De Oud Rotterdammer Week 34 - page 22

Boekwinkel
Kan iemand mij iets vertellen over
de boekwinkel van mevrouw Schut,
mijn grootmoeder, die was gevestigd
op het Burgemeester Hoffmanplein 34
op het Noordereiland. De winkel was
waarschijnlijk naast slagerij Gloudie.
Een foto zou ook heel erg mooi zijn.
Theo en Gini van den Berg
Café Spoorzicht
Ik ben geboren in 1928 in de Zaadak-
kerstraat 4 (hoek West Varkenoordse-
weg). Mijn ouders hadden daar een
café, genaamd Spoorzicht. Ik kom uit
een groot gezin, tien kinderen. Wat ik
van mijn ouders gehoord heb, stonden
mijn twee oudste zussen achter de tap
en mijn moeder runde het huishouden.
Het was een slechte tijd. Mijn vader
was loodgieter, waardoor de zaak
draaiende kon worden gehouden. Het
was op Rotterdam Zuid het enige
café met een buitenterras en waar
prominente figuren, zoals Piet van de
Pol, biljartdemonstraties gaven. De
zaak liep goed tot de brug gebouwd
werd. Toen gingen de boeren uit
IJsselmonde en omstreken niet meer
over de West Varkenoordseweg, maar
over de brug. Wie weet hier meer van
en heeft eventueel nog foto’s? Zo ja,
neem dan graag contact op met Leen
van de Steeg.
06-29786423
Pelikaan
Wie herinnert zich de Pelikaan in
‘t nieuwe bos Kralingen, tegenover
restaurant de Nachtegaal. In 1946 was
ik daarbij om het beeld te onthullen.
Coby Batenburg-Goossens
Sionstraat 306
Rotterdam
Jan Buurmans
Graag zou ik in contact willen komen
met Jan Buurmans, die net als ik in
onze jeugd in de Schutterstraat woon-
de. Ik, Jan Risse geboren in 1936, zou
graag nog eens wat anekdotes met
hem willen ophalen. Jan Buurmans
was kok op de grote vaart tijdens zijn
werkzame leven. Hij was ook op de
reünie van de lagere school Couwael-
straat op 8 oktober 1983. Wie kan mij
informatie over hem verstrekken.
J.J. Risse
010- 4514310
Gezellig bridgen
in clubverband!
U bent van harte welkom bij onze
bridgevereniging De Tochten. Don-
derdag 24 september 2015 gaat de
nieuwe competitie van start. Onze
bridgeclub heeft nu 38 leden, we
willen graag groeien naar een grotere
vereniging waar voorop staat dat
u zich thuis voelt en gezellig kunt
bridgen. We onderscheiden ons ten
opzichte van andere verenigingen door
het hanteren van een zeer voordelig
lidmaatschap met een jaarcontributie
van 55 euro inclusief het lidmaatschap
van de NBB. We hebben een actieve
evenementencommissie die vijf keer
per jaar een bridgedrive organiseert.
Elke donderdagavond spelen we van
19.45 tot 23.00 uur, ook tijdens de
vakantieperiode. De naam van onze
club is ‘BC De Tochten’, omdat onze
club gebruik maakt van verenigings-
gebouw ‘De Eekhof’, bij de volkstuin-
tjes De Tochten in Zevenkamp. Meer
info op
Kom
eens langs! U bent van harte welkom.
Er is de mogelijkheid, bij voldoende
belangstelling, tot het volgen van een
beginners- of opfriscursus. Vrij-
blijvend contact opnemen met Bep
Coenen, (06) 537 51 547 of per mail
naar
of Eddy
de Boer, (06) 140 47 637, edencher@
gmail.com
Taalproject Rotterdamse
Moeders voor Elkaar
Ben je moeder van een kind met een
beperking? Wil je samen met andere
moeders ervaringen delen? Wil je
andere moeders helpen met de Neder-
landse taal? Of wil je de Nederlandse
taal juist leren? Wil je meer weten
over het Nederlandse zorgsysteem?
Of wil je juist leren meer aandacht te
besteden aan jouw eigen gezondheid
en welzijn? Stichting ‘me & society’
brengt veertig Rotterdamse moeders
van een kind met beperking bij elkaar.
Twintig moeders die de Nederlandse
taal goed beheersen worden als
taalvrijwilligers gekoppeld aan twintig
moeders die de Nederlandse taal niet
(voldoende) beheersen of laaggeletterd
zijn. De bedoeling is dat de moeders
beter de weg weten in de gezondheids-
zorg en ook leren tijd voor zichzelf
in te bouwen. Eind september krijgen
de taalvrijwilligers een training van
de Stichting Lezen en Schrijven en
worden één op één gekoppeld aan de
andere moeders. Gedurende twaalf
weken trekken eens per week de kop-
pels met elkaar op voor de taalactivi-
teiten en om samen leuke dingen te
doen. In overleg met de deelnemende
moeders vinden tussendoor een aantal
themabijeenkomsten plaats. Idee voor
een onderwerp is bijvoorbeeld: hoe
en waardoor kunnen wij weer meer
energie krijgen? Hoe communiceer ik
het best met de zorgverleners of met
de leerkrachten van mijn kind? Ben je
geïnteresseerd om als taalvrijwilliger
of deelnemer mee te doen met het pro-
ject, of heb je vragen en wens je meer
informatie? Neem dan contact met ons
op: moedersvoorelkaar@meandso-
ciety.com, 06-519 784 75 Sussan of
06-295 765 23 Karin.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 18 augustus 2015
pagina 22
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Piet Odijk
Bij het nakijken van oude foto’s van mijn vader, kwamen wij deze foto tegen.
Mijn vader, Piet Odijk, staat onderaan geknield vijfde van rechts. Ik heb geen
idee waar deze foto voor/van gemaakt is, maar er staat ook een groot schip
op met de naam Rotterdam. Weet iemand nog welke gelegenheid het was,
waar deze foto werd gemaakt. Ik denk dat dit begin jaren dertig moet zijn ge-
weest en dat mijn vader (geboren in 1920) destijds op de ambachtsschool zat.
Ik hoor het graag.
Margo Odijk
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
en vul de bon digitaal in.
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email:
Website:
Redactie:
Hans Roodenburg, Nico Tempelman,
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail:
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
DeOudeStadB.V.neemtbijdevervaardiging vanDeOud-Rotterdammergrote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardtgeen enkele aansprakelijkheidvoor de inhoud van redactieof advertentie.Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden.CopyrightDeOudeStadBV; nietsuit dezeuitgavemagworden gekopieerd voorpublicatie in anderemedia zonderuitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvandeuitgever.
Administratie:
Email:
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email:
Eindredactie:
Dirk Mellema
Email:
Automatenhuis Rotterdam
Het Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50, 3135 GM in Vlaardingen
is in het bezit gekomen van een plat langwerpig metalen blikje, (leger)groen
met afgeronde hoeken. Oversluit deksel en gestanste tekst: AUTOMATEN-
HUIS ROTTERDAM. De bodem valt iets naar binnen (1,1 x 3,3 x 8,8 cm).
Wie kan hier iets meer over vertellen?
Graag uw reactie naar:
Jan Anderson 010-4343843
of
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24
Powered by FlippingBook