De Oud Rotterdammer Week 26 - page 1

De Oud
Op mijn tomeloze speurtoch-
ten naar Rotterdamse cafés
belandde ik in de Jacob Cats-
straat nr. 68 bij café Jacob
Cats, voorheen Hameetman.
Toen ik dit prachtige café
verliet, trof ik aan mijn lin-
kerhand op de hoek van de
Branco van Danzigtstraat op
nr. 53b een nostalgisch uit-
ziend pandje aan. Gehinderd
door een overdosis interesse
pakte ik mijn camera en
maakte ‘n prentje. Het bleek
een kapsalon te zijn en de
eigenaar, die mij aan ‘t werk
zag, trad naar buiten om een
praatje te maken.
Aad Assman is de naam, een in
Overschie geboren kapper die al ruim
52 jaar het vak uitoefent. Aad vertelt:
“Deze zaak bestaat al sinds 1937. Ik
werk hier al 47 jaar en doe het werk
nog steeds met groot plezier. Ik ben
als veertienjarige begonnen op het
Pijnackerplein bij kapper Hoomkens
en heb daar drie jaar gewerkt en
aardig wat van het vak geleerd. Eerst
alleen maar inzepen en daarna - ik was
zestien - zelf scheren. In 1969 ben ik
op mijn negentiende als leerling hier
begonnen bij de heer Pleune, een zeer
kordate man die als eerste eigenaar de
zaak heeft geopend. In 1982 nam ik
de zaak als tweede eigenaar over. Ik
volgde op de technische club vele cur-
sussen en leerde alle kniptechnieken.
In de weekenden waren er door het
hele land kappers- (knip)wedstrijden.
Door de vele aanloop heb ik een col-
lega in dienst gehad, een jonge kerel,
Norbert van de Weel, die veel en goed
met de tondeuse overweg kon. Zo
goed dat vele mensen liever door hem
dan door mij werden behandeld.
Handtondeuze
Eigenlijk is de salon vergelijkbaar met
een gezellige huiskamer waar vele
vaste trouwe klanten hun hele hebben
en houwen komen vertellen, familie-
gebeurtenissen, vakanties, werkzaam-
heden, alles wordt hier onder het
knippen en soms met een kopje leut
of fris drankje besproken. Dat de zaak
een grote nostalgische sfeer uitstraalt,
is mede te danken aan de oude
gereedschappen zoals handtondeuse
en scharen waar ik in 1969 mee ben
begonnen. We hebben twee stoelen,
die beide elektrisch in hoogte zijn te
verstellen, dat spaart de knieën, want
bij de hydraulische moet je ze zelf met
een voet oppompen, hetgeen menig
kapper z’n knie kost.
Ook heb ik nog steeds een aquarium
op de toonbank staan, waar vooral
kinderen plezier aan beleven en voor
de grijze AOW’ers geeft het een be-
paalde rust. Als je een klant nog nooit
eerder hebt geknipt, dan heb je meteen
een onderwerp van gesprek. Waar
vind je dat nog?
Afspraken maken doe ik niet. Loop
gewoon even binnen, er is tijdens de
wachttijd een drankje voor handen,
terwijl de wachtenden gezellig een
praatje maken. Zie mijn zaak maar
als een sociaal ontmoetingsoord. Ik
vind dat ook een bepaalde service
naar de vaste klanten, die elke vijf
of zes weken terug komen. Wanneer
ik word gevraagd of ik een slecht ter
been zijnde of zieke klant thuis kan
komen knippen, is dat voor mij geen
probleem, hoort bij de service van Aad
Assman.
Het leuke Oude Noorden
Waar ik ook nog even aandacht voor
vraag, is de buurt. Het gaat steeds
beter hier in het Oude Noorden. Na-
tuurlijk heb je hier meerdere kappers
zitten, maar dat zijn natuurlijke ‘con-
culega’s’ . Neem het Zwaanshals, ver-
gelijk dat eens met tien jaar terug. Het
is nu een heel gezellige ‘big booming
straat’ geworden, zaken als Kookpunt,
de BEL, Tosca en noem maar op
zijn echt trekkers voor bewoners uit
andere delen van Rotterdam.”
Terwijl Aad voor mij een koud biertje
serveert, doe ik een poging een leuke
slotvraag te verzinnen, maar dat is niet
zo simpel voor een eenvoudig mens
zonder journalistieke achtergrond.
Maar er schiet er mij een te binnen!
“Hoe lang ga je nog door?” ( Hij is
tenslotte al 67 jaar)
Aad : “ik zeg altijd: Je werk is een
heel groot deel van je leven, als je
dat plezierig doorbrengt dan breng
je een heel groot deel van je leven
leuk door. Daarom zal ik doorgaan
zolang mij dat mij gegeven is en ik er
plezier in heb. Ik voel me nog gezond.
Ophouden zie ik nog niet gebeuren.
Trouwens de buitenboel is net weer
opnieuw in de verf gezet en de nieuwe
markiezen zijn in aantocht, dan gaat
er weer aardig wat uit de knip. En dat
gaan we dus maar weer snel terug in
de knip knippen.”
Rob P. Kanaar.
De kapsalon als ontmoetingsoord
Dinsdag 23 juni 2015. Jaargang 11, nr 13
Deze week o.a.:
Handige
vaders
Pag. 5
Jubileum
Landzicht,
Pag. 7
Recherche
misleid
Pag. 9
Ommoordse-
straat
Pag. 19
De kapsalon in vol bedrijf, foto inekekey.nl
Oplage: 122.000
Op de hoek Jacob Catsstraat - Branco van Danzigtstraat
T 010 418 23 33 (dag en nacht) |
ZORG
Ontzorgtenruimtwaargewenst
Wijzijnugraagvandienst
Zorgruim is er om te ontzorgen
en ontruimen waar gewenst.
Laatzorgruimenuhelpenmethet
leegruimenvanuwwoningofbedrijf.
•Kleineherstelwerkzaamheden
•Wittenvanmurenenplafonds
•Vloerbedekkingverwijderen
Contact
T0111850864
M0648512005
Inmijnomgevingmerkte ikdatvooralouderemensen
behoeftehebbenaanuitgebreideondersteuningenadviesbij
eenverhuizingofhet leegruimenvanwoningen.
Waarmoetenmensenzonderveel familieofvriendenmethun inboedelnaartoe
alszekleinergaanwonen?Ofwat tedoenbijeensterfgeval?
Zorgappartementenmoetennaeenoverlijdenmeestalsne
maardenabestaandenhebbenopdatmomentvaak
wel ietsandersaanhunhoofd.
T 0111 85 08 64
M 06 4851 2005
i
Zorgrui is er om te
ontzorgen en ontruimen
waar gewenst.
Laat zorgruimen u
helpen met het
leegruimen van uw
woning of bedrijf.
Wij zijn u graag van dienst
2e kaartje helft
van de prijs
*
.
*4,60 exl 3D
geldig t/m 31-08-2015
v.h. KAPSALON PLEUNE
JACOB CATSSTRAAT 53
3035 PC ROTTERDAM
TEL. 010 - 465 93 63
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook