De Oud Rotterdammer Week 48 - page 26

Karl Joseph Gellings
Voor de Dutch Design Month in Rot-
terdam zoek ik informatie over Karl
Joseph Gellings. Deze in Duitsland
geboren kunstenaar en oud-politiek
gevangene vestigde zich in 1928 in
Rotterdam en maakte al het smeed-
werk in het Holbeinhuis, de Hof-
pleinvijver en het Oogziekenhuis. Het
Gemeente Archief heeft alleen een
bewijs van inschrijving en een trouw-
akte, maar verder geen informatie over
deze kunstenaar. Daarom dat vraag ik
de lezers van De Oud-Rotterdammer
om hulp bij mijn zoektocht naar infor-
matie over Karl Gellings. Op internet
vond ik informatie op Wikipedia,
Boijmans van Beuningen, Museum
Rotterdam en een aantal veilingweb-
sites. Ik hoop met deze oproep een zee
van informatie te krijgen.
Erik Van Loon
W.F. van Helden
W.F.van Helden, geboren 15 juni 1911
(in Raalte) en overleden 19 september
1970 was tandarts en tandtechnie-
ker en woonde in de Nobelstraat
in Blijdorp in Rotterdam. Hij had
een tandtechnisch laboratorium aan
de Bergweg en was bevriend met
apotheker Exler. Is er iemand die mij
informatie kan verstrekken over zijn
persoon of iemand die hem heeft ge-
kend? Zelf heb ik hem nooit gekend.
Hij overleed september 1970 en ik
ben van april 1971. Ik zou graag meer
over hem en zijn bedrijf willen weten.
Bovendien woon ik in Australië. Ik
hoop dat iemand mij kan helpen of mij
in contact kan brengen met mensen
die hem gekend hebben.
M.A.van Helden
Queensland Australia,
Projectzangers gezocht
Operakoor Euphonia zoekt amateur-
zangers en zangeressen die willen
meewerken aan de opera Orpheus van
Christoph von Gluck. De uitvoering
is 25 maart 2017. Euphonia wil ook
graag interesse wekken voor een blij-
vend lidmaatschap van het koor. Ge-
ïnteresseerden die van zingen houden
en de eerste drie maanden van 2017 de
maandagavond beschikbaar hebben,
kunnen contact opnemen met Hans
van Brakel, voorzitter van Euphonia,
06-43778829. Deelname is gratis. Wij
zorgen voor muziek. We repeteren van
20.00 tot 22.00 uur in de Vrije School,
Jasmijnstraat 6, Oud-Beijerland. Zie
Toon Bongaards
Lid van Operakoor Euphonia
Bridgen
BC Bridge ‘87 zoekt nieuwe enthousi-
aste leden. Wij spelen vanaf september
tot mei elke woensdagavond om 19.30
uur bij de Vrolijke Vlinder op de Ber-
berisweg 4 (restaurant Schiebroekse
Parkflat). Kom vrijblijvend een keer
meespelen. Informatie en aanmelden
via
of 010-4226130.
Contact
Gezocht: leuke, lieve dame, ca 75 jaar,
om samen nog wat gezelligheid door
te maken, zeker in de aankomende
dagen. Ben zelf zeer jong en goed
uitziende en actieve 85-jarige man.
Slank, 1,70 m. Zit graag op de tablet
woordspel te doen. Woon beneden,
tuin en zonnig terras. Bezit klein
hondje. Ziet u er wat in? Dan graag
belletje of mailtje
of 06-41921282 of 010-7518681.
Foto’s Sinterklaasintocht
Heeft iemand interesse in foto’s van
60 jaar geleden, intocht Sinterklaas op
de boot in de Schie op de Aelbrechts-
kade, tegenover Roelof fabriek, geor-
ganiseerd door drogisterij Muus, met
leuke foto’s van kinderen erop?
L.A. Stip
Mondharmonica spelen
Gezocht Chromatische Mondharmo-
nica spelers. We repeteren van 19.30-
22.00 ma. Kan je muziek lezen en wil
je ons komen versterken? Info: Dhr.
J. Scholten, 0180614607 of F. Schik,
06-30468620.
Opnamen Teleac tv
In 1967/68 werkte ik mee aan het
programma Noten en Tonen via het
Toonkunstkoor onder leiding van
Kees Stolwijk, later directeur van het
Rotterdams Conservatorium, die het
ook presenteerde. Op zaterdagochtend
werd het iedere week in de winter
uitgezonden. De NPO heeft al het
materiaal vernietigd. Wellicht heeft
iemand het op video staan. Ik zou
graag een opname aan mijn kinderen/
kleinkinderen zou kunnen laten zien.
Lenie de Zwart
Franciscuscollege
Voor een reünie van het Franciscuscol-
lege (gymnasium) aan de Beukelsdijk,
eindexamenjaar 1961, zoek ik onder-
staande personen, die woonden op de
vermelde adressen. Mede door hun
veel voorkomende achternaam heb ik
hen niet kunnen vinden; Peter (P.M.)
de Vries, Burg. De Villeneuvesingel
14, Rotterdam en Aad (A.H.) Meijer,
Ceintuurbaan 47 a, Rotterdam. Ik zou
het zeer waarderen wanneer u nadere
gegevens over hun huidige woonplaats
e.d. wilt sturen naar:
Leon van Schie
0541-537779
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2016
pagina 26
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Wie herkent de meisjes bij Sint en Piet?
Bij Blaauwhoedenveem werden tussen 1948 en 1958 bovenstaande foto’s
gemaakt tijdens het Sinterklaasfeest. We weten dat Jaap van Straten de Sin-
terklaas was. Maar wie herkent de meisjes op beide foto’s? Of wie weet de
naam van Zwarte Piet? Als iemand zichzelf mocht herkennen, kan de foto via
De Oud-Rotterdammer worden toegestuurd! Reageren kan naar A. Laenen,
Schildmeer 73 3068 KV Rotterdam, 010-4203130.
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
en vul de bon digitaal in.
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email:
Website:
M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis,
Rein Wolters en vele lezers
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail:
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
DeOudeStadB.V.neemtbijdevervaardiging vanDeOud-Rotterdammergrote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardtgeen enkele aansprakelijkheidvoor de inhoud van redactieof advertentie.Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden.CopyrightDeOudeStadBV; nietsuit dezeuitgavemagworden gekopieerd voorpublicatie in anderemedia zonderuitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvandeuitgever.
Administratie:
Email:
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email:
Eindredactie:
Peter Schilthuizen
Email:
Wie zijn dit?
Deze foto in de oude spullen van onze familie gevonden. De foto moet in
Rotterdam genomen zijn, daar onze familie daar woonde. Ik zou graag willen
weten waar dit is en wie deze personen zijn.
Wie kan mij hier meer over vertellen? Gaarne bericht.
Henk van den Berg
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28
Powered by FlippingBook