De Oud Rotterdammer Week - page 1

Brouwerij d’Oranjeboom loopt
een beetje als een rode draad
door mijn leven. Ik ben in
1944 geboren op de Persoons-
dam, achter de Oranjeboom-
straat, tegenover de veiling-
gebouwen. In de oorlogsjaren
werden deze gebruikt door
het leger. Wij woonden naast
de Groen van Prinstererschool
van hoofdonderwijzer ‘kale’
Barend Zinkweg. Bijzonder
is dat mijn 63-jarige jongste
broer Harry na enige omzwer-
vingen én renovatie van die
panden nu woont waar hij ooit
is geboren.
Ik doorliep de lagere school aan de
andere kant van de Oranjeboomstraat,
langs de spoorbaan. De benedenlo-
kalen waren voor de meisjes en die
daarboven voor de jongens. Wij keken
uit op de bedrijvigheid bij de brou-
werij over de muur, die er stond als
afscheiding. Ging het weer eens mis
met het laden van wagens, dan kwam
er van leren niet veel meer terecht.
Sluipweggetjes
In 1953 verhuisden we - na de waters-
noodramp - naar Tuindorp Vreewijk
en kwam ik bijna wekelijks met
tramlijn 3 door de Oranjeboomstraat
richting de ‘stad’, zoals zuiderlingen
het stadscentrum noemden. Uren heb
ik stilgestaan naast de bierfabriek
als de Koninginnebrug weer eens
open stond. Met de auto later ook en
dan probeerde ik via sluipweggetjes
eerder in te voegen in de file, met als
resultaat dat je verder achterop was
geraakt. Ik was niet de enige die dit
probeerde.
Drinkwater
In de strenge winter van begin 1963,
toen de rivier was dichtgevroren en
er geen goed drinkwater meer uit de
kraan kwam, ben ik een aantal keer
op de fiets water bij de brouwerij gaan
halen. Zij hadden hun eigen bronnen
met zuiver water. Dit moest wel voor
het bier. Veel anderen hebben hier die
periode ook water gehaald, zoals dit
op veel andere plaatsen in de stad ook
gebeurde.
Timmerman
Toen ik trouwde ben ik naar Nieu-
werkerk aan den IJssel verhuisd. Mijn
beroep was timmerman. In de jaren
negentig stationeerde mijn toenmalige
werkgever, de firma H. & P. Voormo-
len, mij als onderhoudstimmerman
bij d’Oranjeboom en tevens bij de
buurman, margarinefabriek Van den
Bergh & Jurgens. Mijn directeur was
toen Gerard Kerkum, ex-voetballer bij
Feyenoord. In de loop der jaren heb ik
bij de brouwerij heel wat verbouwin-
gen en nieuwbouw meegemaakt en
op het laatst geholpen met het slopen
van het bedrijf, dat verhuisd was naar
Breda.
Aandenken
Op het terrein zouden woningen
komen, zo ook op het terrein waar
ik op de lagere school had gezeten.
Dit alles is niet doorgegaan, waarop
Unilever het terrein van de brouwerij
heeft gebruikt om het bedrijf uit te
breiden. In de vergaderruimte van de
directie waren de wanden betim-
merd met eikenhouten schrootjes.
Van deze schrootjes heb ik er veel
in mijn huis verwerkt. Mijn oog was
ook gevallen op enkele lantaarns met
het Oranjeboomlogo, aan de muur bij
het fabrieksdrankwinkeltje, waar de
medewerkers tegen gereduceerde prijs
drank konden kopen. Van een van die
lampen ben ik eigenaar geworden en
tot op heden brandt deze bij mij in de
tuin.
Inschattingsfout
Boven de hoofdingang van de brouwe-
rij hing ook een mooi embleem van
d’Oranjeboom en voor mijzelf had
ik al beslist dat ik deze wilde hebben
voor in mijn tuin. Ik had nog geen toe-
stemming gevraagd of ik het kon krij-
gen, niet wetende of er andere plannen
mee waren. Dit was maar goed ook.
Toen we een steiger hadden neergezet
om het embleem te demonteren bleek
ik een inschattingsfout te hebben ge-
maakt wat de grootte betreft. Het was
meer dan vier meter lang en ruim twee
meter hoog. Dit kreeg ik nooit in mijn
autootje, helaas. Waar het embleem is
gebleven, weet ik niet.
Op een gegeven moment moest er in
het dak een gat gemaakt worden om
met kranen de machines uit de fabriek
te takelen. Tot op het laatst bleef de
fabriek in bedrijf. De transportband
en de vulmachine van de blikjes
bier werden even stilgezet en daarna
werden nog 20 tot 30 tinnetjes bedrukt
met in plaats van de houdbaarheids-
datum als tekst ‘Dit zijn de laatste
blikken uit Rotterdam’.
Dierbaar bezit
Een uur later hing de vulmachine in
de takels. De naam d’Oranjeboom
hoorde definitief tot het verleden. De
blikjes werden verdeeld onder die paar
mensen die nog aan de band werkten
en een paar slopers. Een ervan heb ik
nog in mijn bezit, uiteraard in gesloten
toestand. Voor mij is het een dierbaar
bezit.
Vervolgens heeft de firma Stein Schot-
te uit Nieuwerkerk aan den IJssel alle
gebouwen, de fabriekshallen en kanto-
ren en dergelijke met de grond gelijk
gemaakt. Uit geschiedschrijving blijkt
dat het ontstaan van d’Oranjeboom uit
het jaar 1671 stamt. In dat jaar werd
een bedrijf, een brouwerij-mouterij
van de heer Den Dissel verkocht voor
3350 gulden. Het bedrijf heeft in de
loop der jaren verschillende eigenaren
gehad en op verschillende plaatsen
gestaan, zoals op het Coolvest bij de
Delftsche poort en op de plaats waar
nu ongeveer de Hofpleinfontein is.
Voorvaderen
Eind 1800 begin 1900 had men
besloten naar de toenmalige ‘Kop
van Zuid’, te verhuizen, het begin
van Rotterdam-Zuid. Dus nu blijkt
dat ik als medesloper het levenswerk
van een van mijn voorvaderen met de
grond gelijk heb gemaakt. Zal hij zich
in zijn graf omdraaien en mij een pak
rammel geven als ik hem ooit wellicht
in het hiernamaals tegenkom?
Henk Dissel
Nieuwerkerk aan den IJssel
d’Oranjeboom vertrok uit Rotterdam
De Oud
Dinsdag 1 september 2015 . Jaargang 11, nr 18
Deze week o.a.:
Met DOR naar
de Kilima’s
Pag. 3
Jenever uit de
kraan
Pag. 9
Spannend
middagje op
Pier 7
Pag. 17
Wat was leuk
in Ommoord?
Pag. 19
Mensen stonden in 1963 niet alleen bij d’Oranjeboom in de rij voor schoon drinkwater (foto Voet)
Oplage: 122.000 ex.
Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie
T 010 245 70 90 (dag en nacht)
WERELDHAVENDAGEN BIJ DE BEREN BOOT!
1, 2
½
en 3
½
uurs rondvaarten
Kom gezellig langs en geniet van een
hapje en drankje bij de Beren Boot!
Mogelijkop5en6september indeochtendenmiddag
4, 5 EN 6 SEPTEMBER
Voor meer informatie:
GENIET 1
e
EN 2
e
PAASDAG
VAN HET UITGEBREIDE
BRUNCHBUFFET!
PASEN OP DE BEREN BOOT!
Parkhaven (tegenoverdeEuromast)Rotterdam
Reserveerviawww.berenboot.nlof010 -436 19 11
VOLWASSENEN
29,50P.P.
KINDEREN
(3T/M 12 JAAR)
19,50P.P.
VIER PASEN OP DE BEREN BOOT!
AVONDVAART
OF
v.a.
...dáár voel jij je thuis!
boot
AFVAARTEN:
AAN DE K DE:
3,5 uurs vaart zit al vol!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook