De Oud Rotterdammer Week 32 - page 22

Modeltreincatalogus
Vanwege een verhuizing zijn wij onze
treintjesverzameling aan het inventa-
riseren, omdat we niet alles kunnen
meenemen. Hiervoor hebben we een
catalogus nodig, bijvoorbeeld van
Meijer en Blessing, maar die konden
mij er niet aan helpen helaas. Welke
treintjesliefhebber in de omgeving van
Rotterdam heeft een catalogus van
Fleischmann en Roco voor ons. Zeer
recent hoeft niet, met een paar jaar
oud zijn we al heel blij.
Cobie Stoter
010-2020128
Zusjes Van Dam
Ik ben al een tijd op zoek naar oude
buurmeisjes, maar tot op heden is dat
niet gelukt. Misschien lukt het via uw
krant wel. Het gaat om drie zussen, die
van hun meisjesnaam Jannie, Maartje
en Francine van Dam heten. Ze woon-
den op het Reineveld in Rotterdam
zuid. Ria en Cobie Verhagen woonden
ook op het Reineveld, net als ik. Mijn
naam is Ronie Verhoogt.
Ronie Laman
Meisjesschool Pijnackerstraat
Mijn vrouw, Jopie Loeve, is geboren
in Rotterdam in 1936 in het huis aan
de Rotte en ging in de jaren ‘39/’43
naar een meisjesschool aan de
Pijnackerstraat (1e, 2e of 3e ???). Ze
is in 1944 met haar moeder (weduwe)
en zus Nel verhuisd naar Ruurlo.
Ze zoekt al jaren naar een foto of
gegevens van die school. Tot iemand
ons naar De Oud-Rotterdammer
verwees. Onze vraag is of bij de lezers
gegevens bekend zijn die ons verder
kunnen helpen.
Jopie en Bert van Bremen - Loeve
Rotjeknor
Als getogen Rotterdammer, 30 jaar
Rotterdam-west (Oud-Mathenesse),
loop ik al geruime tijd met de vraag:
Waar komt de bijnaam Rotjeknor van-
daan? Wie heeft die naam verzonnen;
wat is de afkomst?
Robert Groeneveld
Teun Visser
Ik zoek Teun Visser voor mijn vrien-
din. Teun heeft gewerkt bij Kieboom,
op het sluisje bij de Rosestraat. Wat ze
gehoord heeft, is dat hij kolensjouwer
was in de jaren 1945/1950. Ze zou
graag in contact komen met hem of
iemand van zijn familie of iemand die
hem heeft gekend.
Nel Krug-Trompert
Oud-collegaverkoopsters
Esders Kleedingmagazijn
Ik, Joyce Middelkoop, zou het heel
leuk vinden, in contact te komen met
oud-collegaverkoopsters van Esders
Kleedingmagazijn, uit de jaren vijftig.
Met een aantal collega’s trok ik graag
op, zoals naar Weert fietsen met Stiny
van de afdeling Kinderkleding en
meer ‘gekke dingen’. Esders aan de
Statenweg is al lang geleden opgehe-
ven, maar de herinnering leeft!
Joyce Middelkoop
0186 616390
Bedanken gastgezinnen van
toen
In de laatste jaren van de Tweede
Wereldoorlog zijn er in Friesland,
Groningen, Drenthe, Gelderland en
Overijssel veel kinderen opgevan-
gen om aan te sterken. Die kinderen
vonden bij verschillende gastgezinnen
een liefdevol warm nest en kwamen
weer op krachten door het heerlijke en
voedzame eten. Het ging hier om on-
geveer 45.000 kinderen uit steden als
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
In Rotterdam zijn nog veel ‘kinde-
ren van toen’ die met dankbaarheid
aan die periode terugdenken. Zij
hebben hun leven aan die opvang te
danken. Rotterdam had tijdens de
periode 1944/’45 een groot tekort
aan voedsel en de kans was groot als
gevolg daarvan te sterven. Tijdens die
periode zijn er alleen al in Rotterdam
rond 12.000 mensen gestorven door
voedselschaarste. Om nu, na 70 jaar,
die dankbaarheid aan de ‘gastgezin-
nen van toen’ te tonen, is geopperd als
‘Stad Rotterdam’ iets te organiseren
voor die gastgezinnen. Het zal dan
gaan om de kinderen van de gastge-
zinnen. De kans dat de opvangouders
van die gastgezinnen nog in leven zijn,
is klein, maar zou wel heel erg mooi
zijn. Om de gastgezinnen te kunnen
benaderen is het belangrijk meer in-
formatie te hebben over die gastgezin-
nen. Het gaat hierbij met name om het
vinden van namen en mogelijke adres-
sen van gastgezinnen die tijdens de
oorlogsjaren ‘Rotterdamse bleekneus-
jes’ hebben opgevangen. Daarom doe
ik een oproep aan alle gastgezinnen of
kinderen daarvan zich te melden via
één van onderstaande bereikbaarheids-
gegevens. Mogelijk is er nog steeds
contact tussen ‘kinderen van toen’ en
‘gastgezinnen van toen’ of kinderen
daarvan. Alle informatie is welkom!
Steef Rietbergen
Joost Banckertsplaats 249
3012 HL Rotterdam
06-24906248
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 4 augustus 2015
pagina 22
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Ellie (of Lenie) Mosterd(t)
Bijgaande foto is genomen in mei 1945, direct na de bevrijding. Rechts broer
en links grote zus Streefkerk. In het midden Ellie of Lenie Mosterd(t) uit
Rotterdam. Zij logeerde bij ons om aan te sterken. Haar vader was brand-
weerman in Rotterdam. Wie kan ons helpen haar te vinden?
Gerard Streefkerk
010-4380439
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
en vul de bon digitaal in.
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email:
Website:
Redactie:
Hans Roodenburg, Nico Tempelman,
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail:
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
DeOudeStadB.V.neemtbijdevervaardiging vanDeOud-Rotterdammergrote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardtgeen enkele aansprakelijkheidvoor de inhoud van redactieof advertentie.Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden.CopyrightDeOudeStadBV; nietsuit dezeuitgavemagworden gekopieerd voorpublicatie in anderemedia zonderuitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvandeuitgever.
Administratie:
Email:
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email:
Eindredactie:
Dirk Mellema
Email:
Reünie Landmacht Logistiekdag
100 Jaar in één dag! Dat gaan oud-militairen van de Aan- en AfvoerTroe-
pen (AAT) beleven op 18 september met de bijzondere reünie Landmacht
Logistiekdag naar aanleiding van 100 jaar gemotoriseerd transport in het
Nederlandse leger op de legerplaats Stroe. Voor deze reünie zoeken wij nog
duizenden oud-AATers. Na registratie via de website AAT-BlauwBloed.nl
ontvangen zij een uitnodiging. Op de website staat ook het dagprogramma.
Het AAT-BlauwBloed team
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24
Powered by FlippingBook