De Oud Rotterdammer Week 32 - page 23

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 4 augustus 2015
pagina 23
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. bedevaartplaats in Frankrijk; 7. communiceren via internet; 12. griepje; 13. Oostenrijkse autocoureur; 14. door-
tochtgeld; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. damesondergoed; 19. Europeaan; 21. buitenlandse zaken (afk.); 22.
corpulent; 24. zeer begaafd; 27. sprekende vogel; 28. zielig (sip); 30. wijfjeskanarie; 31. recht stuk vaarwater; 32.
graanstengel; 33. streling met de tong; 35. bijbelse naam; 37. (mensen)soort; 38. draagbare computer; 41. baardje;
42. soort wezel; 44. schoonmaakgerei; 46. metalen wasbak; 47. polikliniek (afk.); 48. etser; 49. honingbij; 50. luizenei;
52. het binnenste van iets; 54. hondenverblijf; 56. doorwaadbare plaats; 58. strandmeer; 61. boomsoort; 62. hijstoe-
stel; 64. bloeimaand; 65. plaats in Drenthe; 67. geheel gevuld; 68. vorm van Boeddhisme; 70. bladader; 72. misluk-
king; 73. grote voorraad inslaan; 76. schuw dier; 77. tandeloos zoogdier; 78. hoffeest; 79. putemmer; 81. met name
(afk.); 82. in de grond levend zoogdier; 83. Hawaïaanse groet; 84. plaaggeest; 86. prehistorisch dier; 87. watervogel.
Verticaal
1. teugelriem; 2. klein kind; 3. zeehond; 4. zangstuk voor twee personen; 5. skidiscipline; 6. bouwafval; 7. sterk linnen
weefsel; 8. koraaleiland; 9. kever; 10. soort verlichting; 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. deel van gelaat;
18. beet; 20. alsmede; 21. gong; 23. soort zeewier; 25. heldendicht; 26. eetlust; 27. deel van een boom; 29. buiten
zichzelf (dol); 32. plaats in Friesland; 34. boerderijdier; 36. achterwerk; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
39. positieve electrode; 40. harde trap of schop; 42. zangvogel; 43. plaats in Drenthe; 45. lentemaand (afk.); 46.
verzot op; 51. eikenschors; 53. mannetjesschaap; 54. geen perspectief en sociaal zwak; 55. bladader; 56. muziek
in driekwartsmaat (dans); 57. aanwijzend voornaamwoord; 59. melkklier; 60. nalatenschap; 62. rode vrucht; 63.
onderwijzer; 66. vrouwtjesschaap; 67. tuimeling; 69. deel van hals; 71. vertragingstoestel; 73. kring om zon of maan;
74. jongensnaam; 75. vogelverblijf; 78. kleefmiddel; 80. spinnenwebweefsel; 82. lengtemaat (afk.); 85. dwarsmast.
Het is lekker stil op de weg en in de stad. Het is volop vakantietijd, de leukste tijd van het jaar voor de achterblijvers.
Maar als je toch op vakantie gaat, laat dan het vliegtuig of de auto staan. Maak een mooie tocht, wellicht eerst met
de trein en dan uitstappen in een mooi gebied, dat je gaat verkennen. Hoe? Lees de oplossing van de puzzel:
Fietsvakantie blijft het leukste
De winnaars zijn J.D. v.d. Bie-Kramp uit Hellevoetsluis, A. Joosten-Damink uit R’dam, R.N. van Leeuwen uit
Strijen, Maarten Biesheuvel uit R’dam, N. Penning uit Vlaardingen, S.J. de Groot uit R’dam. Zij ontvangen de CD
Onder de Trap.
Voor de puzzel in deze krant hebben we als prijs de CD Meet the
Bands 1943-1958. Een tweede bijzondere herdenkings-cd. Een
geweldige verzameling van Nederlandse swingorkesten uit de
periode 1943-1958 met de nadruk op de jaren veertig en vijftig.
Veel opnamen verschijnen hier voor het eerst of zijn zeldzaam. De complete bezet-
tingen, voor zover te achterhalen, staan in het zorgvuldig samengestelde cd-boekje
met deskundige tekst van Skip Voogd.
Stuur uw oplossing voor vrijdag 14 augustus via
of
naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Peter van Krugten
Voor de familie van Krugten, ben
ik op zoek naar Peter van Krugten
(1941), hij was taxichauffeur in Rot-
terdam. Ook zoek ik zijn drie zonen:
Raymond van Krugten uit 1964,
Vincent van Krugten en Yves van
Krugten. Wie weet iets van hen en
waar ik ze mogelijk kan vinden, een
adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Elk gegeven is welkom.
Vrienden Walchersestraat
In een van de laatst verschenen De
Oud-Rotterdammers las ik een stuk
van een voormalig straatgenoot uit
de Walchersestraat. Ik heb onmiddel-
lijk contact met hem gezocht, want ik
heb aan mijn ‘straatjeugd’ heel leuke
herinneringen en het is geweldig als je
die met een, soms leeftijdgenoot, kunt
delen. Pleun Leeuwenburgh, want dat
was die straatgenoot, stelde voor sa-
men naar de tentoonstelling van foto’s
van de eilandenbuurt te gaan, die
momenteel in de voormalige apotheek
aan de Wolphaertsbocht te zien is.
Een afspraak was snel gemaakt en we
troffen elkaar in een gelukkig nog oer-
Rotterdams café aan de Katendrechtse
Lagedijk. Na wat herinneringen
uitgewisseld te hebben, togen we naar
de tentoonstelling. Wat was dat leuk!
En… er bleken nog twee Walcher-
sestraters aanwezig te zijn, met wie
ook weer gemeenschappelijke ken-
nissen ter sprake kwamen. Maar waar
zijn ze toch gebleven mijn vrienden
Wim Sakko, John Overloop, Jan van
den Oever, de meisjes Van ‘t Hof, An-
nie Kooy, Elly Wilderom en anderen?
Allen woonden ze in de jaren veertig
en vijftig in de Walchersestraat. Wat
zou het leuk zijn als jullie op dit
stukje zouden reageren. Maar vooral!
Bezoek die tentoonstelling!
Jan Rensink,
Loopgroep Pendrecht
Wil je toch eens die 10 kilometer ha-
len? Of sneller worden? Dat kan als je
bij Loopgroep Pendrecht komt trainen,
in een leuke en sociale groep. Er zijn
diverse niveaus/groepen, dus iedereen
kan meedoen, ook voor de beginnende
loper is alle aandacht. Getraind wordt
op dinsdag- en donderdagavond om
19.15. Start is bij Korfbalvereniging
Sperwers aan de Carnissedreef in
Rotterdam-Zuid. We trainen voorna-
melijk in en om het Zuiderpark. De
eerste drie keer mag je gratis meetrai-
nen. Regelmatig zijn er op zondag
extra trainingen ter voorbereiding op
een hardloopevenement, zoals de ¼
Marathon Rotterdam. Medio septem-
ber beginnen we met trainen voor de
Bruggenloop in december. Meer infor-
matie op:
/
loopgroeppendrecht of stuur een email
naar René Warnaar: warnaarrene@
gmail.com of: 06-55867044
Power Boot Races
Voor iemand die ik via De Oud-
Rotterdammer heb leren kennen, zoek
ik foto’s en ander materiaal van de
Power Boot Races die in Rotterdam
zijn gehouden. Ik heb zelf al foto’s en
negatieven afgestaan en daarna het
genoegen gehad een aantal races te
mogen meemaken in Lelystad Almere.
J. Kuijer,
Bridgen voor 50+
in Schiebroek
Onze bridgeclub BC’90 is een gezel-
lige bridgeclub, die op 3 september
het nieuwe seizoen begint. Wij spelen
op donderdagavond in de Brasserie
van Schiehoven en hebben nog plaats
voor enkele leden, bridgeparen mag
ook. Heeft u interesse, bel mij dan
voor nadere Informatie op 010- 422
9486 of mail
Ton van Dalen
Zadkine
Mijn man wordt in september 88 jaar.
Hij is geboren en getogen in Rotter-
dam en maakte er het bombardement
en de oorlog mee. Hij denkt er nog
vaak aan. Aan het begin van de oorlog
was hij twaalf jaar. Ik ben op zoek
naar een replica van het beeld van
Zadkine ‘de Verwoeste Stad’, want
dat zou hij zo graag willen hebben.
Ik weet dat ze bestaan van ongeveer
15 cm. hoog. Ik ben er al een poos
naar op zoek. Ik zou graag in contact
komen met iemand die ‘de Verwoeste
Stad’ in zijn/haar bezit heeft én die het
voor een oud-Rotterdammer zou wil-
len afstaan, tegen betaling uiteraard.
Het zou een fantastisch cadeau voor
zijn verjaardag zijn!
Merio Vermeer, 0620132295
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Wie kent personen uit dit gezelschap?
Uit de nalatenschap van mijn grootouders kreeg ik deze foto, die dateert uit
1925-1926. Wij zouden als nazaten graag weten wie er op staan en ter gele-
genheid waarvan en waar de foto gemaakt is. Rechts op de foto bij de witte
kruisen staan mijn grootvader Jacobus Bernardus Boogaards (vierde van
rechts op de eerste staande rij) en mijn grootmoeder Hendrika Boogaards-
Eijs (tweede van rechts op tweede staande rij met ronde bril). We weten niet
of ze al gehuwd waren. Mijn grootouders hebben in het centrum van Rot-
terdam gewoond en mijn grootvader heeft altijd in Rotterdam gewerkt, heel
lang bij de firma Krul. Vermoedelijk is de foto in Rotterdam gemaakt. De
fotograaf van deze prent is J.M. de Wildt uit de Jericholaan. Wie helpt ons?
Aad Rijnders,
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal
1. bedevaartplaats in Frankrijk; 7. communiceren via internet; 12. griepje; 13. Oostenrijkse
autocoureur; 14. doortochtgeld; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. damesondergoed; 19. Europeaan; 21.
buitenlandse zaken (afk.); 22. corpulent; 24. zeer begaafd; 27. sprekende vogel; 28. zielig (sip); 30. wijfjes-
kanarie; 31. recht stuk vaarwater; 32. graanstengel; 33. streling met de tong; 35. bijbelse naam; 37. (men-
sen)soort; 38. draagbare computer; 41. baardje; 42. soort wezel; 44. schoonmaakgerei; 46. metalen was-
bak; 47. polikliniek (afk.); 48. etser; 49. honingbij; 50. luizenei; 52. het binnenste van iets; 54. hondenverblijf;
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
70 8
57 25
67
54
79
39 75 26 15 43
56 83 7 32 62
4
44
51
61
23 87 77 11 46
20 30
59
Horizontaal
1. bedevaartplaats in Frankrijk; 7. communiceren via internet; 12. griepje; 13. Oostenrijkse
autocoureur; 14. doortochtgeld; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. damesondergoed; 19. Europeaan; 21.
buitenla se zaken (afk.); 22. corpulent; 24. zeer begaafd; 27. sprekende vogel; 28. zielig (sip); 30. wijfjes-
kanarie; 31. recht stuk vaarwater; 32. graanstengel; 33. streling met de tong; 35. bijbelse naam; 37. (men-
sen)soort; 38. draagbare computer; 41. baardje; 42. soort wezel; 44. schoonmaakgerei; 46. metalen was-
bak; 47. polikliniek (afk.); 48. etser; 49. honingbij; 50. luizenei; 52. het binnenste van iets; 54. hondenverblijf;
56. doorwaadbare plaats; 58. strandmeer; 61. boomsoort; 62. hijstoestel; 64. bloeimaand; 65. plaats in
Drenthe; 67. geheel gevuld; 68. vorm van Boeddhisme; 70. bladader; 72. mislukking; 73. grote voorraad ins-
laan; 76. schuw dier; 77. tandeloos zoogdier; 78. hoffeest; 79. putemmer; 81. met name (afk.); 82. in de
grond levend zoogdier; 83. Hawaïaanse groet; 84. plaaggeest; 86. prehistorisch dier; 87. watervogel.
Verticaal
1. teugelriem; 2. klein kind; 3. zeehond; 4. zangstuk voor twee personen; 5. skidiscipline; 6. bouw-
afval; 7. sterk linn n weefs l; 8. k raaleiland; 9. kever 10. soort verlichting; 11. p riode v n mooi weer voor
de herfst; 16. deel van gelaat; 18. beet; 20. alsmede; 21. gong; 23. soort zeewier; 25. heldendicht; 26. eet-
lust; 27. deel van een boom; 29. buiten zichzelf (dol); 32. plaats in Friesland; 34. boerderijdier; 36. achter-
werk; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 39. positieve electrod ; 40. harde trap of schop; 42. zang-
vogel; 43. plaats in Drenthe; 45. lentemaand (afk.); 46. verzot op; 51. eikenschors; 53. mannetjesschaap;
54. geen perspectief en sociaal zwak; 55. bladader; 56. muziek in driekwartsmaat (dans); 57. aanwijzend
vo rnaamwoord; 59. m lkklier; 60. nalat nschap; 62. rode vrucht; 63. onderwijzer; 66. vrouwtjesschaap; 67.
tuimeling; 69. deel van hals; 71. vertragingstoestel; 73. kring om zon of maan; 74. jongensnaam; 75. vogel-
verblijf; 78. kleefmiddel; 80. spinnenwebweefsel; 82. lengtemaat (afk.); 85. dwarsmast.
KRUISWOORDPUZZEL
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24
Powered by FlippingBook