De Oud Rotterdammer Week 40 - page 1

De Oud
Gerard Meijer, sinds 2008
Feyenoord Ambassadeur voor
het leven, voetbalde zelf ooit
in Sparta. “Niet in het eerste
hoor”, zegt de inmiddels 80-ja-
rige bescheiden, “maar in
de jeugd speelde ik wel met
Tinus Bosselaar in één team.”
Niet zo vreemd trouwens dat
dit Feyenoordicoon in zijn
jeugd bij Sparta speelde. Hij
woonde, tot hij het huis uit
ging, bij zijn ouders - Teun
en Bea - in de Allard Pierson-
straat, schuin tegenover de
Mathenesserbrug. “Ik honk-
balde ook bij Sparta. In het
tweede, soms reserve bij het
eerste team”, weet Gerard
nog goed.
Zijn vader Teun stond aan de basis van
Gerards’ fantastische sportcarrière.
Teun Meijer was als masseur een be-
grip in de bokswereld. Hij verzorgde
de profboksers van Theo Huizenaar
in diens sportschool in de Van de
Werffstraat in Crooswijk. ‘Ome’ Teun
was sterk en niet zachtzinnig en had
mysterieuze smeerseltjes, die echt
hielpen om blessures te genezen. Hij
werd soms vergeleken met Feyenoords
Richard Dombi.
“Ik had de ambachtsschool doorlopen
en werd automonteur”, zegt Gerard.
“Niets voor mij natuurlijk en mijn
vader zag dat. Hij nam mij mee naar
de boksschool, legde uit hoe en wat
ik moest masseren
en zette me aan
het werk. Als hij
met een been van
een bokser bezig
was, moest ik het
andere been mas-
seren. Daarna deed
hij ‘mijn been’ dan
nog effe ‘dun-
netjes’ over. Een
harde leerschool die
bokswereld, met
mannen die tegen
een stootje konden,
je waardeerden en je
‘verrot’ scholden als
het ze niet beviel.”
De Wama’s
Teun Meijer was
ook verzorger bij
meerdere voet-
balclubs. “Het langst bij Excelsior
waar hij mij ook mee naar toenam
om te assisteren en het vak te leren.”
Hij drong er bij mij op aan naar ‘de
cursus’ te gaan en ‘mijn papieren’ te
halen om masseur bij een club te kun-
nen worden.
Bij Excelsior werkte mijn vader met
trainer Bob Janse. Een mooi koppel.
O, o, die twee hebben daar de boel op
stelten gezet. Ze werden ‘De Wama’s’
genoemd. Mooie tijden!”
Gerard ging bij sauna Wijburg aan
de Mathenesserlaan naar de cursus
‘Sportmasseur en Pedicure’ en haalde
zijn diploma. “Ik hielp Evert Wijburg
ook met masseren in de sauna. Zijn
zoon Eef was verzorger bij Feyenoord
in de tijd van trainer Jaap van der
Leck. Die trainer ging in 1959 naar
DOS in Utrecht en Eef ging mee als
verzorger. Zijn vader Evert zei: “Sol-
liciteer nu bij Feyenoord als verzorger.
Dit is je kans!” Dat deed ik per brief,
maar ik kreeg geen reactie. Totdat
Feyenoords administrateur, Phida
Wolff, op mijn werk bij mij aanklopte
met: “Kom vanavond alsjeblieft naar
het stadion. We zijn vergeten je uit te
nodigen, maar Feyenoord wil je graag
in dienst nemen, kom! En neem je
massagespullen mee.”
Nou, dat wilde Gerard wel. Het was
voor de vriendschappelijke wedstrijd
tegen FC Lokomotive Leipzig in
augustus 1959. Hij ging op z’n Vespa
scootertje met een tas met zijn eigen
massagespullen naar ‘de Kuip’ waar
terreinchef Jaap Barendregt hem
opving met: “Welkom! Ik wist dat je
zou komen.”
Aangenomen
“Ik masseerde de spelers, waarvan ik
er al een paar kende. Henk Schouten
bijvoorbeeld, die zag ik vaak bij het
boksen. Ik werkte me in het zweet en
na de wedstrijd vroeg manager Guus
Brox of ik even de kleedkamer uit
wilde gaan. Hij ging aan de spelers
vragen wat ze van mij vonden. Dat
duurde geen vijf minuten, Brox riep
me binnen en zei: Je bent aangeno-
men.”
Gerard Meijer kwam dus en bleef!
Vijftig jaar als verzorger en ‘manusje
van alles’ en de laatste zeven jaar als
ambassadeur. Hij verzorgde vroeger
letterlijk alles! Niet alleen de spelers
met hun blessures maar ook de
wedstrijd- en trainingskleding, voet-
balschoenen, de ballen, noem maar
op. Het hele magazijn. En dat voor
vijfenzestig gulden per maand toen
hij begon. Rechterhand was lange tijd
zijn onbezoldigde kompaan Lou Mar-
tens, de vader van Maup en bekend
als de ontdekker van Mario Been.
Gerard Meijer, die een goede conditie
had, was de snelste verzorger van Ne-
derland. Hij sprintte met zijn koffertje
en wonderflesjes naar de geblesseerde
speler op het gras. Dit tot groot ver-
maak van het publiek. De eerste keer
dat hij dat deed was het trouwens wel
in scène gezet.
“Ik had aan Cor van der Gijp ge-
vraagd of hij aan de overkant van het
veld een keer wilde gaan liggen. Tuur-
lijk, zei Cor. Hij ging onderuit bij de
cornervlag en ik rende op topsnelheid
naar hem toe. Het publiek genoot. Ja,
ook als verzorger kan je een mooie
bijdrage leveren aan het kijkgenot.”
Nico Tempelman
Gerard Meijer, de snelste verzorger ooit
Dinsdag 29 september 2015 . Jaargang 11, nr 20
Deze week o.a.:
Eieren in het
Fins
Pag. 3
Breien weer
helemaal in
Pag. 13
Vervolg Boe-
zembarakken
Pag. 19
Slapen op de
cat-cracker
Pag. 23
‘Ome’ Teun en Gerard Meijer in 1959 op de tribune van Excelsior
Oplage: 122.000 ex.
Op de bank in De Kuip.Achter hem trainer Rob Jacobs (foto:
archief Sportclub Feyenoord)
Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie
T 010 245 70 90 (dag en nacht)
ZORG
Ontzorgtenruimtwaargewenst
Wijzijnugraagvandienst
Zorgruim is er om te ontzorgen
en ontruimen waar gewenst.
Laatzorgruimenuhelpenmethet
leegruimenvanuwwoningofbedrijf.
•Kleineherstelwerkzaamheden
•Wittenvanmurenenplafonds
•Vloerbedekkingverwijderen
Contact
T0111850864
M0648512005
Inmijnomgevingmerkte ikdatvooralouderemensen
behoeftehebbenaanuitgebreideondersteuningenadviesbij
eenverhuizingofhet leegruimenvanwoningen.
Waarmoetenmensenzonderveel familieofvriendenmethun inboedelnaartoe
alszekleinergaanwonen?Ofwat tedoenbijeensterfgeval?
Zorgappartementenmoetennaeenoverlijdenmeestal
maardenabestaandenhebbenopdatmomentvaak
wel ietsandersaanhunhoofd.
T 0111 85 08 64
M 06 4851 2005
Zorgrui is er om te
ontzorgen en ontruimen
waar gewenst.
Laat zorgruimen u
helpen met het
leegruimen van uw
woning of bedrijf.
Wij zijn u graag van dienst
Auto Hoogenboom viert haar
80-jarige bestaan!
AUTOHOOGENBOOM
5 dgn Drenthe
vanaf € 160,00 PP HP okt/nov
Gezellig Hotel met 9 kamers!!
Ook op begane grond.
(10 km v Emmen)
TEL 0591371241
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook