De Oud Rotterdammer Week 34 - page 23

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 18 augustus 2015
pagina 23
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. Europese hoofdstad; 7. omtuining; 12. deel van gelaat; 13. dun opgerold wafeltje; 14. Nederlandse Aardolie Maat-
schappij (afk.); 15. bouwkundig ingenieur (afk.); 17. kabeljauwsoort; 19. gecastreerde hengst; 21. muzieknoot; 22. Ja-
panse munt; 24. onderricht in zuiver spreken; 27. echtgenoot; 28. dierenverblijf; 30. Koreaans automerk; 31. opstootje;
32. roofvogel; 33. binnenvaartuig; 35. herfstbloem; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. bloedstelpend
verbandmiddel; 41. lidwoord; 42. Amerikaanse munt; 44. gemalen graan; 46. smerig; 47. zeer kleine uitvoering; 48.
bereidwillig; 49. promotiefilmpje; 50. pressie; 52. uiting van vreugde; 54. verhoogde stoep voor een huis; 56. sluiting
van een toegang; 58. muzikaal loopje; 61. uitroep van schrik; 62. iemand die op betaling aandringt; 64. vlaktemaat;
65. bevroren neerslag; 67. nachtkledij; 68. wiel; 70. zuivelproduct; 72. departement (afk.); 73. beschermd Nederlands
watergebied; 76. mesjokke; 77. jong gesneden stier; 78. (kamer)muur; 79. filter van fijn gaas; 81. muzieknoot; 82.
meisjesnaam; 83. weide met etgras; 84. erfelijke factor; 86. levensgezel; 87. berijdster van een paard.
Verticaal
1. kinderoppas; 2. United Kingdom (afk.); 3. bekende strandjutter; 4. vliegensvlug; 5. overdekte galerij; 6. onder-
broekje; 7. bewaker van een schaapskudde; 8. deel van been; 9. schudkorf; 10. eminentie (afk.); 11. baksteen; 16. een
klein beetje; 18. hoogste punt van een huis; 20. nachtroofvogel; 21. pasvorm; 23. reputatie (roem); 25. vruchtbare
plaats in een woestijn; 26. roemen; 27. elektronische post; 29. provisorische oplossing; 32. parachute; 34. boerde-
rijdier; 36. plaats in Limburg; 37. gordijnrail; 39. vriend (Spaans); 40. kruidige warme wijn; 42. Slavische munt; 43.
waarde vriend; 45. Nederlandse rivier; 46. blad papier; 51. koordans; 53.Amerikaanse geheime dienst; 54. dierentuin
in Rotterdam; 55. schreeuw; 56. deel van arm; 57. het binnenste; 59. mengsel van meel; 60. waterschade; 62. blub-
ber (slijk); 63. politionele drijfjacht; 66. telwoord; 67. kookgerei; 69. rivier in Engeland; 71. moet (durf); 73. dwaling
(illusie); 74. peulvrucht; 75. levenspartner; 78. de lichtste kleur; 80. oosters hoofddeksel; 82. Rolls Royce (afk.); 85.
windrichting (afk.).
Langzaam maar zeker komen ze weer binnendruppelen, de vakantiegangers. Zodra de scholen weer beginnen, moet
ook de grote massa weer aan het werk. Voor de lezers die de krant thuis in de brievenbus ontvangen is er een troost,
die de thuiskomst opvrolijkt. De oplossing van de puzzel geeft aan welke:
Na de vakantie wacht deze krant op u
De winnaars zijn A.G.A. van der Wal uit Rotterdam, J. Vermeulen uit Schiedam, J. van der Spelt uit Rotterdam, Frits
Rooy uit Rozenburg en Jaap Stougie uit Hoogvliet. Zij ontvangen de CD Meet the Bands.
Voor de puzzel in deze krant hebben we voor vijf winnaars
als prijs de CD ‘Onder de trap’ van Wim de Boek, die in 2005
veertien Rotterdammers liet vertellen over hun herinneringen aan
dat vreselijke bombardement op 14 mei 1940. Zij vertellen wat
hen van die verschrikkingen is bijgebleven. Destijds meenden ze
dat ze in een schuilplaats onder de trap relatief veilig waren voor
het bommengeweld; vandaar de titel van deze cd. Een kostbaar
tijdsdocument dat de impact van het bombardement op de Rot-
terdammers van toen helder weergeeft.
Stuur uw oplossing voor vrijdag 28 augustus via
of
naar postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
Ongelooflijk
Tot nu toe las ik geregeld De Oud-
Rotterdammer, maar dan meestal van
behoorlijk lang geleden. Dat kwam
doordat de krant eerst ging naar
een abonnee in Rotterdam, daarna
naar een familielid in Spanje, die
stuurde weer door naar een kennis in
Boekelo en uiteindelijk belandden de
kranten dan bij mijn achterbuurman
in Overdinkel, die ze mij na lezing
overhandigde. Ik was al jarenlang
op zoek naar een foto van de woning
waar ik opgroeide op de Aelbrechts-
kade/hoek Geuzenlaan. Ik benaderde
u alleen in de hoop, dat u nog een
onderzoeksbron zou weten, die ik
nog niet geraadpleegd had. U bent
blijkbaar zo goed geweest mijn briefje
over de zoektocht op te nemen in De
Oud-Rotterdammer. Dat kwam ik te
weten door de vele reacties daarop. Er
kwamen meer dan 30 reacties binnen:
sommige met verwijzingen naar bron-
nen, maar die had ik echt allemaal al
benaderd. Maar ook veel reacties mét
foto’s. De klap op de vuurpijl was als
volgt. Bij de Dordrechtsche Asphalt-
fabriek had mijn vader een bedrijfs-
leider, te weten Toon Vreeven. Eerst
kwam er een mailtje van de nicht
van Toon, die toezegde bij de familie
navraag te willen doen. Vervolgens
ontving ik een mail van de dochter
van Toon, die zich zelfs nog de naam
van onze hond kon herinneren en dat
wij op de daktuin kippen hielden en
mét historische foto van het bedoelde
pand. Tegelijkertijd kwam er een
reactie van de vrouw van Toon, met
een hele serie goede foto’s, waaronder
een pasfoto van Toon die helaas al
tien jaar geleden was overleden. Het
zou te ver gaan om alle reacties te be-
schrijven, maar het is onvoorstelbaar
hoeveel wildvreemde mensen moeite
hebben gedaan om te helpen en dat
soms ook met behoorlijke kosten. Ja,
toch nog even: er was ook een mailtje
van een vroegere werknemer van de
Asfaltfabriek, die nota bene vrienden
blijkt te hebben in Overdinkel! En
dezer dagen kreeg ik (als laatste?) een
uitgebreide brief van een bewoner van
de Pieter de Hooghweg, niet alleen
met foto’s, maar ook een uitgebreide
beschrijving van de aan de Geuzen-
laan verbonden Ruwaardstraat, waarin
voor de oorlog niet minder dan tien
winkels waren gevestigd, die hij bij
naam en soort noemde, waardoor dus
weer veel herinneringen bij mij bo-
venkwamen. Daarom dus: dank voor
uw besluit tot publicatie van de vraag
en uitermate veel DANK aan allen
die mij zo grandioos hebben geholpen
(Natuurlijk heb ik mij nu geabonneerd
op De Oud-Rotterdammer).
J. Grootenboer, Weverstraat 31
7586 EA Overdinkel
Hernieuwd contact
Als lezer (woonachtig in de Hoeksche
Waard, maar geboren Rotterdammer)
wil ik u bedanken voor alle leuke/
mooie en interessante verhalen. Reden
van dit bedankje is dat ik in één van
de uitgaven van de maand juli een oud
collega van 41 jaar geleden “tegen-
kwam”, te weten D. van Puffelen. Ik
heb inmiddels weer contact met hem.
A.Oosterveld
Puttershoek
Uit het hart gegrepen
De wanhoopskreet van de schrijver
over computers is mij uit het hart
gegrepen. Niet dat ik geen pc heb,
zoals deze mail bewijst. Maar die
heb ik alleen aangeschaft omdat ik
de bui die schrijver beschrijft een
aantal jaren geleden al zag aankomen.
Het is echter bepaald niet altijd een
onverdeeld genoegen. Ook ik zou het
liever ‘ouderwets’ zien. Helaas hebben
veel mensen hier zelf om gevraagd.
Je hoeft dan voor zoveel dingen niet
meer uit je stoel te komen. Maar dat
wij steeds meer mensen uitsluiten,
staat buiten kijf. Naarmate je ouder
wordt, wordt het steeds moeilijker al-
les bij te houden. Ook de kosten kun-
nen een rol spelen. En daar komt de
commercie om de hoek kijken, want
goedbeschouwd worden alle kosten
naar de cliënten geschoven.
Helaas kunnen wij hier kennelijk niet
meer aan ontkomen. En het ergerlijke
is dat je vaak als oudere een jongere
nodig hebt om hiermee vertrouwd
te raken. Je wilt zelfstandig zijn.
Toch raad ik schrijver aan eraan te
beginnen. En in onze eigen geliefde
De Oud-Rotterdammer staat vaak een
advertentie voor computerles/hulp
aan huis. Misschien levert dat nog een
leuk contact op. Ik wens schrijver veel
sterkte.
J. Blaauw
Hermesschool
Ik zat van 1950 tot 1953 op deze school. De heer Kok gaf ook Duits, ik sprak
‘Ich’ niet goed uit en moest dat dan voor de klas gaan uitspreken. De heer
Peters werd door ons gepest, waar je dan later zoveel spijt van hebt. En voor
de heer Den Ouden hadden we ontzag; hij werd destijds ‘De Stale’ genoemd:
hij kwam binnen, tikje met een liniaal en iedereen was stil. Ik was een beetje
bang van hem. Bouterse heb ik ook gehad en later kregen we een jonge leraar
v.d. Velden, wat een verademing. Een paar namen van klasgenoten kwamen
spontaan, na zoveel jaren, bij mij boven: Ton Pols, Theo Eijgelsheim, Koos
Hagen, Kees Bezemer, Oversier, Kees van Dijk, Hannie de Bruin en Greet
Gordon. Mijn naam is Annie Schipper, meisjesnaam Bosman.
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal
1. Europese hoofdstad; 7. omtuining; 12. deel van gelaat; 13. dun opgerold wafeltje; 14.
Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 15. bouwkundig ingenieur (afk.); 17. kabeljauwsoort; 19.
gecastreerde hengst; 21. muzieknoot; 22. Japanse munt; 24. onderricht in zuiver spreken; 27. echtge-
noot; 28. dierenverblijf; 30. Koreaans automerk; 31. opstootje; 32. roofvogel; 33. binnenvaartuig; 35.
herfstbloem; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. bloedstelpend verbandmiddel; 41. lidwoord;
42. Amerikaanse munt; 44. gemalen graan; 46. smerig; 47. zeer kleine uitvoering; 48. bereidwillig; 49. pro-
motiefilmpje; 50. pressie; 52. uiting van vreugde; 54. verhoogde stoep voor een huis; 56. sluiting van een
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
42 10 66 83
79 13
26
44
58
11 25 62 36
55 41
75
76
23
18 87
79 61 40 85
4 74
53 56 65 14
Horizontaal
1. Europese hoofdstad; 7. omtuining; 12. deel van gelaat; 13. dun opgerold wafeltje; 14.
Ned rlandse Aardolie M tschappij (afk.); 15. bouwkundig ingenieur (afk.); 17. k beljauwsoort; 19.
gecastreerde hengst; 21. muzieknoot; 22. Japanse munt; 24. onderricht in zuiver spreken; 27. echtge-
noot; 28. dierenverblijf; 30. Koreaans automerk; 31. opstootje; 32. roofvogel; 33. binnenvaartuig; 35.
herfstblo m; 37. t nt onstellings ebouw in Amsterdam; 38. bloedstelpend verbandmiddel; 41. lidwoord;
42. Amerikaanse munt; 44. gemalen graan; 46. smerig; 47. zeer kleine uitvoering; 48. bereidwillig; 49. pro-
motiefilmpje; 50. pressie; 52. uiting van vreugde; 54. verhoogde stoep voor een huis; 56. sluiting van een
toegang; 58. muzikaal loopje; 61. uitroep van schrik; 62. iemand die op betaling aandringt; 64. vlaktemaat;
65. bevroren neerslag; 67. nachtkledij; 68. wiel; 70. zuivelproduct; 72. departement (afk.); 73. beschermd
Nederlands watergebied; 76. mesjokke; 77. jong gesneden stier; 78. (kamer)muur; 79. filter van fijn gaas;
81. muzieknoot; 82. meisjesnaa ; 83. weide m t etgras; 84. erfelijke factor; 86. levensgez l; 87. b rijdster
van een paard.
Verticaal
1. kinderoppas; 2. Unit d Kingdom (afk.); 3. bekende strandjutter; 4. vliegensvlug; 5. overdekte
galerij; 6. onderbroekje; 7. bewaker van een schaapskudde; 8. deel van been; 9. schudkorf; 10. eminentie
( fk.); 11. bakst en; 16. een klei beetje; 18. hoogste punt van een huis; 20. nachtroofvogel; 21. pasvorm;
23. reputatie (roem); 25. vruchtbare plaats in een woestijn; 26. roemen; 27. elektronische post; 29. pro-
visorische oplossing; 32. parachute; 34. boerderijdier; 36. plaats in Limburg; 37. gordijnrail; 39. vriend
(Spaans); 40. kruidig warme wijn; 42. Slavische munt; 43. waarde vriend; 45. Nederlandse rivier; 46.
blad papier; 51. koordans; 53. Amerikaanse geheime dienst; 54. dierentuin in Rotterdam; 55. schreeuw;
56. deel van arm; 57. het binnenste; 59. mengsel van meel; 60. waterschade; 62. blubber (slijk); 63. poli-
tionele drijfjacht; 66. t lwoord; 67. kookgerei; 69. rivier in Engeland; 71. moet (durf); 73. dwaling (illusie);
74. peulvrucht; 75. levenspartner; 78. de lichtste kleur; 80. oosters hoofddeksel; 82. Rolls Royce (afk.); 85.
windrichting (afk.).
KRUISWOORDPUZZEL
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24
Powered by FlippingBook