De Oud Rotterdammer Week 32 - page 21

Lijnbaan mulo
De Lijnbaan mulo wekt bij mij allerlei
associaties op. Ook in mijn tijd, 1958
in de eerste klas, was de heer Knegt-
mans de directeur, die er prat op ging
dat zijn nichtje een bekend actrice
was. Hij gaf mij ook Frans en deed dat
inderdaad in het Frans als je voor het
bord moest verschijnen. Ik herinner
mij nog goed dat ik een beurt voor
het bord kreeg en een aantal moeilijke
woorden moest opschrijven en sterke
werkwoorden moest vervoegen. Het
ging dan natuurlijk met name om
de moeilijke vervoegingen, zoals
Participe passé, Présent du subjonctif,
Passé simple, Imparfait enzovoort. Ik
kwam daar heel goed doorheen, mede
vanwege mijn kennis van het Frans,
opgedaan tijdens de speciale lessen op
de lagere school voor 25 cent per les
van meester Vilijn. Nu, ruim 50 jaar
later, zou ik dat niet meer kunnen en
weet zelfs niet meer wat die termen
precies inhouden. De Lijnbaan mulo
was modern. De leerlingen gingen
naar de leraar/lerares toe die zijn/
haar eigen klaslokaal had. Dus een
druk verkeer in de gangen en op de
trappen bij klaslokaalwisselingen
en de conciërge moest in de gaten
houden dat wij strikt achter elkaar aan
de rechterkant liepen. De directeur
had een passie voor kunst en muziek
en wij hebben optredens gehad van
bijvoorbeeld een jazztrio en Rosa
Spier, de bekendste harpspeelster van
Nederland, die ik hielp haar harp uit
de aanhangwagen van haar auto te
halen. Tijdens dansles had ik eens een
aanvaring gehad met de directeur. Uit
verveling hadden een klasgenoot en
ik tijdens de dansles ijsblokjes gepakt
en bij een aantal meisjes achter in hun
jurkjes gegooid. Zij vertelden dit aan
de directeur en wij werden drie dagen
van school gestuurd. Het was allemaal
heel onschuldig en dat waren in feite
alle leerlingen. Achteraf denk ik dat
dit de eerste lichting leerlingen was
die na de oorlog werd geboren en die
zonder zittenblijven de lagere school
had afgemaakt en daarna ook de mulo
doorliep zonder te blijven zitten. Zo
groen als gras verlieten wij de Mulo.
Theo Versloot,
Lift
In De Oud-Rotterdammer van 7 juli
staat op pagina 21 een artikel over een
tabernakellift. Ik denk dat de schrijver
een paternosterlift bedoelt. Deze naam
is afgeleid van een rozenkrans ofwel
een paternoster. Bij dit systeem zijn
de liftkooien aan elkaar gekoppeld
en vormen zo als het ware een soort
rozenkrans. Ze blijven steeds in bewe-
ging, zodat men altijd in een lift stapt
die in beweging is. Ondanks de be-
veiligingen die bij zo’n lift aanwezig
waren om ongelukken te voorkomen,
worden ze nu niet meer gebruikt, want
in de praktijk ging er nog wel eens
iets mis. Even deze opmerking, Rinus,
bedankt voor je prachtige verhaal.
Frans Lindaart,
Slagerij Aegidiusstraat
Ik had een slagerij in de Aegidiusstraat
en heb daar een mooie tijd gehad! Er
zijn veel anekdotes en verhalen. Het
was een tijd van veel straathandel,
zoals twee visboeren, diverse bakkers-
karren, de lorrenboer, bloemen en de
melkwagen van Ab van der Wiel. Men
ontmoette elkaar buiten. Met de deur
gewoon open of met een touwtje uit
de brievenbus. Zaterdagmorgen om 7
uur stond de winkel al vol en werd er
volop pret gemaakt. In die 25 jaar zag
je de kinderen groot worden; van het
plakje worst tot volwassen mensen.
We verkochten veel vlees doordat de
eetgewoontes anders waren dan nu. In
het weekend iets extra’s in de pan; een
paar pond riblappen was heel gewoon!
We zaten op een hoekje van een krui-
sing tegenover schoenmaker Plomp,
groenteman Neele en de waterstoker.
Als het warm was, gooide men van
boven de slang naar buiten voor de
kinderen. En als het erg koud was,
kwamen ze soms een warm scholletje
brengen. We hebben hard gewerkt,
maar met veel plezier!
Leen Booster, 010-4470058
Middellandplein
Ik kan het niet laten te reageren op
het Middellandplein. Ik kom uit de
Oostervantstraat, tussen het politiebu-
reau en de waterstoker. Toen ik op de
kleuterschool en lagere school zat stak
ik viermaal per dag de weg over naar
vriendinnen, waarmee ik naar school
ging. Op de hoek Joost van Geelstraat
zat een Van der Meer & Schoep.
Daarboven woonde een klasgenoot.
Ook de huisarts en de apotheek zaten
op het plein. Boven Rex zat dans-
school Meunier & Frères; daar heb ik
drie speldjes gehaald. ‘s Zondagsmid-
dags naar het Smulhuis; iets verderop
in de Middellandstraat. Ik heb bij Van
Vliet gewerkt, tegenover Jamin. Tot
aan mijn trouwen heb ik daar altijd
rondgezworven. Ik had familie in
de Van der Poelstraat, de Joost van
Geelstraat en de Hendrik Sorghstraat.
Mijn ouders hebben 42 jaar in de
Oostervantstraat gewoond.
Henny Visser, Ameidestraat 282
3042 DC Rotterdam
Pensioenmiljoenen
Een mooi verhaal van Bram Ooster-
wijk over de miljoenen van Optas in
uw blad van 21 juli 2015. Vanaf 1975
tot mijn pensionering in november
1997 heb ik maandelijks premie
betaald aan Optas. Sinds 1997 heb ik
maandelijks hetzelfde brutobedrag
ontvangen, met andere woorden;
zonder indexering of inflatiecorrectie.
Daarom verbaast het mij dat in april
2014 688 miljoen euro is verdeeld
onder de havenwerkers; ik heb er
geen euro van ontvangen. Ik vind
dat anderen, die in de haven hebben
gewerkt en bij Optas waren verzekerd,
ook recht hebben op een deel van dat
bedrag. Het mag dan een ‘spannend’
boek zijn; het geeft mij ook een nega-
tieve, vieze smaak. Ik verwacht wel
meer reacties in Tante Post.
J.A. Hartog, Apollostraat 327
3054 TC Rotterdam
Spelletjes
Kort voor en direct na de oorlog
waren veel straatspelletjes populair.
Zoals hoepelen, lessie buut {wie niet
weg is, wordt gezien}, knikkeren,
loog, proppen schieten, een gevaarlij-
ke bezigheid die later verboden werd,
spiegelen {met een kleine spiegel
het zonlicht kaatsen}. Kinderen van
welgestelde ouders droegen schoenen.
Kinderen van arme ouders klompen en
ontvingen ‘steun’. De ouders moesten
zich tweemaal daags melden.
010 4604732
Spelletjes 2
Ik wil reageren op “wie kan er nog
tollen”. Ook ik ben van na de Tweede
Wereldoorlog. Bovenop de tol teken-
den we met kleurkrijt rondjes; als hij
dan draaide, was dat een mooi gezicht.
Touwtje springen; als je dat vlug al-
leen deed, heette dat ‘bommetje sprin-
gen’. Knikkeren was ook leuk. Na
de oorlog had je kalkknikkers, later
kwamen de glazen. Jongens speelden
met een houten kar op wielen, die
heette Vliegende Hollander. Bij lege
groenteblikken maakten we bovenaan
de zijkanten een gaatje; touwtje erdoor
en dan kon je ‘blik lopen’. Ik had een
leuke jeugd ook al was er weinig geld.
Ank van der Slik, 010-4209260
Schieweg
Ik reageer ik op de ingezonden stuk-
ken van W. Stam en C.J. Verver-van
Dipte. Aan de kant van de Rotterdam-
se Bank op de hoek Stadhoudersweg/
Schieweg zaten ook de herenmode-
zaak A. Dollee, Verweij, de Zwitserse
(later café De Postbank), Ijszaak Van
de Bergh (later café Het Vaatje) en op
de hoek Van der Meer & Schoep. Hen-
drikse zat op de Bergselaan. Leuk de
naam Van Helden te lezen. Dat is de
vader van mijn zwager. Op de andere
kant zat een belangrijke zaak voor kin-
deren, namelijk De Kindervriend en
ook Bata Schoenen. Op het stuk van
Verver-van Dipte wil ik opmerken dat
de groentezaak later Bongers heette
en dat Dane aan de kant van Bep van
der Heijden zat. Aan de overkant
zaten banketbakkerszaak Zimmerman,
drogist Peters en slagerij Stillebroer.
Vergeet niet de levensmiddelenzaken
op de Schieweg, zoals Van Westende,
Simon de Wit (nu café Schieweg) en
Schiereck. Ik ben in 1940 geboren en
getogen in de Borgesiusstraat 83B met
de zaak van Lambooij (kruidenier),
slager De Jong en de fietsenstalling
van Its Blaauw.
J. Asberg, Valeriusrondeel 559
2902 CR Capelle a.d. Ijssel
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 4 augustus 2015
pagina 21
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
Gitaar Peter Blanker
Als geboren Rotterdammers wonen
mijn vrouw en ik al ruim 40 jaar in het
Brabantse Oosterhout. Af en toe neemt
mijn zus een stapeltje Oud-Rotterdam-
mers mee, die ik met veel plezier lees.
Zo kwam het dat ik onlangs het artikel
“Dichter bij de muziek” van 5 augustus
2014 las. Hierin vertelt Peter Blanker
over zijn gitaarles en toen herinnerde
ik mij het navolgende voorval. Het was
1968, ik had net mijn rijbewijs gehaald
toen ik mijn eerste auto, een Deux
Chevaux met kenteken DX-98-75, kocht
voor 700 gulden. De verkoper was, jawel Peter Blanker, voor mij toen nog geheel onbekend. Na afwikkeling van de
vereiste handelingen reed ik vanuit Rotterdam Noord, ergens in de buurt van de Noordsingel, naar ons huis in de Dirck
Hoffstraat. Ik had klamme handjes, want je leert pas autorijden als je je rijbewijs gehaald hebt. Tijdens het avondeten
ging de telefoon: Peter Blanker. Hij was vergeten zijn gitaar uit de auto te halen en moest die avond nog optreden. Of ik
het instrument alstublieft in een café aan de Scheepstimmermanslaan zou kunnen afgeven. Zo gezegd zo gedaan, pas later
zijn wij erachter gekomen dat wij onze eerste auto van een bekende Rotterdammer gekocht hadden. Wij hebben nog vele
jaren plezier van deze wagen gehad en telkens als de naam Peter Blanker langskomt, moeten wij weer even aan boven-
staand voorval terugdenken. Inmiddels zijn wij er trouwens achter gekomen dat je De Oud-Rotterdammer ook perfect
online kan lezen. Hartelijk dank voor de vele mooie verhalen en nostalgische artikelen.
Joke en René de Graaf
Peter Troost
Mijn opa, de 91-jarige Rotterdamse volksschrijver Peter Troost, woont
sinds vijftien jaar in Rhoon. Hij komt nauwelijks de deur meer uit, maar is
nog actief met schrijven. Hij is auteur van talloze boeken en artikelen over
oud-Rotterdam. Over de stegen voor de oorlog, de Schiedamsedijk, het al-
ledaagse leven in die tijd. Zijn boeken zijn voorzien van foto’s en nostalgische
advertenties uit die tijd. Nu heeft hij deze boekjes, samen met mij, nieuw
leven ingeblazen. Met drie boeiende onderwerpen, waaronder de stegen, de
Schiedamsedijk, de dancings en lunchrooms. U kunt een boekje afhalen voor
€ 2,25 of laten verzenden voor € 3,75. Voor meer informatie belt u naar: 06-
15356796 of mailen naar
.
Heidi Dziedzic (kleindochter),
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24
Powered by FlippingBook