De Oud Rotterdammer Week 48 - page 23

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2016
pagina 23
Neef, Willem van Waardenburg en
Arie ??? Het zijn allemaal Katend-
rechters, behalve Arie. Hij werkte
op Katendrecht bij Van Dessel in
speelautomaten en trektafels etc.’’
Cor Pak (
stuurde een elftalfoto van clubhuis
De Brug van de Oranjeboomstraat
in buurwijk Feijenoord dat ook
deelnam aan de zomeravondcom-
petities op het Noordereiland.
Als namen noemt hij: “Achter
vanaf links Cor Lenselink, Wim
Kanselaar, Rinus Veltenaar, Jan
Lenselink, ??? Geenen, Ton van Ui-
tert, Jan (hem noemden wij ‘gekke
Jan’). Voor vanaf links Fok van
Slooten, Cor Pak, Paul van Hees,
Karel Lenselink en Bertus Moonen.
Er werd menig duel uitgevochten in
de competitie en wij mochten ons
verkleden bij de familie Kanselaar
in de Feijenoordstraat.’’Als aanvul-
ling en ter bevestiging: “De foto
bij het artikel van 4 oktober is van
de Rockers en dat team kwam van
Katendrecht.’’
Wim de Best (wimdebest@live.
nl) woonde in de Prins Alexander-
straat, die parallel liep aan ‘de puin’
en waarvan de voetbalwedstrijden
hem nog levendig voor de geest
staan.
Jan Bos uit Rozenburg (jan.
) stuurde enkele
foto’s van elftallen die in de jaren
zestig deelnamen aan de eiland-
competitie, zowel van eilandploe-
gen als hun tegenstanders. Namen
kent hij niet en hij hoopt op het
herinneringsvermogen van DOR-
lezers. De foto’s zijn bijzonder en
krijgen in de loop van tijd allemaal
een plek in deze rubriek.
A. van Arkel (a.van.arkel17@
kpnplanet.nl) uit Burgh-Haamstede
weet: “Het afgebeelde elftal is
het team van De Boppers van
Katendrecht en is gemaakt in
1960. Waarschijnlijk waren zij
uitgenodigd voor deelname aan een
toernooi op het Noordereiland. Op
deze foto herkende ik negen spelers
van wie ik de namen nog weet -
helaas noemt Van Arkel die niet. Ik
heb met een aantal bestuursleden
en vrijwilligers ook jaren achtereen
het zomeravondvoetbal Jeugd-
Senioren op Katendrecht georga-
niseerd. Eerst op het koolasveld en
later op gravel.’’
Peter Bakker (079-3427028, penm.
) heeft als ex-
eilander ook gespeeld in de com-
petitie. “Naar aanleiding van de
foto in ‘mijmerZUIDhoekje van 1
november kreeg ik een telefoontje
van Miep Neef, die haar man her-
kende op de foto waarbij de vraag
was gesteld ‘wie zijn de spelers?’
Miep wilde haar herkenning graag
vermeld zien, maar wist niet hoe
zij dat moest doen. Daarom vroeg
ze mij namens haar te reageren.
De speler rechts op de foto is dus
de bekende Noordereilander Wil
Neef. De andere speler op de foto
herkende zij net zo min als ik.’’
Milot
Hoogvlieter W.A. van der Noll
) heeft
met plezier het artikel in DOR van
18 oktober over de firma Milot
gelezen. Dat herinnerde hem aan de
ritten die hij in de jaren ‘50 met een
bus van Milot op zondag maakte
van Hoogvliet naar de raffinaderij
van Caltex aan de Petroleumweg.
“Op werkdagen werd dit vervoer
verzorgd door De Snelle Vliet uit
Hardinxveld, maar niet op zondag,
want dan reed het bedrijf niet.
Als ik me goed herinner was de
Milotbus niet bepaald nieuw. Het
bedrijf was toen nog niet zo lang
met touringcars bezig. Ik woon
sinds 1957 in Hoogvliet, eerst in
de Klaasje Zevensterstraat, daarna
55 jaar in de Paprikastraat en sinds
eind vorig jaar weer in de straat
waar het begon.’’
Nella van der Ploeg-van Dongen
)
schrijft: “Op een paar dingen van
Milot wil ik graag even reageren.
In 1940 ben ik geboren op de
Blokweg en heb daar gewoond tot
mijn 21ste jaar, dus ik weet wel
iets van de buurt. De kruidenier op
de hoek was Arie Stok. Hij stond
achter de toonbank met zijn dochter
Elly, dus dat waren geen twee
zussen. Het café op de hoek van de
Blokweg was van Heeselaar en bij
het andere café stond Viaduct op de
ruiten. Wij kochten de kaartjes voor
Feyenoord bij Luijten. Dit vonden
wij een prettiger zaak, maar dat is
persoonlijk.’’
Reacties:
De tachtigjarige Henk Oudshoorn herkent zich in DOR op de elftalfoto van 4 oktober als de
speler die links op zijn hurken zit. Zijn elftal van Katendrecht speelde onder de naam Bel-
védère in de competitie van ‘de puinvoetbal’ op het Noordereiland. “Ik woon nog steeds op
Katendrecht, toen in de Rechthuisstraat”, memoreert hij telefonisch, want internet of email
heeft hij niet. Met enkele van zijn ploeggenoten, onder wie Anton de Maat, heeft Oudshoorn
- wiens broer Jan ook in het elftal speelde, nog steeds contact en hij wil best contact met
andere spelers. “Helaas zijn vijf spelers van toen overleden”, weet en betreurt hij.
Aad van Arkel (a.van.arkel17@kpn-
planet.nl) weet meer namen: “Staand
v.l.n.r. R. van Aken, Ed Hartman,
Gerrie Veenstra, Anton de Maat, Jan
Oudshoorn, niet bekend. Hurkend
v.l.n.r. Henk Oudshoorn, ???, Leen de
Dit elftal deed mee aan de
eilandcompetitie onder de naam
De Combinatie.Er is verder niets
van bekend.Foto C.Pak
Menig duel
uitgevochten
Een ander elftal van De Combinatie met op de achterste als derde van links Wim de Best.Wie zijn de anderen? Foto Wim de Best.
De finalisten van het toernooi voor Oude van Dagen in de Feijenoordstraat op de foto.Wie
is wie? Foto Jan Bos/Willie Schiefer
Smikkelen
en smullen
In de jaren vijftig waren wij kin-
deren, net als de kinderen van nu,
natuurlijk altijd in voor iets lek-
kers. Maar toen ging dat anders
dan nu. Je ging naar een snoep-
winkeltje. Of zelf pannenkoeken
bakken bijvoorbeeld.
In 1949 ging ik naar de lagere school in de
Zwederstraat. Op de hoek zat een snoepwin-
keltje. Ik kreeg twee cent om iets lekkers te
kopen. Voor twee cent toffee of duimdrop.
De twee cent werd later een stuiver en nog
later een duppie. Voor een duppie kon je
meer kopen. Auwel of een knots. Kauwgum
of een gelukzakje. Dat was een zakje met
een vraagteken. Die zaten in een doos. Je
zocht natuurlijk naar een dikker of zwaarder
zakje. Ik heb er eens een lederen riem uitge-
haald. Ik kreeg niet dikwijls geld mee voor
snoep. Meestal was het een beloning voor
bewezen dienst of hulp bij de melkboer.
Trakteren
In de jaren zestig kwamen zakjes chips op
de markt met een blauw zakje met zout. Ik
heb dit 25 jaar verkocht als vertegenwoor-
diger van Smiths. Zelf was ik een slechte
afnemer van chips. Ik hield meer van
zoetigheid. Als ik vroeger een duppie had
te besteden, had ik veel vriendjes om iets
lekkers te kopen. Als je jarig was, mocht je
trakteren en de school rond. Meestal ging
je dan bij C.Jamin inkopen doen. Voor het
personeel een chocolaatje. Je kreeg dan
van de meester of de juf een plaatje of een
kroontjespen. Ik kan mij nog herinneren
dat een jongen trakteerde en ik mocht voor
een medeleerling snoepjes meenemen en bij
hem thuis afleveren. Die leerling was Wim
Everaars en woonde in de Abcoudestraat.
De snoepjes werden een beetje kleverig van
mijn klamme hand, maar ik heb ze bij hem
afgeleverd.
Zelf pannenkoeken bakken
Wij vriendjes uit de Boudewijnstraat liepen
ook wel richting Sportdorp met een pak
pannenkoekenmeel en een pannetje om pan-
nenkoeken te gaan bakken. Wij zochten een
paar straatstenen en wat gras om een vuurtje
te stoken en dan bakken. Hygiëne? Nooit
van gehoord! Eerst een papje maken en dan
bakken. Een oude deken gebruikten wij
als tent en dan smullen. Er kwam een oud
omaatje langs en die wilde ook meesmul-
len op de grasstrook bij de sportvelden bij
Varkenoord. Ze was van harte welkom.
Aad Onderstal
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28
Powered by FlippingBook