De Oud Rotterdammer Week 28 - page 23

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 7 juli 2015
pagina 23
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. hoofdstad van Cyprus; 7. haardracht van eind jaren vijftig; 12. soort springstof; 13. naam van eerste ruimte-
vaarthondje; 14. vrouwtjesschaap; 15. vanaf (afk.); 17. Engelse titel; 19. oud Nederland betaalmiddel; 21. heden;
22. woonboot; 24. Europees land; 27. gewestelijk (afk.); 28. spoorstaaf; 30. Chinese vermicelli; 31. lichaamsdeel;
32. overwinning; 33. werkschuw; 35. fotoboek; 37. kerkviering; 38. oude (kunst)voorwerpen; 41. ogenblik; 42. band
om een ton of vat; 44. bittere afgunst; 46. agrariër; 47. toezichthouder op de telecommunicatie; 48. levensgezel; 49.
schrijfvloeistof; 50. moederkonijn; 52. roemer (bokaal); 54. helaas (spijtig); 56. schil (vel); 58. controle na behande-
ling; 61. lidwoord; 62. bitterkruid; 64. sprekende vogel; 65. deel van gelaat; 67. nagerecht; 68. muurholte; 70. nadien;
72. asvaas; 73. werelddeel; 76. flesafsluiting; 77. rivier in Noord-Brabant; 78. hetzelfde; 79. putemmer; 81. langspeel-
plaat (afk.); 82. verfrissing; 83. gezongen toneelspel; 84. troefkaart; 86. diefstal (kraak); 87. schadelijk (ongunstig).
Verticaal
1. Spaanse landstreek en wijngebied; 2. cent (afk.); 3. gewicht; 4. geluidloos; 5. Nederlandse prinses; 6. roeispaan; 7.
luchtledige ruimte; 8. deel van mond; 9. armzalige woning; 10. bolgewas; 11. zacht glanzende stof; 16. bontgekleurde
papegaai; 18. sterke drank; 20. ernstig; 21. schuine kant van een beitel; 23. Schotse rok; 25. huidverharding; 26.
harde schreeuw; 27. deel van een riem; 29. iemand die niets uitvoert; 32. plaats in Zeeland; 34. Europeaan; 36.
legendarische popgroep; 37. afgemat; 39. fijne leersoort; 40. metaalsoort; 42. met het oor waarnemen; 43. uitbouw
aan een huis; 45 voertuig; 46. dierenmond; 51. onnozel persoon; 53. laboratorium (afk.); 54. deel van het jaar; 55.
bruine zeevis; 56. egaal (vlak); 57. rivier in Rusland; 59. plaats of regio; 60. lachwekkend; 62. benevens (evenzeer);
63. plaats in Italië; 66. tijdperk; 67. vervroegde uittreding (afk.); 69. baardje; 71. duinheuvel; 73. opera van Verdi; 74.
kraaiachtige vogel; 75. zwemvogel; 78. mannetjesbij; 80. schuw dier; 82. bakboord (afk.); 85. laatstleden (afk.).
Voetbal is de grootste sport in Nederland en ver daarbuiten. Toch is er ook een grote groep die er helemaal, maar
dan ook helemaal, niets aan vindt. Als ze de tv aanzetten en zien voor de zoveelste keer een wedstrijd op het scherm
is hun dag verpest, terwijl er een rits aan zenders is waar niemand tegen een bal aantrapt. De voetbalhaters hebben
ongetwijfeld fijne weken achter de rug. De oplossing van de puzzel luidt:
Fijn he, een tijdje weinig voetbal
De vijf winnaars zijn J.C. Vlak uit Delft, H.M.J. Dullens uit Rotterdam, M. Koning van Dam uit Ouderkerk ad IJs-
sel, M.D. Pama uit Rotterdam en A.C. Hut uit Spijkenisse. Zij ontvangen de CD World Cruise van The 3 Jacksons.
Voor de puzzel in deze krant hebben we als prijs de cd ‘Onder de
trap’ van Wim de Boek, die in 2005 veertien Rotterdammers laat
vertellen over hun herinneringen aan dat vreselijke bombarde-
ment op 14 mei 1940. Zij vertellen wat hen van die verschrikkin-
gen is bijgebleven. Destijds meenden ze dat ze in een schuilplaats
onder de trap relatief veilig waren voor het bommengeweld;
vandaar de titel van deze cd. Een kostbaar tijdsdocument dat de
impact van het bombardement op de Rotterdammers van toen helder weergeeft.
Stuur uw oplossing voor vrijdag 17 juli naar postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
aan den IJssel of via
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal
1. hoofdstad van Cyprus; 7. haardracht van eind jaren vijftig; 12. soort springstof; 13.
naam van eerste ruimtevaarthondje; 14. vrouwtjesschaap; 15. vanaf (afk.); 17. Engelse titel; 19. oud
Nederland betaalmiddel; 21. heden; 22. woonboot; 24. Europees land; 27. gewestelijk (afk.); 28.
spoorstaaf; 30. Chinese vermicelli; 31. lichaamsdeel; 32. overwinning; 33. werkschuw; 35. fotoboek;
37. kerkviering; 38. oude (kunst)voorwerpen; 41. ogenblik; 42. band om een ton of vat; 44. bittere
afgunst; 46. agrariër; 47. toezichthouder op de telecommunicatie; 48. levensgezel; 49. schrijfvloeistof;
50. moederkonijn; 52. roemer (bokaal); 54. helaas (spijtig); 56. schil (vel); 58. controle na behandeling;
KRUISW
UZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
83 56
40 3 72 78
7 47 59 28 54 5 73 18
67 51 29 27 8
44
31
35
63 43
32 14 37 25 80
Horizontaal
1. hoofdstad van Cyprus; 7. haardracht van eind jaren vijftig; 12. soort springstof; 13.
naam van eerste ruimtevaarthondje; 14. vrouwtjesschaap; 15. vanaf (afk.); 17. Engelse titel; 19. oud
Nederland betaalmiddel; 21. heden; 22. woonboot; 24. Europees land; 27. gewestelijk (afk.); 28.
spoorstaaf; 30. Chinese vermicelli; 31. lichaamsdeel; 32. overwinning; 33. werkschuw; 35. fotoboek;
37. kerkviering; 38. oude (kunst)voorwerpen; 41. ogenblik; 42. band om een ton of vat; 44. bittere
afgunst; 46. agrariër; 47. toezichthouder op de telecommunicatie; 48. levensgezel; 49. schrijfvloeistof;
50. moederkonijn; 52. roemer (bokaal); 54. helaas (spijtig); 56. schil (vel); 58. controle na behandeling;
61. lidwoord; 62. bitterkruid; 64. sprekend v gel; 65. deel v n gelaat; 67. agerecht; 68. muurholte;
70. nadien; 72. asvaas; 73. werelddeel; 76. flesafsluiting; 77. rivier in Noord-Brabant; 78. hetzelfde; 79.
putemmer; 81. langspeelplaat (afk.); 82. verfrissing; 83. gezongen toneelspel; 84. troefkaart; 86. dief-
stal (kraak); 87. schadelijk (o gunstig)
Verticaal
1. Spaanse landstreek en wijngebied; 2. cent (afk.); 3. gewicht; 4. geluidloos; 5. Nederland-
se prinse ; 6. r ispaan; 7. luchtledige ruimte; 8. d el van mond; 9. armzalige woning; 10. bolgewas;
11. zacht glanzende stof; 16. bontgekleurde papegaai; 18. sterke drank; 20. ernstig; 21. schuine kant
van een beitel; 23. Schotse rok; 25. huidverharding; 26. harde schreeuw; 27. deel van een riem; 29.
iemand die niets uitvoert; 32. plaats in Ze la d; 34. Europeaan; 36. legendarische popgroep; 37.
afgemat; 39. fijne leersoort; 40. metaalsoort; 42. met het oor waarnemen; 43. uitbouw aan een huis;
45 voertuig; 46. dieren ond; 51. onnozel persoon; 53. laboratorium (afk.); 54. deel van h t jaar; 55.
bruine zeevis; 56. egaal (vlak); 57. rivier in Rusland; 59. plaats of regio; 60. lachwekkend; 62. bene-
vens (evenzeer); 63. plaats in Italië; 66. tijdperk; 67. vervroegde uittreding (afk.); 69. baardje; 71. duin-
heuvel; 73. opera van Verdi; 74. kraaiachtige vogel; 75. zwemvogel; 78. mannetjesbij; 80. schuw dier;
82. bakboord (afk.); 85. laatstleden (afk.).
KRUISWOORDPUZZEL
GEZOCHT:
MANNELIJKE SENIOREN (66-85)
Beweegt u minder dan dat u zou willen
en bent u minder krachtig dan vroeger?
Doe mee aan een onderzoek naar verminderende
beweging bij senioren en het verband met de stofwisseling.
Het onderzoek bestaat uit 2 onderzoeksdagen, een
terugkommoment en een afsluitend telefoongesprek.
U ontvangt een vergoeding van € 590,00.
Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op:
U kunt ook mailen naar
of bellen met
071-5246464. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24
Powered by FlippingBook