De Oud Rotterdammer Week 32 - page 11

Ik snap best dat er voordelen aan ver-
bonden zijn; je kunt info van het net
halen, kaartjes reserveren enzovoort.
Maar als ik naar de de bios ga, koop
ik gewoon bij het loket een kaartje,
hetzelfde geldt voor een museum, of
expositie.
Ik schilder, lees veel echte boeken,
maak cryptogrammen. Ik heb altijd
een ouder hondje uit het asiel, om ze
nog een paar goede jaren te geven,
kortom, genoeg te doen zonder online
te zijn. Nu heb ik in mei bericht
gekregen van het woonfonds. Vanaf 2
september ontvang ik geen papieren
post meer, alleen nog e-mail. Natuur-
lijk heb ik bezwaar gemaakt, ik heb
geen computer, nooit gehad en nooit
mee gewerkt, dit is toch een vrij land,
er zijn keuzemogelijkheden enzovoort.
Vrij vertaald luidde het antwoord:
“Jammer, niets mee te maken en een
echte brief is te duur en er volgt geen
verdere correspondentie met betrek-
king tot mijn klacht.”
De minachting voor ‘mijn soort
mensen’ droop van het papier af, wie
denken ze wel dat ze zijn, wij zijn er
niet voor het woonfonds, zij zijn er
voor ons.
Vierde Huis
Op 20 juni ontving ik een brief van
het Vierde Huis met dezelfde inhoud.
Over elf dagen is er alleen nog via
internet communicatie mogelijk. Ik
ontvang 33 euro per maand van het
Vierde Huis. Dat geld kan ik dus niet
meer aanvragen, dat betekent voor mij
extra huurverhoging van 14%! Ik heb
geen familie of vrienden die ik om
hulp kan vragen! Als advies krijg ik:
“Gaat u maar naar een buurtteam bij
u in de buurt. Via deze link
-
peldepup kunt u het buurthuis vinden.”
Hallo, als ik thuis
depup kan intypen, heb ik dat niet
nodig. Alsof je een blinde een folder
meegeeft en zegt: “leest u deze maar
even door, daar staat alles in.” Ik heb
het Vierde Huis geschreven, maar je
weet al wat ze antwoorden: “Te duur.”
Ze bedoelen eigenlijk: “De meeste
mensen hebben een e-mailadres en als
u dat niet heeft, wat doet u dan nog in
dit land.”
Postkantoren
Dit is toch een vrij land, je mag
toch zelf weten waar je je geld aan
besteedt. Wij zijn, denk ik, het enige
land zonder postkantoren, contant geld
willen ze liever vandaag dan morgen
weg hebben, de ov-chipkaart is ouder-
wets (net vijf jaar oud, of net niet), je
moet betalen per telefoon, nog even en
we hebben nergens meer zeggenschap
over en ze weten alles over je.
Fijn voor bijvoorbeeld de ziektekos-
tenverzekeraars: U eet veel te weinig,
te vet, te zout, u rookt, u drinkt, dat
gaat u premie kosten. U koopt hon-
denvoer, maar betaalt geen honden-
belasting. U boekt een reis, waar doet
u dat van? U bent met de trein naar
Groningen geweest, u was toch ziek
gemeld? U kijkt naar actiefilms, heeft
u snode plannen?
Ze veranderen zelfstandige mensen,
die prima functioneren, in hulpbe-
hoevenden, je wordt verbannen uit de
maatschappij! Het gaat er niet om dat
ik tegen ‘vooruitgang’ ben (wat dat
dan ook is in dit geval), maar ik wil
wel de keuze hebben om ergens aan
mee te doen of niet, die kans wordt
mij ontnomen, en dat maakt mij hels.
AOW
Zolang brievenbussen nog niet bij de
wet verboden/dichtgespijkerd zijn, is
dat nog steeds een prima oplossing
voor mensen zonder pc. Mijn grote
angst is dat ik volgend jaar geen AOW
krijg/kan aanvragen; zonder pc geen
AOW. Ondertussen ben ik al weken
zwaar depressief van al dit gesodemie-
ter. Ik denk dat alle instanties die zo
‘lekker’ bezig zijn, geen idee hebben
waar ze mee bezig zijn: het kan ook
zijn dat het ze totaal niet interesseert.
De maatschappij ontmenselijkt in rap
tempo.
Naam bij de
redactie bekend
Alsof je een blinde een brief meegeeft
Ik zal mij even voorstellen, ik ben 64 jaar, heb op de HBS gezeten. Ik erger me aan dat er een groep
is, (vaak ouderen), die de maatschappij sluipenderwijs aan het uitsluiten is, namelijk zij die geluk-
kig zijn zónder computer. Vroeger konden ze je uit de kerk verbannen (of erger) als je niet deed of
dacht zoals de kerk deed of dacht, nu word je uit de maatschappij verbannen (langzaam aan) als je
niet meedoet met het computergebeuren.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 4 augustus 2015
pagina 11
Veel van de opnamen op deze gloed-
nieuwe cd verschijnen hier voor het
eerst of zijn min of meer zeldzaam.
De complete bezettingen, voor zover
te achterhalen, staan in het zorgvuldig
samengestelde cd-boekje met des-
kundige tekst van Skip Voogd en veel
bijzondere foto’s.
Op deze cd staan enkele zeld-
zame opnamen uit de oorlog van The
Ramblers, Ernst van ‘t Hoff, Dick
Willebrandts, Frans Wouters, Piet van
Dijk en Nederlandse beste crooner
Jan de Vries, maar de nadruk van deze
cd ligt op de naoorlogse jaren van de
bevrijding met swingende opnamen
van Sanny Day & The Millers, Frans
Poptie, Vincentino, Klaas van Beeck,
meester swing-accordeonist Johnny
Meyer, Peter Schilperoord, Dim
Kesber, Boyd Bachmann met de eerste
opnamen van trompettist Ack van
Rooyen, Mad Monsters, het orkest
Ger van Leeuwen, Jan de Mol, The
Slymasters met Annie de Reuver en
nog meer Ramblers het oudste en nog
altijd actieve orkest van Nederland.
Een bijzondere cd die veel nostalgi-
sche herinneringen aan de beroemde
radio-jaren van Hilversum zal oproe-
pen. Prijs: € 16,95
Aanbieding:
U kunt de cd ‘Meet The Bands’ los
kopen, maar ook in combinatie met
een speciale aanbieding
(zolang de voorraad
strekt) namelijk ‘The
Ramblers In Brussel
(1945-1948) - Rue des
Radis’ DJ 007. 24 titels
die The Ramblers tussen
1945 en 1948 opnamen
in Brussel. De cd werd
samengesteld door Skip
Voogd en werd enkele
jaren geleden uitgege-
ven door Doctor Jazz.
U kunt deze combinatie
aanschaffen voor €
21,95. De cd is ook los
te verkrijgen voor € 9,95.
Meet The Bands nieuwe cd Doctor Jazz
In het kader van 70 jaar Bevrijding heeft Doctor Jazz nog een tweede bijzondere herdenkings-cd sa-
mengesteld. ‘Meet The Bands - Onvergetelijke Nederlandse swingbands’ is een geweldige verzamel-
cd van Nederlandse swingorkesten (variërend van grote tot kleine bezetting) uit de periode 1943-
1958 met de nadruk op de jaren veertig en vijftig.
Naam + voorletters:..................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats: ..............................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................................
Email:.......................................................................................................................................................
Ja, ik bestel het boek De Rotterdamse arbeidsinzet à € 15,95
DE ROTTERDAMSE ARBEIDSINZET
Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of via onze webshop op
.
Een zeer ingrijpend aspect van de oorlogsjaren was de gedwongen tewerkstel-
ling van talloze mannen in de Duitse oorlogsindustrie. Zij werden weggerukt
uit het gezin, waarvan moeder, dikwijls met een of meer kinderen, daarna alleen
voor de taak stond het gezin nog enigszins draaiende te houden. Albert Oosthoek
schreef hierover een aangrijpend boekje, dat een voortreffelijk beeld schetst van
die moeilijke periode.
Naam + voorletters:..................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats: ..............................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................................
Email:.......................................................................................................................................................
Ja, ik bestel Meet the Bands van Doctor Jazz voor € 16,95
Ik maak gebruik van de speciale aanbieding van Meet the Bands van Doctor Jazz
samen met ‘The Ramblers In Brussel (1945-1948) – Rue des Radis’ DJ 007 voor € 21,95
MEET THE BANDS ONVERGETELIJKE NEDERLANDSE SWINGBANDS
Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of via onze webshop op
In het kader van 70 jaar Bevrijding heeft Doctor Jazz een tweede bijzondere
herdenkings-cd samengesteld. ‘Meet The Bands – Onvergetelijke Neder-
landse swingbands’ is een geweldige verzamel-cd van Nederlandse swing-
orkesten (variërend van grote tot kleine bezetting) uit de periode 1943-1958
met de nadruk op de jaren veertig en vijftig.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook