De Oud Rotterdammer Week 34 - page 11

werd een van de beroemdste schrijvers
in haar tijd en heeft tal van bestsel-
lers op haar naam. Zij woonde vanaf
1928 aan de Oudegracht in Utrecht en
overleed in 1966.
Ina Boudier-Bakker hield gedurende
de oorlogsjaren vanaf de eerste oor-
logsdag in 1940 een dagboek bij. Zij
geeft hierin een prachtig, intrigerend
beeld van het leven van de ‘gewone’
Nederlander die zij geworden was.
Ze uit haar zorgen over dierbaren
en onbekende slachtoffers, over de
alledaagse belemmeringen die de
oorlog met zich meebracht en over de
verlangde overwinning op de Duitse
bezetters. Tevens beschrijft ze hoe
kleine genoegens haar steunden in het
grote leed dat zich afspeelde en dat
ze maar ten dele kende. Het schrijven
in haar dagboek bleek voor Ina een
manier om moed te houden in deze
ook voor haar donkere jaren.
‘Zo doods en stil en donker’ kost €
29,95.
De klop op de deur
De tweede nieuwe roman in het as-
sortiment is een ‘gouwe ouwe’. Veel
mensen zullen het kennen en zelfs
al eens gelezen hebben, maar ‘De
klop op de deur’ is misschien wel Ina
Boudier-Bakker’s bekendste boek. Bij
De Oud-Rotterdammer kunt u het nu
voor de speciale aanbiedingsprijs van
slechts € 24,95 aanschaffen.
Deze maar liefst 737 pagina’s tellende
roman is een familiekroniek van de
familie Craets. In deze roemruchte
bestseller tekent Ina Boudier-Bakker
de geschiedenis van drie generaties
welgestelde Amsterdammers en toont
ze het hele scala aan gebeurtenissen en
emoties die een mens van de wieg tot
het graf begeleiden. Met dit prachtige
boek (heerlijke vakantieliteratuur!)
biedt de schrijfster een kleurrijk pano-
rama van een verdwenen Nederland.
‘De klop op de deur’ is een meesle-
pend verteld verhaal over steeds ver-
anderende tijden, elkaar opvolgende
generaties met hun hoop, illusies, ver-
wachtingen, geluk en teleurstellingen.
Speciale aanbieding € 24,95
(excl € 3,00 verzendkosten)
.
U kunt deze boeken bestellen door
onderstaande bon in te vullen en op
te sturen naar De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
aan den IJssel of via de webshop op
.
-------------------------------
Prachtige romans
voor de vakantie
Voor de verandering heeft De
Oud-Rotterdammer ook eens
twee mooie romans in het boe-
kenassortiment opgenomen,
waarvan wij verwachten dat we
hier veel lezers en misschien
vooral lezeressen een groot
plezier mee doen. Het zijn twee
titels van de zeer bekende
Nederlandse schrijfster Ina
Boudier-Bakker; ‘Zo doods en
stil en donker’ en het nog veel
bekendere ‘De klop op de deur’.
Ina Boudier-Bakker, geboren in 1875,
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 18 augustus 2015
pagina 11
‘Meet The Bands - Onvergetelijke
Nederlandse swingbands’ is een ge-
weldige verzamel-cd van Nederlandse
swingorkesten (variërend van grote
tot kleine bezetting) uit de periode
1943-1958 met de nadruk op de jaren
veertig en vijftig. Een bijzondere cd
die veel nostalgische herinneringen
aan de beroemde radio-jaren van
Hilversum oproept.
Prijs: € 16,95 (excl € 3,00 verzend-
kosten).
Aanbieding:
U kunt de cd ‘Meet The Bands’ los
kopen, maar ook in combinatie met
een speciale aanbieding (zolang de
voorraad strekt) namelijk ‘The Ram-
blers In Brussel (1945-1948) - Rue
des Radis’, 24 titels die The Ramblers
tussen 1945 en 1948 opnamen in
Brussel. De cd werd samengesteld
door Skip Voogd. U kunt deze combi-
natie aanschaffen voor € 21,95 (excl €
3,00 verzendkosten). De cd is ook los
te verkrijgen voor € 9,95.
Onvergetelijke
Nederlandse
swingbands
In het kader van 70 jaar Bevrijding heeft Doctor Jazz een twee-
de bijzondere herdenkings-cd uitgebracht.
Naam + voorletters:...............................................................................
Adres: ...................................................................................................
Postcode/woonplaats: ...........................................................................
Telefoon: ...............................................................................................
Email:....................................................................................................
Ja, ik bestel ‘Zo doods en stil en donker’ voor € 29,95.
VAKANTIEROMAN:
‘ZO DOODS EN STIL EN DONKER’
Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of via onze webshop op
.
Ina Boudier-Bakker hield
gedurende de oorlogsjaren vanaf
de eerste oorlogsdag in 1940
een dagboek bij. Zij geeft hierin
een prachtig, intrigerend beeld
van het leven van de ‘gewone’
Nederlander die zij gewor-
den was. Ze uit haar zorgen
over dierbaren en onbekende
slachtoffers, over de alle-
daagse belemmeringen die de
oorlog met zich meebracht en
over de verlangde overwin-
ning op de Duitse bezetters.
Naam + voorletters:...............................................................................
Adres: ...................................................................................................
Postcode/woonplaats: ...........................................................................
Telefoon: ...............................................................................................
Email:....................................................................................................
Ja, ik bestel ‘De klop op de deur’ voor de speciale
aanbiedingsprijs van € 24,95 (excl € 3,00 verzendkosten).
VAKANTIEROMAN:
‘DE KLOP OP DE DEUR’
Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of via onze webshop op
.
‘De klop op de deur’ is een
meeslepend verteld verhaal
over steeds veranderende
tijden, elkaar opvolgende
generaties met hun hoop,
illusies, verwachtingen,
geluk en teleurstellingen.
Naam + voorletters:...............................................................................
Adres: ...................................................................................................
Postcode/woonplaats: ...........................................................................
Telefoon: ...............................................................................................
Email:....................................................................................................
Ja, ik bestel Meet the Bands van Doctor Jazz voor € 16,95
Ik maak gebruik van de speciale aanbieding van Meet the
Bands van Doctor Jazz samen met ‘The Ramblers In Brussel
(1945-1948) – Rue des Radis’ DJ 007 voor € 21,95
MEET THE BANDS ONVERGETELIJKE
NEDERLANDSE SWINGBANDS
Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of via onze webshop op
In het kader van 70 jaar Bevrij-
ding heeft Doctor Jazz een
tweede bijzondere herden-
kings-cd samengesteld. ‘Meet
The Bands – Onvergetelijke
Nederlandse swingbands’ is
een geweldige verzamel-cd
van Nederlandse swingor-
kesten (variërend van grote
tot kleine bezetting) uit de
periode 1943-1958 met de
nadruk op de jaren veertig en vijftig.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook