De Oud Rotterdammer Week 32 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 4 augustus 2015
pagina 24
Humanitas Klantenservice
010 - 27 13 800
Email:
Humanitasnieuws
Behoefte aan extra (huishoudelijke) hulp?
Nu verkrijgbaar bij Humanitas: tegoedbonnen voor extra (huishoudelijke) hulp!
Humanitas doet mee met ‘Waardigheid en Trots’
Voorstel Stichting Humanitas voor stimuleren informele zorg gehonoreerd door ministerie van VWS
Komkommer en kwel?
Weinig contacten? Eenzaam? Stuur een kaart!
Like ons op facebook en blijf op de hoogte!
Vanaf 10 augustus 2015 is de bestaande voucherrege-
ling voor stadsbewoners met een Wmo indicatie voor
huishoudelijke ondersteuning beschikbaar voor alle
Rotterdammers van 75 jaar en ouder en voor mantel-
zorgers!Woont u in de gemeente Rotterdamen heeft u
eenWmo-indicatie of heeft u geen indicatie maar bent
u 75 jaar of ouder? Of bent u mantelzorger? Dan kunt
u vouchers (tegoedbonnen) kopen waarmee u korting
krijgt op extra huishoudelijke hulp. Een tegoedbon is
goed voor één uur huishoudelijke hulp.
Een tegoedbon kost in 2015 nog € 5,- per stuk. In 2016 be-
taalt u voor een tegoedbon voor één uur extra huishoude-
lijke hulp € 9,-. U kunt maximaal 52 vouchers per jaar kopen.
U bepaalt zelf voor welke huishoudelijke werkzaamheden
u de tegoedbon gebruikt. Voor het opruimen van kasten,
of voor een grote schoonmaak? Of misschien wilt u be-
paalde klussen vaker laten uitvoeren? Of bent u mantel-
of volg ons op andere social media!
zorger en kunt u extra hulp gebruiken in het huis van de
de persoon waarvoor u zorgt?
Bel met de klantenservice van Humanitas op nummer
010
- 27 13 800
(tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar
.
U kunt ook vouchers reserveren via uw Humanitas
klantadviseur. Bent u (nog) geen klant bij Humanitas?
Geen probleem want ook als u geen klant bij Humanitas
bent kunt u bij ons terecht voor vouchers en hulp!
De hulp wordt geleverd door een professionele medewer-
ker van Humanitas. Voor de betaling van de vouchers ont-
vangt u van ons een rekening.
Meer informatie over de regeling en een filmpje met de
motivatie van mevrouw Meijer en medewerker Annelies
vindt u op:
(lokaal tarief)
Mooi nieuws! Stichting Humanitas is met haar voorstel
voor het stimuleren van informele zorg geselecteerd
om mee te doen aan het programma ‘Waardigheid en
Trots’ van het ministerie van volksgezondheid, welzijn
en sport!
151 voorstellen
In totaal zijn 151 voorstellen goedgekeurd. Het voorstel
van Humanitas, waarbij om regelruimte wordt gevraagd,
draagt bij aan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De
regelruimte wordt samen met o.a. de zorgkantoren en de
zorgaanbieders uitgewerkt in de periode tot aan half ok-
tober.
De voorstellen om de kwaliteit van Nederlandse verpleeg-
huizen te verbeteren, zijn door cliëntenraden en zorgver-
leners positief beoordeeld. De zorglocaties achter deze
voorstellen krijgen van het ministerie van VWS de ruimte
om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de
cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp.
670 locaties
In totaal hebben de 151 voorstellen betrekking op zo’n
670 locaties. In ‘Waardigheid en Trots’ was nog uitgegaan
van 200 locaties. Dit resultaat tekent, wat staatssecretaris
Van Rijn betreft, hoe groot de ambitie van de zorgsector
is. Van Rijn: “Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en
professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter
kan, spat het enthousiasme ervan af. ‘Geef ons de ruimte!’,
hoor ik dan. ‘En schrap alle formulieren die niets zeggen
over wat de wensen van een cliënt zijn’. Dat is dus nu de
weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van.”
Beoordeling plannen
De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door
leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en me-
dewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Ver-
pleeghuiszorg. Ze zijn geselecteerd omdat ze bijdragen
aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door
de ogen van de cliënt, of vanwege voorstellen voor het
wegnemen van regels die niets toevoegen. Dit resultaat
tekent wat Van Rijn betreft hoe groot de ambitie van de
zorgsector is. Van Rijn informeert vandaag de Tweede Ka-
mer over de voorstellen.
Het Terras aan de Maas
In januari verleden jaar opende staatssecretaris Van Rijn
nog de Humanitas verpleegafdeling en gezondheidscen-
trum in Het Terras aan de Maas aan de Hongerlandsedijk
in Spijkenisse. Hij nam daar geïnteresseerd kennis van
de Humanitasvisie op verzorging en verpleging en de
vernieuwingen die Humanitas voorstaat ten aanzien van
verzorging en verpleging op grond van de nieuwe wet
langdurige zorg.
Over waardigheid en trots gesproken... Bij de opening van
Het Terras aan de Maas in Spijkenisse, verleden jaar, werd
een trotse staatssecretaris Van Rijn bijgestaan door deze
waardige zeearend..
In de zomer staan veel activiteiten op een laag pitje. Dan
wordt het stil als je een klein sociaal netwerk hebt. Daar-
om organiseert Coalitie Erbij de zomercampagne ‘Wie no-
dig jij uit deze zomer?’.
Ook u kent vast wel iemand voor wie de zomer een perio-
de is van weinig contacten. Een oude buur, een ver fami-
lielid, een kennis of iemand uit de straat. Soms is er sprake
van echte eenzaamheid. Eenzaamheid kan iedereen over-
komen, bijvoorbeeld na verlies van een dierbare of als de
gezondheid het laat afweten. Wees deze zomer geen toe-
schouwer. Doe mee met deze actie!
Stuur een kaartje en spreek af om even bij te praten, op
bezoek te gaan of samen iets te ondernemen! Op de web-
site van Coalitie Erbij Rotterdam lees je hoe je aan gratis
kaarten kunt komen:
zomeractie
Heb je meer dan één kaart nodig? Neem dan contact op
met Astrid Arts die namens Humanitas aan Coalitie Erbij
Rotterdam deelneemt, via telefoon 010 - 425 01 01 of per
mail
Door de voucherregeling heb ik nu wat extra hulp.
Fijn dat Annelies me nu helpt met de boodschappen!
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook