 zat ik als kersverse
brigadier in bureau Boezemsingel met
een aantal jonge dienders te genieten
van een Chinese afhaalmaaltijd. Maar
een uitslaande brand gooide roet in het
eten. Binnen enkele minuten waren
wij met een ploegje agenten in de Van
Reijnstraat en zagen de vlammen uit
de ramen slaan. Er werd geschreeuwd
en er was chaos. Een gewonde bewo-
ner lag op straat en op het dak was een
reddingsactie aan de gang door drie
buurtbewoners, die in een dakgoot
drie kinderen aan het redden waren.
Een jong Marokkaans meisje stond
daar met een baby in een doek op haar
rug gebonden in een dakgoot op tien
meter hoogte. Honderden mensen
stonden naar boven te kijken.
Paniek
Inmiddels waren de brandweer en
ambulance ter plaatse. De gewonde
vader had een beenbreuk en werd
naar het Dijkzigt Ziekenhuis gebracht.
De moeder en haar acht kinderen
werden in het buurthuis Crooswijk
ondergebracht. Maar de moeder was
niet te kalmeren en niemand kon haar
duidelijk maken dat haar man niet
dood was. In een politieauto ben ik
met haar en een paar kinderen naar
het ziekenhuis gegaan om haar tot rust
te brengen. In het ziekenhuis was de
Marokkaanse vader in paniek, want
hij dacht dat zijn vrouw en kinderen
in de vlammenzee waren omgekomen.
De ontmoeting in het ziekenhuis was
ontroerend en om nooit te vergeten.
De moeder werd naar het buurthuis
teruggebracht en vader Yasser werd
geopereerd. In het buurthuis waren
buurtbewoners behulpzaam voor de
acht kinderen en de moeder van de
familie Yasser. Er was samenhorigheid
tussen de bewoners.
Waar kon de familie worden onder-
gebracht nu alles in vlammen was
opgegaan? In een politieauto reed ik
door Crooswijk en vroeg via de mega-
foon wie er woonruimte voor dit gezin
wist. Al snel kwam mevrouw Van Dijk
naar mij toe en bood hulp aan. Dit was
dus de vrouw die ik in het stembureau
terugzag. Destijds zei ze dat haar
moeder in een verpleeghuis was opge-
nomen en niet meer thuis zou komen.
Zij stelde spontaan de tweekamerwo-
ning van haar moeder beschikbaar.
Iedereen in de buurt gaf kleding en
voedingsmiddelen en na enkele weken
kwam de vader uit het ziekenhuis en
was het gezin weer herenigd.
Instanties
Regelmatig belde ik met instanties om
te proberen het gezin te herhuisvesten,
maar zonder resultaat. Een gezin van
acht kinderen en twee ouders, daar
zijn geen huurwoningen geschikt voor,
werd mij verteld.
Vader Yasser had al niet veel geluk in
Nederland. Na vijftien jaar alleen in
Nederland te hebben doorgebracht,
was hij nog maar pas met zijn gezin
herenigd en had in de Van Reynstraat
een woning gekregen, die hij had
vertimmerd om zijn acht kinderen te
herbergen. Maar nu was alles anders.
In de tweekamerwoning in de Croos-
wijksestraat 20a lagen de matrassen
op de grond. Wat aanvankelijk een
nacht zou duren, was nu al enkele
maanden een feit. Alle instanties lie-
ten het afweten. Altijd heb ik de pers
als een bondgenoot in mijn politie-
werk ervaren. Ik nam contact op met
de pers. Het Rotterdams Nieuwsblad
toonde belangstelling voor dit schrij-
nende verhaal en besteedde er een
halve pagina aan met een familiefoto.
Binnen een dag werd een woning in
Crooswijk ter beschikking gesteld.
Mijn hele loopbaan heb ik contact
gehouden met het gezin. Zij hebben
mij veel geleerd over de Marokkaanse
cultuur en de islam.
Crooswijkse gemeenschapszin redt gezin
Dinsdag 31 maart 2015 . Jaargang 11, nr 7
Deze week o.a.:
Museum Rot-
terdam 40-45
heropend
Pag. 3
Terug naar
het paradijs
Pag. 7
Mest van
veemarkt
Pag. 9
Een ijskoude
redding
Pag. 15
Met een van de geredde kinderen op zoek naar moeder
Oplage: 122.000 ex.
Een van de redders naast Karels
T 010 418 23 33 (dag en nacht) |
Helpt senioren grip op hun leven te houden
Uw erfrechtelijke en administratieve
zaken op orde voor een onbezorgde
prettige oude dag!
085 401 87 37
Mw. mr. Ruby Kaersenhout
Cypresbaan 31a
2908LT Capelle a/d IJssel
S
T
R
A
K
S
!
EVENT
2015
“Een nieuwmoment
rondom Ouder worden”
Zie advertentie op pagina 18!
GENIET 1
e
EN 2
e
PAASDAG
VAN HET UITGEBREIDE
BRUNCHBUFFET!
PASEN OP DE BEREN BOOT!
Parkhaven (tegenover de Euromast) Rotterdam
Reserveerviawww.berenboot.nlof010 -436 19 11
VOLWASSENEN
29,50 P.P.
KINDEREN
(3T/M 12 JAAR)
19,50 P.P.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook