De Oud Rotterdammer Week 28 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 7 juli 2015
pagina 24
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 Rotterdam
Tel.: 010 - 27 13 800
Email:
Web:
Aandezepublicatiekunnen
geen rechtenwordenontleend.
Humanitasnieuws
Eenzaamheid de deur uit!
Coaltie Erbij Rotterdam organiseerde debat bij Humanitas
Humanitas Home Start zoekt gezinsmaatjes!
Jubilerende Home Start, nu ook van start in Schiedam, zoekt nog vrijwilligers
Extra huishoudelijke hulp voor een lagere prijs!
Een regeling voor alle Rotterdammers met Wmo indicatie
Humanitas buddyzorg maakt het verschil
Succesvolle Humanitas dienstverlening zoekt nieuwe vrijwilligers
Like ons op facebook en blijf op de hoogte!
Een maand geleden, vierde Humanitas Home Start het tienjarig jubileum in Rotterdam. Ruim 200 vrijwilli-
gers en hun Home Start gezinnen brachten een gezellige dag door in het Plaswijckpark. Wethouder Hugo
de Jonge, verantwoordelijk voor Onderwijs, Jeugd en Zorg, vierde de mijlpaal mee. Naast Rotterdam en de
nieuwe gemeente Nissewaard (voorheen Spijkenisse en Bernisse) is Home Start sinds 1 juli ook van start
gegaan in Schiedam, in de wijken Noordrand en Groenoord. Er wordt gestart met een pilot en afhankelijk
van de evaluatie wordt eind van het jaar gekeken of er verdere uitrol over de stad kan plaatsvinden.
Home Start opvoedingsondersteuning
Elk gezin maakt wel eens een periode door
waarin het even niet zo goed gaat. Meestal
kunnen gezinnen de problemen zelf opa
lossen maar soms kan een luisterend oor
en ondersteuning door een getrainde vrija
williger uitkomst bieden. Home Start kopa
pelt vrijwilligers die zelf ook ouder zijn, aan
gezinnen waar ten minste één kind jonger
is dan zeven jaar. Daarnaast kunnen er naa
tuurlijk ook oudere kinderen in het gezin
zijn. De basis van het contact is gelijkwaara
digheid en vertrouwen. De vraag van het
gezin en de dingen die nog wel goed gaan
staan centraal. De vrijwilliger, die wekelijks
bij het gezin thuis komt, neemt de tijd om
te luisteren en geeft een steuntje in de rug. Aan de inzet van vrijwilligers zijn voor het gezin geen kosten verbonden.
Vrijwilligers gezocht
Om alle gezinnen die dat nodig hebben te kunnen helpen zoekt Home Start nieuwe vrijwilligers die zich als ‘maa
tje’ van een gezin willen inzetten. Wie interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan kan voor meer infora
matie bellen naar 010 – 265 39 30 (Noord) en 010 – 419 61 93 (Zuid). Voor meer achtergrondinformatie kun je ook
vinden op
.
Sinds 2004 biedt Buddyzorg van
StichtingHumanitas sociaal-emo-
tionele ondersteuning aan men-
sen met een ernstige chronische
en/of levensbedreigende ziekte.
Mensen met bijvoorbeeld kanker,
MS, Huntington, ME, Reuma, ALS,
Hiv, of een andere chronische
ziekte, kunnen bij Humanitas een
buddy aanvragen.
Groot belang
Een buddy kan voor iemand die
ernstig ziek is net het verschil maa
ken, door intensief contact te ona
derhouden, een vertrouwensband
op te bouwen en met iemand te
kijken hoe de kwaliteit van leven
kan worden verhoogd. In deze tijd
is aandacht voor elkaar zeker niet
meer vanzelfsprekend, en het is
lang niet altijd mogelijk om dit in je
eigen omgeving te realiseren. Zeker
voor mensen die ernstig ziek zijn
kan deze ondersteuning van groot
belang zijn.
Vraag neemt toe
De vraag naar buddy’s neemt toe
en Humanitas is dan ook dringend
op zoek naar nieuwe vrijwilligers
die buddy willen worden. Mensen
die belangstelling hebben kunnen
zich aanmelden via telefoonnuma
mer: 010 – 425 01 15 of via het cona
tactformulier op de website.
De Rotterdamse wethouder voor Onderwijs, Jeugd en Gezin, Hugo de Jonge
reikt de prijs uit aan de mensen van Buuvpraktijk.
Doel
Buddyzorg stelt zich ten doel om
mensen te helpen de kwaliteit van
hun leven te verhogen en te vera
beteren door de inzet van buddy’s.
Buddy’s zijn vrijwilligers die sterk
gemotiveerd zijn en vanuit accepa
tatie en betrokkenheid mensen
bijstaan. Bijvoorbeeld door naar
iemand te luisteren, samen te praa
ten, mee te denken, te ondersteua
nen bij een afspraak in het ziekena
huis, te helpen bij het regelen en
uitzoeken van zaken of samen afa
leiding en ontspanning te zoeken
zoals een terrasje pikken, wandea
len of naar de film
.
Coalitie Erbij Rotterdam stimuleert aandacht voor het thema een-
zaamheid en wil een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen en
verspreiden van de opgedane kennis over eenzaamheid.
Op jongstleden donderdag 25 juni organiseerde Coalitie Erbij Rotterdam,
in het gebouw van Humanitas aan de Pieter de Hoochweg, het expositiea
debat: Eenzaamheid de Deur uit!
Van tevoren waren denkbeelden over eenzaamheid ‘gevangen’ in beelden
door Ministerie van Verhalen*. Onder de bezielende leiding van het team
van Ministerie van Verhalen gingen professionals en vrijwilligers met elkaar
in gesprek over manieren om eenzaamheid’ de deur uit te krijgen’.
Een onderdeel van het programma waren de zes beknopte presentaties
(pitches) van goede initiatieven in Rotterdam. De winnaar van deze pitches
was de ‘Buuvpraktijk’ met hun ‘cratedates’: straatbewoners zetten een van
kratten gemaakte bank voor hun deur en vragen steeds voorbijgangers
even plaats te nemen en te praten over van alles…Dit werkt wonderwel! De
Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor Onderwijs,
Jeugd en Zorg en zeer betrokken bij de eenzaamheidsproblematiek, reikte
de Award uit. De prijs bestaat uit een eervolle vermelding op de website
van
en een geldprijs van € 1.000,a, om in de
Week tegen de Eenzaamheid, die dit jaar plaatsvindt van 24 september t/m
3 oktober, ook nog iets extra’s te kunnen doen. Alle andere goede initiatiea
ven die een pitch hebben gehouden krijgen ook een vermelding op de site
van Coalitie Erbij Rotterdam.
*) Ministerie van Verhalen maakt zich sterk om door het gebruik van beeld en
verhalen abstracte (beleids-)concepten tot leven te wekken. Om daar het hart
en hoofd van de gebruikers mee te winnen.
Binnen het actieprogramma ‘Voor Mekaar’ van de gemeente Rotterdam
worden allerlei activiteiten ondernomen om sociaal isolement te herkena
nen. Een van die acties is het bezoeken van mensen van 75 jaar en ouder.
Getrainde vrijwilligers gaan vanaf september bij deze ouderen op huisbea
zoek. Om te vragen hoe het met hen gaat en of ze iets nodig hebben. In Rota
terdam zijn allerlei leuke en interessante activiteiten voor ouderen, alleen is
de drempel om uit huis te gaan vaak hoog en mensen zijn niet altijd op de
hoogte van de mogelijkheden. Ook daar voor is het huisbezoek bedoeld.
Heeft u een sociaal hart en voelt u zich betrokken bij ouderen? Kunt
u goed luisteren en bent u bij voorkeur 2 dagdelen beschikbaar in de
periode september t/m november 2015? Vraag dan meer informatie
of meld u aan bij
of via nummer
010 – 269 11 00.
Eerst worden de ouderen in de wijken Oud en Nieuw
Crooswijk, Hillesluis, Oud Mathenesse, Witte Dorp, Tussendijken en Hoogva
liet Noord bezocht. We zien graag dat vrijwilligers – die in tweetallen de oua
deren gaan bezoeken – bij voorkeur afkomstig zijn uit een van deze wijken.
In 2016 komen de andere (accenta) wijken aan bod.
Coalitie erbij Rotterdam bestaat – tot nu toe – uit deze partijen:
Humanitas, MDR+, RadarWmo, Sensoor, SOL netwerk en Thermiek.
Voor € 5,a koopt u bij Humanitas in
2015 een voucher (een tegoedbon)
voor één uur (extra) huishoudelijke
hulp.
Per jaar is er een maximum aantal
vouchers beschikbaar. U kunt maxia
maal 52 vouchers per jaar kopen.
Voor wie is de regeling bedoeld?
Deze regeling is voor alle Rottera
dammers met een Wmoaindicatie
voor zorg en ondersteuning. Ook
voor personen met bijvoorbeeld
een indicatie voor Vervoer op Maat,
een rolstoel of scootmobiel of
voor Dagbesteding kunt u voua
chers kopen.
U kunt de vouchers gebruiken als
aanvulling op de ondersteuning
die u nu al krijgt, om bijvoorbeeld
bepaalde werkzaamheden wat vaa
ker te laten uitvoeren. Of omwerka
zaamheden te laten uitvoeren
waar u geen indicatie voor heeft
zoals hulp bij de boodschappen of
hulp bij strijken.
Voucher kopen?
Bel met de klantenservice van Hua
manitas (
010 - 27 13 800
) en laat
weten hoeveel vouchers u wilt en
wanneer u deze wilt inzetten. Per
eamail kan ook: klantenservice@
stichtinghumanitas.nl. U kunt ook
vouchers reserveren bij uw klantada
viseur.
Ook als u geen cliënt bij Humania
tas bent kunt u bij ons terecht voor
vouchers!
Voor de betaling van de vouchers
ontvangt u van ons een factuur.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook