De Oud Rotterdammer Week 48 - page 10

Stadsfotograaf Henri Berssenbrugge
(1873-1959) zocht in de eerste jaren
van de vorige eeuw vooral de Rotter-
damse volksbuurten op. Hij realiseerde
zich goed dat hij dáár moest vastleg-
gen wat hij aan straatbeelden zag.
Vrouwen met lange schorten, hondenkarren,
kinderhoofdjes, marktkooplieden en hoge, smalle
en vaak verzakte woningen. Het was er zeker niet
fijn, maar er werd wel volop gelééfd! Berssen-
brugge was van origine portretfotograaf, maar
ging graag de straat op. Hij flaneerde door de
oude stad en had oog voor de zonnestraal die net
die sfeervolle steeg verlichtte of voor de verse
sneeuw en mist, die de stad een weemoedige
aanblik gaven. Inmiddels zijn deze beelden meer
dan honderd jaar oud en er is geen Rotterdam-
mer meer die zich kan herinneren wat hij destijds
voor zijn camera zag. De Rotterdamse uitgeverij
Diafragma heeft ze ‘teruggehaald’ met het 120
pagina’s tellende boek ‘Henri Berssenbrugge -
Stadsfotografie 1906-1916 - Rotterdam’.
Er is een passende keuze gemaakt uit de ruim 400
glasnegatieven die het Stadsarchief Rotterdam
lang geleden van Berssenbrugge heeft gekocht.
Directeur Paul van de Laar van Museum
Rotterdam en curator Frits Giersberg van het
Nederlands Fotomuseum hebben in twee korte
hoofdstukken de manier van werken van Henri
Berssenbrugge uitgediept en vastgelegd. Hun tek-
sten en Berssenbrugge’s foto’s vormen samen een
waardevol ‘monument’ van het oude Rotterdam.
Op 3 mei 2011 las Josua Ossendrijver
in De Oud-Rotterdammer de oproep
over het droeve lot van Sjakie Frank.
Deze oproep was het begin van bijzon-
dere ontmoetingen en kwam uit bij een
schilderij van hangende klaprozen. Het
schilderij brengt de verbeelding van
Josua Ossendrijver tot leven en een
roman is geboren. Alhoewel de perso-
nages en gebeurtenissen fictief zijn,
bestaat het schilderij dus echt.
In het verhaal is het schilderij een rode draad in
het leven van Will, Chaja en Arjan. Ze kennen
elkaar niet, hebben zelfs nooit van elkaar gehoord.
Maar in korte tijd brengt het lot hen samen en
blijken hun levens door afschuwelijke gebeur-
tenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog met
elkaar verbonden te zijn. Ze worden behoorlijk
ontnuchterd als ze ontdekken hoe niet alleen de
waarheid anders kan zijn dan gedacht, maar ook
hoe de werkelijkheid zelfs na zeventig jaar het
leven met een verwoestende uitwerking volledig
op zijn kop kan zetten.
Josua Ossendrijver is 9 november 1943 geboren
in Rotterdam op een onderduikadres. Zijn ouders
hebben hem direct na zijn geboorte afgestaan en
zijn pleegouders hebben hem aangegeven onder
de naam Klaas Slegt. Waarna Josua er pas op
67-jarige leeftijd achter kwam dat hij van Joodse
afkomst is, na bijna een leven lang als de katho-
lieke Klaas in Rotterdam te hebben geleefd.
Stadsfotografie
Broos Rood
Jan Oudenaarden heeft met het uit-
brengen van het laatste deel over de
geschiedenis van Feyenoord zijn trilo-
gie afgerond. Hij heeft alles uitgezocht
en beschreven wat er over de club te
vertellen valt, met boeiende teksten
en heel veel illustraties.
De periode 1940-1956 was wat successen betreft
overigens niet geweldig. Feyenoord, dat in 1940
nog landskampioen was, werd in die zestien
jaar slechts één keer afdelingskampioen (in het
seizoen 1942-1943). Maar er gebeurde wél veel
en het voetbal ging tijdens de oorlog gewoon
door. Na de bevrijding voetbalde Feyenoord in de
competitie tegen clubs als Neptunus, DHC, VUC
en EBOH. Het waren de jaren van Henk van der
Bijl, Joek Brandes en Jan Linssen. En ook van
trainer Richard Dombi. Wie kent ze niet?
November 1954 begon Feyenoord aan de prof-
competitie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.
Daan den Bleijker scoorde de eerste ‘betaalde’
Feyenoord-goal (winst met 2-1). In 1955 spande
het erom of Feyenoord de nieuw ingevoerde
hoofdklasse zou halen. De club moest zevende
worden van de veertien clubs in de eerste klasse
C. Feyenoord-voorzitter Cor Kieboom kocht uit
voorzorg de Haagse club Holland Sport.
Jan Oudenaarden heeft met zijn drie Feyenoord-
delen (samen meer dan 1200 pagina’s) een
enorme prestatie geleverd. Feyenoord-supporters
en heel veel anderen zal hij er een groot plezier
mee hebben gedaan.
Tijdens de wederopbouw van Rot-
terdam zijn vele mooie gebouwen
gesloopt. Een van de meest spraakma-
kende is de Koninginnekerk in Croos-
wijk. De sloop van deze kerk in 1972
haalde zelfs het landelijk nieuws. De
hele geschiedenis van de kerk is vast-
gelegd in het boek De Mooiste.
In 2013 organiseerde het Reformatorisch Dagblad
de verkiezing ‘mooiste gesloopte kerk’. De uitslag
was duidelijk, de Koninginnekerk haalde de eerste
plaats. Veel Rotterdammers hebben geprobeerd
een stukje van de kerk te bewaren, van luttele
steenbrokken tot monumentale voordeuren, tegel-
tableaus of een windvaantje.
Voor Einar Been, Dik Vuik en Jan Wagner
reden om te achterhalen,waarom de kerk in de
gedachten van velen is blijven voortbestaan. In dit
boek is er aandacht voor de bouw van de kerk, de
architecten, de
protesten en uit-
eindelijk toch de
ondergang van
dit monumen-
tale gebouw.
Rotterdammers
vertellen over
hun herin-
neringen en er
staan prachtige
tekeningen,
schilderijen en heel veel foto’s en verhalen in het
boek.
Bijvoorbeeld een verhaal over het Rotterdam
Philharmonisch orkest? Wanneer Rotterdam
gebombardeerd wordt, verdwijnen de meeste
podiumlocaties en na wat omzwervingen komen
ze in de Koninginnekerk terecht, waar ze tot in de
jaren ‘60 concerten blijven spelen.
Feyenoord 3
Koninginnekerk
BESTELBON KONiNgiNNEKErK
Een prachtig schrijven
over de mooiste gesloopte
kerk.
Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................
Postcode/woonplaats: .................................................
Tel: .................................................................................
Email: .....................................................................
Stuur deze bon naar De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of ga naar ‘t Winkeltje op de website
en bestel het boek
digitaal.
Ja, ik bestel de
Koninginnekerk in
beeld en tekst voor € 12,50
(excl. 3,75 verzendkosten).
BESTELBON FEYENOORD 3
De trilogie is met dit
derde deel compleet.
Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................
Postcode/woonplaats: .................................................
Tel: .................................................................................
Email: .....................................................................
Stuur deze bon naar De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of ga naar ‘t Winkeltje op de website
en bestel het boek
digitaal.
Ja, ik bestel de
geschiedenis van
Feyenoord, deel 3 voor
€ 29,95 (excl. 3,75
verzendkosten).
BESTELBON BROOS ROOD
Een prachtige roman
over de invloed van de
WOII na zeventig jaar.
Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................
Postcode/woonplaats: .................................................
Tel: .................................................................................
Email: .....................................................................
Stuur deze bon naar De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of ga naar ‘t Winkeltje op de website
en bestel het boek
digitaal.
Ja, ik bestel Broos
Rood voor € 17,95
(excl. 3,75 verzendkosten).
BESTELBON STADSFOTOGRAFIE
Een prachtig boek over
het Rotterdam voor de
WOII.
Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................
Postcode/woonplaats: .................................................
Tel: .................................................................................
Email: .....................................................................
Stuur deze bon naar De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of ga naar ‘t Winkeltje op de website
en bestel het boek
digitaal.
Ja, ik bestel
Stadsfotografie
1906-1916 voor € 22,50
(excl. 3,75 verzendkosten).
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2016
pagina 10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...28
Powered by FlippingBook