De Oud Rotterdammer Week 48 - page 27

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2016
pagina 27
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. symbool voor de vrede; 7. soort bowlen; 12. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 13. reukwater; 14. tijdperk; 15.
technische school (afk.); 17. hoge landpunt in zee; 19. smeervloeistof; 21. communicatiemiddel (afk.); 22. familielid; 24.
kattenras; 27. pluspunt; 28. tropische boom; 30. meisjesnaam; 31. hoofddeksel; 32. dik stuk hout; 33. jonge koe; 35. Belgi-
sche krant; 37. kookgerei; 38. wielrenner achter een gangmaker; 41. recht stuk vaarwater; 42. deel van week; 44. Aziatisch
staatje; 46. vuilstortplaats; 47. boterton; 48. voorbehoedsmiddel; 49. staat in Amerika; 50. nakomeling; 52. bladader; 54.
sjouwer met koffers; 56. waterkering; 58. pretentieus; 61. Israël (afk.); 62. navigatiemiddel; 64. steen; 65. verwonding; 67.
alcoholische drank; 68. deel van het oor; 70. deel van camera; 72. drankbuffet; 73. chocoladekorrels; 76. waardering; 77.
deel van bijbel (afk.); 78. eenheid van elektrisch vermogen; 79. plaats in Duitsland; 81. kiloliter (afk.); 82. plaaggeest; 83.
welpenleidster; 84. plechtige belofte; 86. isolerende tas; 87. restant van uitgebrande kolen.
Verticaal
1. achtarmige inktvis; 2. koude lekkernij; 3. driehoekig voorzeil; 4. leervak op school; 5. tegendraads; 6. familietwist; 7.
warme snack; 8. vrouwelijk dier; 9. roem; 10. muzieknoot; 11. mistig (wazig); 16. plaats in België;18. bloeiwijze; 20. lang
en smal stuk hout; 21. open plek in een bos; 23. Spaanse landvoogd; 25. tijdsperiode; 26. varkensvlees; 27. woning of ge-
bouw; 29. saus bij patat; 32. huisschoen; 34. belemmering; 36. onverhard weggetje; 37. aardkluit; 39. keizer van Rusland;
40. autocoureur; 42. ramen lappen; 43. rechtsterm (schijnreden); 45. gevangenis; 46. bekeuring; 51. op grote afstand;
53. plotseling haal of trek; 54. boek voor inkomsten en uitgaven; 55. melkklier; 56. deftige vrouw; 57. sappig; 59. plaats in
Gelderland; 60. brandstofcilinder; 62. ransel; 63. verslag (melding); 66. vochtig; 67. knaagdier; 69. glansverf; 71. hoogste
punt van een huis; 73. inwendig orgaan; 74. gelooide huid; 75. helemaal niets; 78. aanlegplaats voor schepen; 80. keurig;
82. selenium (scheik. afk.); 85. lidwoord.
Wederom zaten onze mailbox en brievenbus vol met oplossingen van de puzzel in De Oud-Rotterdammer. De oplos-
sing was deze keer een speelse verwijzing naar een nummer van onze eigen Gerard Cox en luidde:
Binnen staat de kolenkit paraat
Uit de goede inzendingen hebben we weer vijf prijswinnaars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen voor een
concert van The Dutch Swing College Band op het ss Rotterdam, op zondagmiddag 11 december om 16.00 uur. De
winnaars zijn: Wil Kant-Keehnen, P.J. Dorst, Lambrecht de Haan, M.H. Commerell en N. Schoolenberg.
Voor de nieuwe puzzelopdracht hebben we weer een boek als prijs
in petto. Voor vijf prijswinnaars ligt het fraaie boek ‘Rotterdam
Zuidwijk in de 20e eeuw’ van F.C.G. Huizer klaar, de nieuwste
uitgave van Uitgeverij De Oude Stad.
Stuur uw oplossing naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of digitaal naar info@
deoudrotterdammer.nl. U kunt de puzzel ook oplossen op onze
website
Vrouwenkoor zoekt leden
Vrouwenkoor VAVIC (Voor Alle
Vrouwen In Capelle) zoekt nieuwe
leden. Wij zingen iedere woensdag-
ochtend, behalve in de schoolvakantie,
een gevarieerd repertoire onder leiding
van onze dirigent Nanne. Tussendoor
maken wij tijd voor een kopje koffie
en een praatje. Optreden doen wij niet,
we zingen voor ons zelf en beleven
daaraan veel plezier. Dus als je kan
zingen, kom dan op woensdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur naar het
Buurthuis Maria Daneelserf in Schol-
levaar. Vrouwen van buiten Capelle
zijn ook van harte welkom. Inlichtin-
gen bij Louky Elsner, 010-4210567 en
Ria Eijkmans, 010-4507396.
Koersballers gezocht
De koersballers van handbalvereni-
ging Atomium ‘61 zoeken nieuwe
leden. Mensen van verschillende
leeftijden, mannen en vrouwen. Ben
je vrij op maandagmiddag, gezellig en
graag een beetje in beweging, bel dan
voor informatie 06-24972946 (Ans) of
06-40312092 (Chiel Burg). Wij spelen
van 13.30 tot 15.30 uur aan de Spar-
rendaal 91 te Rotterdam Vreewijk.
Meestal zijn er ongeveer een kwartier
voor aanvang al mensen aanwezig.
Kijk ook eens op onze website www.
atomium61.nl
Ans van Mourik
Foto’s Rinus de Wilde
Ik zoek voor een artikel voor ‘De
Weergever’ een of meer kwalitatief
goede foto’s van Rinus (Rienus,
Marinus) de Wilde (komiek, zanger,
buikspreker, clown, platenartiest uit
Rotterdam, periode 1895-1946). Een
voorkant van een bladmuzieknummer
met foto is ook welkom. Sturen naar
Martin Maas
Frans van Idsinga
Ik zoek een neef van mij. Onze vaders
waren broers. Mijn neef is Frans van
Idsinga, genoemd naar zijn vader.
Mijn vader heette Cornelis. In Rot-
terdam geboren en getogen. Na de
scheiding van Frans zijn ouders is het
contact, dat altijd goed was, verloren
gegaan. Mijn geboortejaar is 1945 en
ik denk dat van hem 1946. Zou graag
iets ván of óver hem horen.
Ria van idsinga, Barendrecht
Reünie Maasgroep 18 hon-
derd jaar
Op 1 december bestaat scouting Maas-
groep 18 honderd jaar en daarom or-
ganiseren wij op 7 januari tussen drie
en zes uureen reünie op ons clubhuis
aan het Langepad. Bent u of kent u
iemand die vroeger op de Maasgroep
heeft gezeten als welp, verkenner of
misschien zelfs als leiding neem dan
graag contact op met ons door een
email te sturen naar jubileum@Maas-
groep18.nl of stuur ons een kaartje:
Maasgroep 18, Langepad 43, 3062 CJ
Rotterdam-Kralingen.
Leerlingen mevrouw Elsacker
Wij zoeken leerlingen van de Bies-
landschool en Ackersdijkstraat uit de
klas van mevrouw Elsacker. Zoals
Josina Weber, Henk Visser, Toos Ger-
rits, Kees de Jong, Hans Banis, Ruud
Linkels, Koos van Eck, Klaas Blaauw,
Aad Schildkamp, Albert Stenhorst,
Jan Blieck, Ton Stad, Les Lubeck.
Wil Broere, Anita Noorlander, Ludia
Groen.
Jan van Cappellen
035-5316545
Reünie Van Heusdestraat
Ik zou graag willen weten of er be-
langstelling is voor een reünie van oud
bewoners van de van Heusdestraat.
Dan gaat het voornamelijk om het deel
tussen Hooidrift en Gerrit Jan Mulder-
straat en van laatstgenoemde een klein
deel. De periode is de jaren 50/60 en
70.Ik hoop op reacties.
Wim(Dick) van Hoeckel
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
RTM kampeerwagens
Ik wil graag meer weten over de RTM kampeerwagens die een aantal jaren
op het strand van Renesse stonden; met name over het interieur en het dage-
lijks gebruik door de vakantiegangers. Volgens een boek van Drs. A Dijkers
uit 1971 met de titel ‘De RTM op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden’
zijn de kampeerwagens oorspronkelijk als gesloten spoorwagens gebouwd.
Na een jarenlange dienst als vakantiewoning zijn de wagens in 1958/’59
buiten gebruik gesteld en afgevoerd, met uitzondering van kampeerwagen
nr. 1133 die bewaard is gebleven en in het RTM Tram Museum in Ouddorp
staat.
Als jongen van 4 jaar mocht ik met de familie Roos mee op vakantie naar
Renesse. We verbleven in zo’n kampeerwagen van de RTM. Overigens weet
ik me daar niets meer van te herinneren, vandaar enkele vragen aan lezers die
zo’n verblijf in de kampeerwagens nog bewust hebben meegemaakt. Wie kan
zich nog iets herinneren over het interieur en het gebruik van de kampeer-
wagens? Wat betreft het interieur: was de wagen ingericht met eenvoudig
meubilair, kastruimte en/of kampeerbedden of sliep men op de grond? Op
hoeveel personen was zo’n wagen berekend en was er een wc en stromend
water? Kon je daar koken? Hoe lang verbleef men daar gewoonlijk en wat
kostte het? Hoe reisde men daar naartoe? Kende men elkaar al of werden
vriendschappen gesloten tussen de vakantiegangers? Was het uitsluitend
bedoeld voor Rotterdammers en/of personeel van de RTM? Stonden alle 20
kampeerwagens op het strand van Renesse? Hoe bracht men daar de dag
door? Kwamen dezelfde mensen elk jaar terug?
Dit is een stukje Rotterdamse geschiedenis waarnaar ik erg benieuwd ben.
Heel graag verneem ik uw persoonlijke herinneringen.
Ton Kleppe (
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal
1. symbool voor de vrede; 7. soort bowlen; 12. seksueel overdraagbare aandoening
(afk.); 13. reukwater; 14. tijdperk; 15. technische school (afk.); 17. hoge landpunt in zee; 19. smeer-
vloeistof; 21. communicatiemiddel (afk.); 22. familielid; 24. kattenras; 27. pluspunt; 28. tropische boom;
30. meisjesnaam; 31. hoofddeksel; 32. dik stuk hout; 33. jonge koe; 35. Belgische krant; 37. kookgerei;
38. wielrenner achter een gangmaker; 41. recht stuk vaarwater; 42. deel van week; 44. Aziatisch staat-
je; 46. vuilstortplaats; 47. boterton; 48. voorbehoedsmiddel; 49. staat in Amerika; 50. nakomeling; 52.
bladader; 54. sjouwer met koffers; 56. waterkering; 58. pretentieus; 61. Israël (afk.); 62. navigatiemid-
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
42 18 48 73
59 25 14 87
35 79 23 58
56 9
32 83 50 40
85 84 11
49
51
9 39 25 14 65
Horizontaal
1. symbool voor de vrede; 7. soort bowlen; 12. seksueel overdraagbare aandoening
( fk.); 13. reukwat r; 14. tijdp rk; 15. t chnische school (afk.); 17. hoge landpunt in zee; 19. meer-
vloeistof; 21. communicatiemiddel (afk.); 22. familielid; 24. kattenras; 27. pluspunt; 28. tropische boom;
30. meisjesnaam; 31. hoofddeksel; 32. dik stuk hout; 33. jonge koe; 35. Belgische krant; 37. kookgerei;
38. wielrenner achter een gangmaker; 41. recht stuk vaarwater; 42. deel van week; 44. Aziatisch staat-
je; 46. vuilstortplaats; 47. boterton; 48. voorbehoedsmiddel; 49. staat in Amerika; 50. nakomeling; 52.
bladader; 54. sjouwer met koffers; 56. waterkering; 58. pretentieus; 61. Israël (afk.); 62. navigatiemid-
del; 64. steen; 65. verwonding; 67. alcoholische drank; 68. deel van het oor; 70. deel van camera; 72.
drankbuffet; 73. chocoladekorrels; 76. waardering; 77. deel van bijbel (afk.); 78. eenheid van elektrisch
vermogen; 79. plaats in Duitsland; 81. kiloliter (afk.); 82. plaaggeest; 83. welpenleidster; 84. plechtige
belofte; 86. isolerend tas; 87. restant v n uitgebrande kolen.
Verticaal
1. achtarmige inktvis; 2. koude lekkernij; 3. driehoekig voorzeil; 4. leervak op school; 5.
tegendraads; 6. familietwist; 7. warme snack; 8. vrouwelijk dier; 9. roem; 10. muzieknoot; 11. mistig
(wazi ); 16. plaats in B lgië;18. bloeiwijze; 20. la g en smal stuk hout; 21. open plek in een bo ; 23.
Spaanse landvoogd; 25. tijdsperiode; 26. varkensvlees; 27. woning of gebouw; 29. saus bij patat; 32.
huisschoen; 34. belemmering; 36. onverhard weggetje; 37. aardkluit; 39. keizer van Rusland; 40. auto-
cour ur; 42. ramen lappen; 43. rechtsterm (schijnr den); 45. gevangenis; 46. bekeuring; 51. op grote
afstand; 53. plotseling haal of trek; 54. boek voor inkomsten en uitgaven; 55. melkklier; 56. deftige
vrouw; 57. sappig; 59. plaats in Gelderland; 60. brandstofcilinder; 62. ransel; 63. verslag (melding); 66.
vochtig; 67. knaagdier; 69. glansverf; 71. hoogste punt van een huis; 73. inwendig orgaan; 74. gelooide
huid; 75. helemaal niets; 78. aanlegplaats voor schepen; 80. keurig; 82. selenium (scheik. afk.); 85. lid-
woord.
KRUISWOORDPUZZEL
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28
Powered by FlippingBook