De Oud Rotterdammer Week 48 - page 5

Ken je dit nog? Als je vroeger muziek wilde luisteren had je de radio, maar je kon natuurlijk ook op zoek
naar je eigen muziek, zoals de mensen op deze foto. As je geen geld had om nieuwe exemplaren te kopen,
was dit een ideale oplossing. Weet u waar dit zich afspeelde? Kwam u er zelf wel eens en heeft u er herin-
neringen aan? Wij zijn benieuwd naar uw verhalen en anekdotes. Stuur ons uw herinneringen. Dat kan via
e-mail:
of op papier door een briefje te sturen naar De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Via de website kunt u ook reageren. Kijk op www.
deoudrotterdammer.nl. Daar is ook de foto beter (groter) te bekijken.
J.G. Wessels: “Op de foto staan onder anderen
Frans Vrolijk, Peter Blanken, burgemeester Van
der Louw, Joke Bruys, Gerard Cox, Arie Valkhof
en Henk Niemeier, de Rotterdamse zanger
waarmee ik vroeger gewerkt heb en samen mee
heb gevoetbald bij RFC. Daarna ben ik hem
regelmatig als muzikant tegengekomen. Laten
we zeggen; een beetje de rode draad door mijn
muzikale leven.”
Ruud Kuipers: “De tweede van links is Frans
Vrolijk (pseudoniem van Jan Versteeg). Hij was
acteur en humorist. Ik heb hem ooit eens ontmoet
in Rotterdam, een heel aardige man. Daarnaast
staat Peter Blanker, de zanger. De man met pijp
is de oud-burgemeester André van der Louw. Die
woonde vlak bij mij en die zag ik heel regelmatig.
Daarnaast denk ik dat Joke Bruijs te zien is en
dan in het midden van de voorste rij, met geruit
overhemd, Gerard Cox. Ik denk dat er een nieuwe
elpee uitkwam met Rotterdamse liedjes.”
Wilma Henneman: “Op de foto van Ken je dit
nog? in De Oud-Rotterdammer van 1 november
staan veel bekende Rotterdamse artiesten. Peter
Blanker staat er ook bij. Staand derde van links.
Ik moet altijd lachen als ik foto’s van hem zie. In
gedachten hoor ik dan weer die twee regels uit
zijn bekende liedje: “’t Is moeilijk bescheiden te
blijven, wanneer je ze goed bent als ik….” Later
is hij volgens mij naar een onherbergzaam eiland
verhuisd. Ik geloof bij Schotland in de buurt. Of
hij daarvan is teruggekeerd, weet ik niet. Ik vond
het altijd een leuke Rotterdamse troubadour.”
Arie Bongers: “Het gaat om artiesten met een
elpee, maar eerlijk gezegd herken ik er maar
twee: Gerard en Joke. Gerard Cox en Joke Bruijs.
Uit de tijd dat ze nog niet speelden in ‘Toen was
geluk nog heel gewoon’. Maar wel in een tijd dat
geluk nog heel gewoon wàs, ergens in de jaren
zeventig. Ook in de jaren daarna hebben die twee
als artiest geweldig stand gehouden. Twee parel-
tjes van de stad om trots op te zijn.”
Joop Adema: “Zie ik daar nog die mooie ou-
derwetse langspeelplaten op de foto? Doet me
terugdenken aan mijn platenkast van vroeger.
Zeker een meter zwart vinyl stond er in de kast
op mijn kamertje thuis. Maar deze was daar vast
niet bij. In mijn jeugd, in de jaren zeventig, kocht
je als jongere geen Nederlandstalige platen. Wel
veel soul en disco. Van de mensen op de foto ken
ik alleen Gerard Cox. Mijn ouders waren name-
lijk gek op Cox en Halsema. Dat vond ik ook wel
lachen, vooral als die twee padvinders. Mijn hoed
die heeft twee deuken, zongen we dan altijd bij de
afwas. En had hij niet die deuken… dan was het
niet mijn hoed!”
Dina Staalmans: “In het midden van de foto staat
André van der Louw. Met zijn onafscheidelijke
pijp. Fijne man, onze vroegere burgemeester.
Jammer genoeg al weer jaren overleden. Ik weet
zeker dat heel veel mensen goede herinneringen
aan hem hebben. Het was echt een burgervader.
Bij welke gelegenheid de foto is genomen zou
ik niet weten. Wel herken ik Gerard Cox op de
voorgrond en naast André van der Louw staat
Joke Bruijs.”
Albert de Vos: “Toen ik deze foto zag ben ik
meteen tussen m’n oude platen gaan zoeken. En
ja, hoor: hij stond erbij. Die langspeelplaat heet
officieel ‘Ben je in Rotterdam geboren’. Joke
Bruijs zingt het alombekende ‘Ali Cyaankali’ en
ook ‘En altijd komen er schepen’. Peter Blanker
zingt ‘Delfshaven’ en ‘Ketelbinkie’. Arie Valk-
hoff geeft een vertolking van ‘Ik heb m’n hart op
Katendrecht verloren’. Mooie lp. Jammer dat m’n
pick-up kapot is, anders ging ik ‘m meteen weer
eens draaien.”
Jos de Ronde: “Op de foto zie ik onder andere
Jaap Valkhoff. Dat was niet zomaar een artiest.
Hij schreef allerlei bekende liedjes, waarvan er
ook door anderen zijn gezongen. “O, Johnny, zing
een liedje voor mij’ was ook van hem, ook al den-
ken veel mensen dat dat uit de Amsterdamse ar-
tiestenwereld komt. En ‘Diep in mijn hart kan ik
niet boos zijn op jou’. En nog veel meer. Hij heeft
ook nog met The Three Jacksons, het accordeon-
trio, opgetreden. Daar verving hij Piet Koopmans
die toen ziek was. Jaap Valkhoff was misschien
wel de beste artiest die we in Rotterdam ooit heb-
ben gehad. Ik weet dat er ook een plein naar hem
is genoemd. Het Jaap Valkhoffplein. Meer dan
terecht! Jaap is heel rottig aan z’n einde gekomen.
Hij werd aangereden toen hij fietste in Hoek van
Holland. Aan de gevolgen daarvan is hij later
overleden.”
Helga Bottermans: “Als je zo’n foto terugziet,
besef je pas hoe lang Joke Bruijs en Gerard Cox
al artiesten zijn. Want deze foto moet ergens in
de jaren zeventig genomen zijn, te oordelen aan
de burgemeester, André van der Louw die er op
staat. Het ziet er uit als een officiële gelegen-
heid. Ik denk dat het in het gemeentehuis aan de
Coolsingel is.”
Tonnie van Dalen: “Ik heb de foto op de website
bekeken en flink uitvergroot. Dan zie je op de
hoes van de grammofoonplaat onder andere het
beeld van Zadkine en de Euromast en de tekst
‘Ben je in Rotterdam geboren’. Die grammofoon-
plaat ken ik niet, maar het zal ongetwijfeld iets
zijn met Rotterdamse liedjes, zoals ‘Ketelbinkie’
en ‘Japie de Portier’ enzo. Mijn moeder zong dat
thuis vroeger altijd tijdens het ramen zemen of
stoffen. Als ukkie zat ik daar ademloos naar te
luisteren. Op de foto staan ook Gerard Cox en
Joke Bruijs. Wat was die toen nog jong, zeg! Ik
ben benieuwd wat anderen er allemaal over weten
te vertellen.”
IJsbrand de Corte: “Dit zijn Rotterdamse artiesten
ergens in de jaren zeventig. Als je nu zo’n foto
zou willen maken, zou zo’n plaatje er heel anders
uitzien. Kleurrijker en met meer vrouwen waar-
schijnlijk. Ze zouden ook ander repertoire zingen
dan nu. Toch zijn er van deze oude knarren van
nu, die toen tot de jongeren behoorden, nog wel
een aantal deuntjes bewaard gebleven. Ik denk
aan ‘Het is weer voorbij die mooie zomer’ van
Gerard Cox, dat je nog elk jaar hoort zeggen en
aan ‘Het is moeilijk bescheiden te blijven’ van
Peter Blanker. Of nog ouder: ‘Diep in mijn hart
kan ik niet boos zijn op jou’. Mooi toch, die zin-
netjes die altijd blijven in de taal. Ik moest er aan
denken toen ik de puzzel in De Oud-Rotterdam-
mer van vorige keer ging oplossen en als uitkomst
‘Binnen staat de kolenkit paraat’ kreeg. Ook zo’n
mooie, van Gerard Cox.”
Bart van Elst: “Een bont gezelschap van Rot-
terdamse artiesten bij elkaar. (…). Ik zie er ook
Frans Vrolijk bij staan. Als tweede van links af
gezien. Dat was meer een acteur dan een zanger
volgens mij. Hij speelde in komische stukken, on-
der andere met de Mounties: Piet Bambergen en
René van Vooren. Veel mensen van onze leeftijd,
de ouderen dus, zullen ‘m ook nog wel kennen
van De Bonte Dinsdagavondtrein. En van Snip en
Snap. Echt top in die jaren. Wat veel mensen niet
weten is dat hij ook Henk Elsink, de cabaretier,
heeft ontdekt. Wat zijn rol was op de grammo-
foonplaat die ze hier bijna allemaal vast hebben
zou ik echt niet weten.”
Rotterdamse artiesten zongen elpee vol
Dat viel kennelijk niet mee, die Ken je dit nog van twee weken geleden. Er werden
wel artiesten op de foto herkend, maar de gebeurtenis stond de meeste mensen
niet meer voor de geest. Het betrof een samenkomst van Rotterdamse muzikan-
ten in het stadhuis, waar het eerste exemplaar van een elpee vol bekende Rotter-
damse songs werd aangeboden aan burgemeester André van der Louw. Op de foto
staan bekende namen als Gerard Cox, Frans Vrolijk, Henk Numeijer, Joke Bruys,
Peter Blanker en Jaap Valkhoff.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 29 november 2016
pagina 5
122
Ken je dit nog?
124
Nr.
Nr.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...28
Powered by FlippingBook