De Oud Rotterdammer Week 34 - page 17

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 18 augustus 2015
pagina 17
Terwijl Frans vaart, verzorgt René
het culinaire werk en streelt Pierre
het gehoor met zijn speciale Rot-
terdamse accordeonrepertoire en
zang. Het trio heeft nadrukkelijk
een nostalgische achtergrond met
de stad. Daar kom je al snel achter
als je op een fototentoonstelling
hun naam laat vallen. Bijvoorbeeld
die van Degenkamp. Menigeen
spitst dan de oren en krijgt flitsende
herinneringen aan smakelijke
slagroomoublies en kleurrijke tom-
poezen. René (58) is telg van het
roemruchte bakkersgeslacht dat al
sinds 1852 bakt in Rotterdam. Hij
begon zijn cateringbedrijf vanuit
de winkel van zijn vader Piet,
eerst in de Rosestraat 328-330, na
de sloop van dit pand in de jaren
zeventig aan de Polderlaan 11 en
daarna in de in 1992 van zijn oom
Chris overgenomen bakkerij in de
Nijverheidsstraat 22a. Het groeide
uit tot het gerenommeerde ‘Wapen
van Degenkamp’.
Over de familie Degenkamp doen
verschillende spannende verhalen
de ronde, niet alleen over de kwali-
teit van de producten, zoals oublies,
tompoezen en ander specialistisch
gebak. Maar ook vanwege humaan
gedrag in de Tweede Wereldoorlog.
Degenkamp was door de Duitsers
verplicht tot het bakken van spe-
ciaal brood, maar het werd op een
gegeven moment niet afgehaald.
Daarom stopte hij het opnieuw
in de oven en verbakte het tot
toastbrood dat werd uitgedeeld aan
hongerige kinderen. Ook mochten
kinderen in de Hongerwinter elke
dag een snee brood komen afhalen.
René Degenkamp knikt instem-
mend en zegt deze verhalen ook te
kennen.
Als leerling van de technische
Nicolaas Witsenschool in de
Oranjeboomstraat was ik verzot op
de oublies van Degenkamp. In de
middagpauze werden die gekocht.
Ze waren gevuld en met poedersui-
ker bestrooid waar je bijstond. Voor
achttien cent - destijds in 1957 voor
een schooljongen een kapitaal - had
je letterlijk en figuurlijk een vette
bek. Zó lekker verkocht niemand
ze, wisten ook mijn schoolgeno-
ten én achterneven Fred en John
Wolters uit De la Reystraat. Als ik
terugdenk aan die tijd, geniet ik
opnieuw.
Bij de Kettingbrug over de Nassau-
haven in Feijenoord was tegenover
de winkel van Degenkamp een aan-
legsteiger waar Frans de Brune (62)
zijn 21 meter lange ‘Waterstad’
vanaf 1992 regelmatig aanmeerde
voor het ophalen van bestelde
broodjes en gebak. Dat was de
basis voor hun nog steeds stevige
samenwerking bij varende feesten.
In 1992 begon de in 1953 in
Nederlands-Indië geboren Frans de
Brune in Rotterdam zijn rondvaart-
en nautische partybedrijf met het
schip dat in 1929 in Noord-Holland
als koeien- en paardentransporter
‘Waterland’ van de scheepshelling
gleed. ‘’Wie goed snuift, en een
beetje fantaseert, ruikt nóg mest”,
grapt hij altijd.
In 1963 is de opbouw erop gezet,
waarna het als passagiersschip ging
varen op de Gouwzee. Bijna dertig
jaar later kocht Frans de Brune het
vaartuig, haalde het naar Rotterdam
en verbouwde het tot partyschip.
Sindsdien doorklieft de ‘Water-
stad’ op reservering het ruime en
soms ruige Rotterdamse water met
groepen tot vijftig passagiers. Dat
zijn schip al een mensenleven in
de vaart is, blijkt uit het ontbre-
ken van elke moderne vorm van
hitech. Juist dat maakt het varen
zo heerlijk ouderwets gezellig en
rustgevend en laat het verlangen
naar tijden van weleer aanzwellen.
Frans de Brune is nooit te beroerd
om zijn ‘Waterstad’ beschikbaar te
stellen voor een goed doel. Zo bood
hij jarenlang gehandicapten van
De Grote Lupardi een verzorgde
carnavalsvaartocht aan.
De puur Rotterdamse zanger Pierre
van Duyl (56) is een ras-entertainer
als het gaat om het vertolken van
bekende songs. Met zijn accor-
deon speelt hij repertoire van Jaap
Valkhoff, Rika Jansen en Johnny
Jordaan. “Dat wordt héél gezellig”,
verzekert René Degenkamp. Frans
de Brune benadrukt dat deelnemers
aan de brunch onderwijl kunnen
genieten van alle andere deelne-
mers aan het nautisch festival,
zowel op als langs het water.
Ik ben van plan mee te varen om
op verzoek onderweg wellicht iets
te vertellen over de historische
omgeving.
Reageren:
Liefhebbers van ontspannen varen, lekker eten en sprankelende accordeonmuziek komen
letterlijk aan hun trekken op de Wereldhavendagen op zaterdag 5 en zondag 6 september op
salonschip ‘Waterstad’. Reder Frans de Brune, foodspecialist René Degenkamp en musicus/
entertainer Pierre van Duyl hebben hun krachten gebundeld om beide dagen vijftig gasten
op een bijzondere wijze te ontvangen voor een nautische brunch en rond te varen langs de
skyline van de oude havens. Zie de advertentie in dit blad.
Links een van de winkels van
de familie Degenkamp aan de
Nijverheidsstraat in de eerste helft
van de vorige eeuw.Foto verzameling
Rein Wolters
Nostalgisch
brunchen
Cateraar René Degenkamp (links) en reder Frans de Brune op de voorplecht van salonschip ‘Waterstad’ in het Boerengat.Foto Rein Wolters
Piet en Loes Degenkamp – de ouders van René – in de jaren zestig bij hun winkel aan de
Rosestraat.Foto verzameling Rein Wolters
Ode aan Kralingen
Popfestival
Het is 45 jaar geleden dat het Kra-
lingse Popfestival plaatsvond. Dat
moet gevierd worden! Om het ge-
voel van toen te herbeleven wordt
26 september met het Holland Pop
Festival Tribute eer gebracht aan
het legendarische popfestival in
het Kralingse Bos in 1970.
Het jubileumfeest wordt in het bos, op
dezelfde locatie als destijds, gevierd, met
artiesten van toen en nu. Het Holland Pop
festival was in 1970 het eerste grootschalige
en meerdaagse popevenement van Neder-
land. Het zette Rotterdam in een klap op
de internationale kaart, met wereldacts als
Santana, Canned Heat, T-Rex, Quintessence,
Jefferson Airplane, Al Stewart, Pink Floyd
en nog veel meer. Als festivalstad en als
katalysator van maatschappelijke vernieu-
wing in Europa. Het Holland Pop Festival
Tribute is intiemer van opzet (max. 3000
bezoekers). Het brengt de bezoekers van het
oorspronkelijke evenement samen met een
nieuwe generatie popliefhebbers. Om samen
te genieten, herinneringen op te halen en
de vrijheid te vieren die het baanbrekende
Holland Pop Festival heeft veroverd. Op het
podium staan zowel artiesten die in 1970
optraden, als bands die uit het muzikale
idioom van de jaren zestig en zeventig put-
ten. De speciaal voor het festival opgerichte
Holland Pop Festival Tribute Band brengt
jong en oud rond hetzelfde kampvuur van
love & freedom.
Herinneringen ophalen
De organisatie van het Holland Pop Festival
Tribute nodigt bezoekers uit herinneringen
aan het evenement van 1970 op te tekenen.
Verhalen van drie- tot zeshonderd woorden
worden op de website en sociale media
gepubliceerd. De mooiste verhalen worden
beloond met twee vrijkaarten en maken
kans te worden opgenomen in een boek over
het Holland Pop Festival. Op de festival-
dag worden de schrijvers uitgenodigd hun
verhaal voor de camera te doen.
Artiesten van toen als Focus, Supersister,
CCC Inc. (met Ernst Jansz van Doe Maar)
en Mungo Jerry. Bands van nu als the Cos-
mic Carnaval, THE3rdMAN en Pink Project
met het repertoire van Jefferson Airplane,
Santana, the Byrds en Pink Floyd. Locatie:
Het veld der velden, Plaszoom, Kralingse
Bos. Datum: 26 september. Aanvang: 15.30.
Tickets: € 20,00 te verkrijgen via de website
hollandpopfestival.nl.
Artiesten: The Cosmic Carnival Band, Hol-
land Pop Festival Tribute Band met Robert
Jan Stips (Super Sister), CCC Inc, Focus,
Mungo Jerry, 22.00 - 23.00 Pink Project
(Coverband Pink Floyd).
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook